HONG KONG, Setyembre 19, 2023 — Infobird Co., Ltd (NASDAQ: IFBD) (“Infobird” o ang “Kompanya”), isang tagapagkaloob ng software-as-a-service ng mga inobatibong solusyon sa pakikipag-ugnayan sa customer na pinapagana ng AI, o artipisyal na katalinuhan, ay nag-anunsyo ngayong araw na tumanggap ito ng isang abiso ng pagkakaligtaan (ang “Abiso”) mula sa Listing Qualifications Department ng The Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) noong Setyembre 12, 2023 na nagsasaad na ang Kompanya ay kasalukuyang hindi sumusunod sa minimum na kinakailangan sa presyo ng pagbili na nakasaad sa Mga Panuntunan sa Paglilista ng Nasdaq para sa patuloy na paglilista sa Pamilihan ng Kapital ng Nasdaq, dahil ang presyo sa pagbili sa pagsasara para sa mga karaniwang share ng Kompanya na nakalista sa Pamilihan ng Kapital ng Nasdaq ay mas mababa sa $1.00 kada share para sa 30 magkakasunod na araw ng negosyo. Ang Panuntunan sa Paglilista ng Nasdaq 5550(a)(2) ay nangangailangan na ang mga nakalista na sekuridad ay panatilihin ang minimum na presyo sa pagbili na $1.00 kada share, at ang Panuntunan sa Paglilista ng Nasdaq 5810(c)(3)(A) ay nagbibigay-alam na ang kabiguang matugunan ang kinakailangan sa minimum na presyo sa pagbili ay umiiral kung ang kakulangan ay nagpapatuloy para sa panahon ng 30 magkakasunod na araw ng negosyo. Ang Abiso ay nagbibigay ng 180 araw ng kalendaryo mula sa petsa ng Abiso, o hanggang Marso 11, 2024, upang muling makamit ng Kompanya ang pagsunod sa minimum na kinakailangan sa presyo ng pagbili.

Ang Abiso ay walang agarang epekto sa paglilista ng mga sekuridad ng Kompanya. Alinsunod sa Abiso, ang Kompanya ay may hanggang Marso 11, 2024 upang muling makamit ang pagsunod sa minimum na kinakailangan sa presyo ng pagbili, sa panahon na ang mga karaniwang share ng Kompanya ay patuloy na iikot sa Pamilihan ng Kapital ng Nasdaq. Kung saanman bago Marso 11, 2024, ang presyo sa pagbili ng mga karaniwang share ng Kompanya ay magsasara sa o higit pa sa $1.00 kada share para sa minimum na 10 magkakasunod na araw ng negosyo, magbibigay ang Nasdaq ng nakasulat na kumpirmasyon ng pagsunod sa Kompanya. Sa kaganapan na ang Kompanya ay hindi makakamit muli ang pagsunod sa pamamagitan ng Marso 11, 2024, maaaring maging karapat-dapat ang Kompanya para sa karagdagang oras upang muling makamit ang pagsunod o maaaring harapin ang pag-delist.

Nakatuon ang Kompanya na subaybayan ang presyo sa pagsasara ng pagbili ng mga karaniwang share nito at patuloy na isasaalang-alang ang magagamit nitong mga opsyon upang tugunan ang kakulangan sa panahon ng pagsunod.

Tungkol sa Infobird Co., Ltd

Ang Infobird Co., Ltd. (Nasdaq: IFBD), ay isang tagapagkaloob ng software-as-a-service ng mga inobatibong solusyon sa pakikipag-ugnayan sa customer na pinapagana ng AI, o artipisyal na katalinuhan. Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang http://www.infobird.com. 

Mga Pahayag na Tumitingin sa Hinaharap

Ang press release na ito ay naglalaman ng “mga pahayag na tumitingin sa hinaharap” sa loob ng kahulugan ng Private Securities Litigation Reform Act ng 1995. Ang mga pahayag na ito na tumitingin sa hinaharap ay maaaring matukoy sa pamamagitan ng terminolohiyang tulad ng “magiging,” “inaasahan,” “inaasahang mangyayari sa hinaharap,” “nakatuon,” “plano,” “pinaniniwalaan,” “tantiya” at katulad na mga pahayag. Ang mga pahayag na hindi pangkasaysayan, kabilang ang mga pahayag tungkol sa mga paniniwala at inaasahan ng Kompanya, ay mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Bukod sa iba pa, ang mga pananaw sa negosyo at mga sipi mula sa pamunuan sa press release na ito, pati na rin ang mga estratehikong at operasyonal na plano ng Kompanya, ay naglalaman ng mga pahayag na tumitingin sa hinaharap. Maaaring gumawa rin ang Kompanya ng nakasulat o pasalitang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap sa mga regular na ulat nito sa U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC”) sa Mga Form 20-F at 6-K, sa taunang ulat nito sa mga stockholder, sa mga press release at iba pang nakasulat na materyales at sa mga pahayag na pasalita na ginawa ng mga opisyal, direktor o empleyado nito sa mga ikatlong partido. Ang mga pahayag na tumitingin sa hinaharap ay kinasasangkutan ng mga kaswalukuyang panganib at hindi tiyak. Ang bilang ng mga salik ay maaaring magresulta sa mga aktuwal na resulta na magkaiba nang malaki mula sa anumang nakasaad sa anumang pahayag na tumitingin sa hinaharap, kabilang ngunit hindi limitado sa mga sumusunod: ang mga layunin at estratehiya ng Kompanya; ang hinaharap na pagpapaunlad ng negosyo, kalagayan sa pananalapi at resulta ng operasyon ng Kompanya; at ang mga inaasahan ng Kompanya tungkol sa pangangailangan para at pagtanggap ng merkado sa mga produkto at serbisyo nito. Karagdagang impormasyon tungkol sa mga panganib na ito at iba pa ay kasama sa taunang ulat sa Form 20-F at kasalukuyang ulat sa Form 6-K at iba pang mga dokumento na naisumite ng Kompanya sa SEC. Ang lahat ng impormasyong ibinigay sa press release na ito ay epektibo sa petsa ng press release na ito, at ang Kompanya ay walang obligasyon na i-update ang anumang pahayag na tumitingin sa hinaharap, maliban kung kinakailangan sa ilalim ng naaangkop na mga batas.