Ang buong pag-aari na subsidiary ay tututukan sa R&D, pagkakapartner, at pagpapatupad ng mga solusyon ng Lab-Grown Diamond para sa industriya ng teknolohiya

SCOTTSDALE, Ariz., Nobyembre 9, 2023 — Ang Adamas One Corp. (Nasdaq: JEWL) (“Adamas One,” “Adamas” o ang “Kompanya”), Ang Oirhinal na Lab-Grown Diamond CompanyTM, isang kumpanyang high-tech na gumagamit ng sariling teknolohiya upang lumikha ng mataas na kalidad na single-crystal, Lab-Grown Diamonds para sa alahas at mga diamond materials para sa teknolohiya at iba pang industriyal na gamit, inihayag ngayon ang pagbubuo ng bagong buong pag-aari nitong subsidiary, ang Adamas Technologies.

Ang Adamas Technologies ay magiging responsable sa pananaliksik at pag-unlad, pagkakapartner, at pagpapatupad ng mga solusyon na nakabatay sa Lab-Grown Diamond para sa industriya ng teknolohiya. Ang katangian ng thermal conductivity at katatagan ng Lab-Grown Diamonds ay ideal para sa gamit sa mga semiconductor device sa industriyal at sektor ng teknolohiya. Ang patented na teknolohiya ng Adamas ay nagbibigay ng malaking pagkakataon upang tugunan ang tumataas na pangangailangan mula sa sektor ng semiconductor.

“Ang pagbubuo ng Adamas Technologies ay sumusunod sa aming kamakailang inihayag na mga plano upang madagdagan ang aming presensiya sa sektor ng semiconductor. Gusto naming tiyakin na palagi ang Adamas One sa harapan ng paggamit ng Lab-Grown Diamond sa mga industriya. Naniniwala kami na ang aming sariling at patented na mga teknolohiya ay nagbibigay sa amin ng malakas na kompetitibong bentaha sa loob ng kategorya, lalo na kapag ito’y nauugnay sa pag-angkop ng Lab-Grown Diamonds sa sektor ng teknolohiya. Malinaw na ang kahanga-hangang mga katangian ng materyal na diamond ay nag-aalok ng solusyon sa ilang napakahirap na problema sa industriya” ayon kay Jay Grdina, CEO ng Adamas One Corp. “Ang Lab-Grown Diamonds ay nag-aalok ng pag-uulit, konsistensiya, at pagkakatiwala na hinahangad ng parehong industriya at mga aplikasyon sa teknolohiya sa isang halaga na hahawak sa pagtanggap ng merkado.”

Si Ginoong Gerald McGuire, COO ng Adamas One Corp., ay mamumuno sa bagong buong pag-aari na subsidiary. Si Ginoong McGuire ay may halos 30 taon ng malawak na karanasan sa merkado ng semiconductor na nagdadala ng mga binuong IC at mga sirkit na analog sa merkado.

“Lalo kaming namamangha sa mga pagkakataon sa mga merkado ng semiconductor. May malaking halaga ng aktibidad para sa mga katangian ng thermal at iba pang katangian ng diamond upang madagdagan ang kapasidad at bilis ng nangungunang sirkitrya. Ang Lab-Grown Diamonds ay kamakailan lamang pumasok sa mga punto ng halaga, kalidad at manufakturabilidad na nagpapahintulot sa kanilang gamit sa mga aplikasyong ito. Ang mga materyal ng Adamas ay nag-aalok ng tumpak na kimika at manufakturabilidad sa single-crystal diamond gamit ang aming sariling mga proseso at recipe,” ayon kay Gerald McGuire. “Bagong konsepto ang paggamit ng Lab-Grown Diamond sa mga aplikasyong semiconductor na ito, at excited ako sa ambag ng aming koponan habang lumalago ang merkadong ito,” dagdag ni McGuire.

