Ang Bagong US$1 Million Investment ng ECW sa Inter-agency Network for Education in Emergencies ay Ipinagkakaloob 

NEW YORK, Nobyembre 9, 2023 — Sa buong mundo ngayon, 224 milyong batang babae at lalaki na apektado ng krisis dulot ng mga armadong alitan, kalamidad na dulot ng pagbabago ng klima at pagsiksikan ay nagmamadaliing kailangan ng kalidad na edukasyon.

Itinatag noong 2000 sa pundamental na karapatan sa edukasyon, ang Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE) ay ang pangunahing network na nakabase sa miyembro ng mga stakeholder at propesyonal ng EiE.

Itinatag noong 2000 sa pundamental na karapatan sa edukasyon, ang Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE) ay ang pangunahing network na nakabase sa miyembro ng mga stakeholder at propesyonal ng EiE.

Upang paigtingin ang impact ng mga investment ng ECW sa higit sa 40 bansang apektado ng krisis, ipinahayag ng ECW ngayon ang isang grant na US$1 milyon sa Inter-agency Network for Education in Emergencies (INEE). Ang 36 buwang Acceleration Facility grant na ito ay magdadala sa magkakasama ng mga iba’t ibang stakeholder, kaalaman at mga mapagkukunan upang ipaalam ang mga pampublikong patakaran at ibahagi ang mga best practice upang paigtingin ang impact sa buong global na portfolio ng mga programa ng ECW na nakatulong na sa halos 9 milyong bata. 

“Ang Education Cannot Wait at INEE ay nagkakaparehong paniniwala na ang mga mag-aaral sa mga konteksto ng krisis ay nararapat na umunlad, hindi lamang mabuhay. Ang INEE ay instrumental sa pag-unlad ng karapatan sa kalidad ng edukasyon sa mga emergensya at matagal na krisis sa pamamagitan ng malakas na pagtataguyod, pagtatalaga ng pamantayan, pagbabahagi ng kaalaman at pagbuo ng kakayahan ng mga praktisyonero. Sa pamamagitan ng malikhaing pakikipagtulungan na ito, pinapaigting namin ang kakayahan sa lupa upang mapabuti ang kalidad at impact ng aming mga investment at suportahan ang buong edukasyon para sa mga bata sa pinakamahirap na konteksto sa mundo,” ani Yasmine Sherif, Executive Director ng ECW, ang global na pondo ng UN para sa edukasyon sa mga emergensya at matagal na krisis.

Ang gawain na ito ay gagamit ng karanasan at kaalaman ng malawak na komunidad ng INEE na may higit sa 20,000 miyembro sa 190 bansa, kabilang ang mga apektadong populasyon. Ang INEE ay isang bukas na global na network ng mga stakeholder sa edukasyon sa emergensya na nagtatrabaho sa magkasama sa loob ng isang humanitarian at pangkaunlarang framework upang tiyakin ang karapatan sa kalidad, ligtas at patas na edukasyon. Sa pamamagitan ng pagpapahalaga na ito, lalawak at papalawakin ng INEE ang mga plataporma, programa at serbisyo nito upang masuportahan ang sektor nang mas mahusay, ipagpatuloy ang pagpapakilala, paggamit at paggamit ng INEE Minimum Standards for Education, at palawakin ang naaabot at impact ng INEE nang buo.

“Ang pakikipagtulungan sa pagitan ng INEE at ECW ay matagal na at matatag, kabilang ang pagtataguyod ng INEE members para sa isang nakalaang pondo na nakatuon sa edukasyon sa mga emergensya. Habang ang mundo ay nakakaranas ng mabilis na lumalaking mga krisis dulot ng pagbabago ng klima, mga kalamidad, dumaraming alitan at kawalan ng katiyakan, at bagong mga emerhensyang pangkalusugan, kabilang ang mga krisis na nagpapatuloy nang malayo sa mga headline, ang pakikipagtulungan na ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang oras. Ang pagpapahalaga ng ECW ay mahalaga upang suportahan ang INEE habang ito ay nagtatrabaho upang matupad ang kanyang misyon: Upang tiyakin ang karapatan sa kalidad, ligtas at mahalagang edukasyon para sa lahat na nakatira sa mga konteksto ng emergensya at krisis sa pamamagitan ng pagpigil, paghahanda, pagtugon at pagbangon,” ani Dean Brooks, Director ng INEE.

Ang grant ay magkukontribiute sa tatlong pangunahing resulta. Una, ang bagong pagpapahalaga ay lalakas ang inklusibong global at rehiyonal na mga patakaran, mga approach at pamantayan. Pangalawa, ito rin ay susuportahan ang mas malakas na global at rehiyonal na koordinasyon. Porinyo, ang grant ay popromote ng mas mainam na pagsusuri, pagbabahagi, at pagkatuto mula sa kalidad ng datos at ebidensiya.

Sa malawak na network ng mga stakeholder ng INEE – na kasama ang mga nagtatrabaho sa mga larangan ng patakaran, gawain, akademiya, at pagpopondo, gayundin ang mga kabataan, guro, mag-aaral at iba pang apektadong populasyon – ang buong sektor ay nakikinabang mula sa pagpapahalaga na ito sa pagpapalawak ng mga mahalagang plataporma, programa at serbisyo ng INEE.

Habang patuloy na tumataas ang mga pangangailangan, dapat ding lumakas ang panlipunang tugon at pagpopondo sa mga solusyon. Ang pinakabagong pagpapahalaga ay isang mahalagang bahagi ng Strategic Plan ng ECW upang magmobilisa ng US$1.5 bilyon sa susunod na tatlong taon upang abutin ang 20 milyong batang apektado ng krisis. Ang pagpapalawak ng pagkonekta at kolaborasyon sa pagitan ng mga sektor ay susuportahan ang layunin ng mas maraming pagkakataon sa edukasyon at pinahusay na pagkatuto sa mga konteksto ng krisis.