Seed Funding Naglalayong Hikayatin ang Kolaborasyon para sa Mas Malaking Epekto sa Hong Kong

HONG KONG, Sept. 15, 2023 — Ang ReThink Foundation, isang nakarehistrong hindi pangkalakal na samahan na sumusuporta sa gawa ng mga lokal na organisasyon ng Chapter 88 sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo at mapagkukunan para sa mga proyektong may epekto sa lipunan at kapaligiran, ay nag-anunsyo ngayon ng tatlong proyektong may epekto na susuportahan nito sa 2023-24 matapos ang paglulunsad ng unang programa nito noong nakaraang taon.

Sa misyon nitong hikayatin ang kolaborasyon sa pagitan ng mga kawanggawa sa Hong Kong para sa mas malaking epekto sa lipunan, hiniling ng The Rethink Foundation sa mga aplikante na magpresenta ng mga proyektong binuo ng dalawa o higit pang mga organisasyon na nagtutulungan — pagsasamahin ang kanilang mga lakas, kaalaman, at mapagkukunan. Tatlong proyektong may epekto ang napili, at bawat isa ay tatanggap ng HK$100,000 na pondo bilang binhi pati na rin karagdagang suporta sa pamamagitan ng paghahatid ng isang programa sa pagpapalakas ng kakayahan at pakikilahok na pinapatakbo ng Humans Matter. Ito ay upang matiyak na ang mga napiling NGO, na pinagkalooban sa pamamagitan ng pagsasanay at pagkonsulta, ay binibigyan ng mga kasangkapan upang bumuo at lumago nang matatag.

Nakatanggap ang ReThink Foundation ng napakaraming mga aplikasyon para sa proyekto. Ang huling tatlong proyekto ay pinili matapos ang masusing proseso ng pagsusuri ng Advisory Board ng Foundation: Mark Harper (Group Head ng Sustainability, John Swire & Sons), Christy Kan (Senior Reporter, Now TV), Kalmond Ma (Director para sa Hong Kong Social Impact at Innovation Initiatives, Rustandy Center para sa Social Sector Innovation), Paul McComb (Executive Director, Ang British Chamber of Commerce), Chelsea Perino (Managing Director, Global Marketing & Communications, The Executive Centre) at Kiri Sinclair (Tagapagtatag & CEO, Sinclair).

Ang tatlong proyektong napili ay:

  • Humanity Seekers Cooking for More Good – More Good Foundation, Humanity Seekers & Justice Centre
  • Peace: A New Literacy – Peace Generation & The Hong Kong Association of Heads of Secondary Schools
  • Light Up Together – Running in the Dark & Runnerful

Upang malaman ang higit pa tungkol sa mga proyekto, bisitahin ang https://rethink-foundation.org/

Chris Brown, Tagapagtatag at Direktor, ReThink HK at The ReThink Foundation, sinabi: “Napakatuwa naming ianunsyo ang unang pangkat ng mga proyektong popondohan ng ReThink Foundation na nagpapatuloy sa mahusay na gawaing ginagawa sa ReThink HK. Nakatuon kami sa paggawa ng positibong epekto sa Hong Kong at panghihikayat ng kolaborasyon at pagbibigay-kapangyarihan sa mga kawanggawa upang gumawa ng makabuluhang pagbabago. Lubos kaming natutuwa sa tatlong proyektong napili ng aming advisory board at layuning gumawa ng pagkakaiba at bumuo ng isang matatag na Hong Kong.”

Nang marinig ang kanilang pagpili, ibinahagi ng mga lider ng proyektong may epekto ang kanilang mga kaisipan:

Tina Pavri ng More Good Foundation ibinahagi: “Napakalaking karangalan ng More Good, Justice Centre at Humanity Seekers na maging isa sa mga unang tatanggap ng programa ng ReThink Foundation. Magbibigay-kapangyarihan ang pondo sa mga refugee na ibalik sa lipunan sa pamamagitan ng pagsugpo sa kawalan ng seguridad sa pagkain sa Hong Kong. Layunin ng inisyatibong pinamumunuan ng mga refugee na pabilisin ang pag-unlad ng lipunan sa pamamagitan ng pag-aalis ng mga tradisyonal na modelo ng benepisyaryo at tagapagkaloob.”

Kit Choi sa Peace Education ay sinabi: “Ang kapayapaan ang bagong literacy. Pinapayagan nito kaming makipag-ugnayan sa isa’t isa sa mga palaging lumalawak na sistemang panlipunan. Nakatuon ang edukasyon sa kapayapaan sa pang-araw-araw na sensitibidad sa alitan at mga estratehiya sa kapayapaan upang lahat tayo ay makalahok sa pagbuo ng matatag na kapayapaan.”