“Ang kahanga-hangang mga katangian pisikal ng diamond ay matagal nang kilala. Ang mga inobasyon na pinapayagan ng thermal conductivity, carrier mobility at bandgap ng mga diamond ay kakaunti pa lamang,” wika ni McGuire.

Tungkol sa Adamas One Corp.

Ang Adamas ay isang manufacturer ng lab-grown diamond na lumilikha ng malapit sa walang kamalian na single-crystal diamonds para sa gemstone at industriyal na mga aplikasyon, sa kanyang pasilidad sa Greenville, South Carolina. Ang Kompanya ay may 36 patents at gumagamit ng sariling chemical vapor deposition (CVD) upang lumikha ng gem-sized at mas maliit na crystal na diamonds. Ang Adamas OneTM lab-grown diamonds ay may parehong pisikal, kimikal at optical na mga katangian tulad ng mined na diamonds. Ang kontroladong mga proseso ng paglikha ng Kompanya ay nagpapahintulot sa kanya na lumikha ng napakataas na kalidad, mataas na kalinisan, single-crystal na walang kulay, malapit sa walang kulay at fancy na kulay na Type IIA na diamonds upang magamit sa iba’t ibang industriyal at gemstone na mga aplikasyon. Layunin ng Kompanya na ibenta at ibenta ang kanyang mga diamond sa wholesale na merkado ng alahas at industriya. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.adamasone.com.

Hindi Minad. Hindi Peke. Lamang pinabilis ang kasakdalan. TM

Mga Pahayag na Panunulat sa Hinaharap
Maaaring kasama sa press release na ito ang “mga pahayag na panunulat sa hinaharap” sa loob ng Seksyon 27A ng Securities Act ng 1933, gaya ng inamyendahan, at Seksyon 21E ng Securities Exchange Act ng 1934, gaya ng inamyendahan. Sa pagiging malinaw na ang impormasyon na ibinigay sa press release na ito ay nakikipag-usap tungkol sa pinansiyal na proyeksiyon, impormasyon, o inaasahan tungkol sa aming mga plano sa negosyo, resulta ng operasyon, produkto o mga merkado, o sa ibang paraan ay gumagawa ng mga pahayag tungkol sa mga pangyayaring darating, ang mga pahayag na ito ay maaaring tumukoy sa hinaharap. Ang mga pahayag na ito ay maaaring makilala sa paggamit ng mga salita tulad ng “dapat”, “maaaring,” “nagpaplano,” “naniniwala,” “tinataya,” “proyekta,” “inaasahan,” “planuhin,” at “ihanda.” Bagaman naniniwala kami na ang inaasahan sa mga pahayag na ito ay batay sa makatwirang mga pag-aangkin, may ilang mga panganib at kawalan ng katiyakan na maaaring magresulta sa aktuwal na resulta na magkaiba sa mga pahayag na ito sa hinaharap. Hinahamon kita na mabuti mong basahin at isaalang-alang ang anumang babala at iba pang pahayag, kabilang ang mga pahayag tungkol sa “Mga Panganib” at sa iba pang lugar kung saan hahain kami mula sa oras-oras ng mga dokumento sa Securities and Exchange Commission. Ang mga pahayag na panunulat sa hinaharap ay nagsasalita lamang sa petsa ng dokumento kung saan sila naroroon, at hindi kinukuha ng Adamas One Corp. ang anumang tungkulin upang baguhin ang mga pahayag na ito maliban kung kinakailangan ng batas. Ang mga sanggunian at link sa mga website ay ibinigay bilang isang kaginhawahan, at hindi kinukuha ang impormasyon na nasa gayong mga website.

Para sa karagdagang impormasyon makipag-ugnayan:

Relasyon sa Mamumuhunan                             

Relasyon sa Midya

CORE IR                                             

CORE IR

Scott Arnold, Managing Partner         

Jules Abraham

516 222 2560

917 885 7378

ir@adamasone.com