Tommy Chan ng Running in the Dark ay nagkomento: “Maaaring tingnan ng iba ang kapansanan sa paningin bilang isang pisikal na kapansanan, ngunit tinitingnan namin ito bilang isang regalo. Inaayos namin ang mga workshop para sa mga mag-aaral, guro, magulang, at kawani ng korporasyon upang maranasan ang epekto ng pagkawala ng paningin upang masuri nila ang iba’t ibang mga pandama, maunawaan ang mga bagay mula sa ibang pananaw, at matutunan kung paano makipag-ugnayan sa iba sa mga epektibong paraan.”

Layunin ng ReThink Foundation na maging isang katalista para sa magkasamang paglikha at pagkatuto sa komunidad, na tiyakin ang matatag at matatag na proyekto. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga proyektong ito, na may pinagsamang layuning magdala ng mga komunidad na magkasama para sa mas malaking epekto, lahat ng mga kalahok at tagasuporta ng ReThink HK ay nakakapag-ambag sa pagsulong ng kamangha-manghang gawa, ng mga kamangha-manghang organisasyon, na gagawa ng tunay na pagkakaiba sa mga buhay ng mga nangangailangang komunidad at gagawa upang mapabuti ang kamalayan at pagkilos para sa mga sanhi sa kapaligiran.

Gustong ipahayag ng ReThink Foundation ang pasasalamat nito sa advisory board nito, sa aming mga tagasuporta at sa lahat ng kamangha-manghang mga proyektong isinumite. Ang kanilang walang humpay na suporta ang naging lakas na nagpapatakbo sa tagumpay ng foundation sa paglikha ng positibong epekto.

Upang matuto nang higit pa tungkol sa The ReThink Foundation at kung paano makilahok, bisitahin ang https://rethink-foundation.org/ o makipag-ugnay kay Louisa Dearlove (louisa.d@rethink-event.com).

Magkasama, magagawa natin ang pagkakaiba at bumuo ng isang matatag na Hong Kong

Tungkol sa The ReThink Foundation

Ang layunin ng ReThink Foundation ay sundan ang mahusay na gawaing ginagawa sa ReThink HK at magdala ng mga komunidad na magkasama upang magtulungan at magbahagi ng mga mapagkukunan para sa mas malaking epekto sa mga proyektong panlipunan at pangkapaligiran. Ang misyon ng ReThink HK ay patakbuhin ang matatag na pag-unlad sa Hong Kong. Tinutugunan ng ReThink HK ang mga hamon at pagkakataon sa pagpabilis ng matatag na pag-unlad sa kapaligiran at lipunan sa Hong Kong.

Lahat ng kinita na nalikha mula sa mga pass ng delegado para sa ReThink HK ay popondohan ang mga proyektong may epekto at magbibigay ng programa sa pagpapalakas ng kakayahan at pakikilahok para sa mga organisasyon sa pamamagitan ng ReThink Foundation, nakarehistro bilang isang hindi pangkalakal na organisasyon.

Susuportahan ng ReThink Foundation ang gawa ng mga lokal na organisasyon ng Chapter 88 at nagbibigay ng pondo at mapagkukunan para sa mga proyektong may epekto sa lipunan at kapaligiran na nakapagpapadali ng mas malaking kolaborasyon sa pagitan ng mga kawanggawa.

Layunin ng ReThink Foundation na hikayatin ang kolaborasyon sa pagitan ng mga kawanggawa sa Hong Kong para sa mas malaking epekto sa lipunan. Dapat bumuo ang bawat aplikasyon para sa proyekto ng dalawa o higit pang mga kawanggawa na nagtutulungan — pagsasamahin ang kanilang mga lakas, kaalaman, at mapagkukunan.

Bukod sa pinansyal na suporta, nakatuon ang ReThink Foundation sa patuloy na pagsuporta sa mga organisasyong ito sa pamamagitan ng paghahatid ng isang programa sa pagpapalakas ng kakayahan at pakikilahok. Ito ay upang matiyak na pinapalakas namin ang mga NGO sa pamamagitan ng pagsasanay, pagkonsulta, at pagbibigay sa kanila ng mga kasangkapan upang bumuo at lumago nang matatag.

Upang matuto nang higit pa, bisitahin ang https://rethink-foundation.org/