HONG KONG, Nobyembre 9, 2023 — Ang Nature-Based Solutions for Climate Forum, na pinag-organisa ng The Nature Conservancy (TNC) at Civic Exchange, ay ginanap noong ika-27 ng Oktubre 2023 na may malaking tagumpay. Dumalo sa pagtitipon ang higit sa 90 na personal na mga kalahok, kabilang ang mga kinatawan mula sa pamahalaan, kaugnay na mga industriya, at interesadong mga korporasyon. Ito ay nagbigay ng isang plataporma para sa mga stakeholder upang malalim na talakayin ang transformatibong potensyal ng Nature-Based Solutions (NBS) at kanilang papel sa pagbabago ng klima at pag-angkop.

From left to right: Dr Felix Leung The Nature Conservancy, Mr Tobi Lau Worldwide Fund for Nature Hong Kong, Dr Ting Fong May Chui University of Hong Kong, Ms Marine Thomas The Nature Conservancy, Mr Robert Gibson Civic Exchange, Dr Billy Hau School of Biological Science, University of Hong Kong, Mr Chiu-ying Lam Hong Kong Countryside Foundation HK2050isNow, Mr Lawrence Iu Civic Exchange
Mula kaliwa hanggang kanan: Dr Felix Leung The Nature Conservancy, Mr Tobi Lau Worldwide Fund for Nature Hong Kong, Dr Ting Fong May Chui University of Hong Kong, Ms Marine Thomas The Nature Conservancy, Mr Robert Gibson Civic Exchange, Dr Billy Hau School of Biological Science, University of Hong Kong, Mr Chiu-ying Lam Hong Kong Countryside Foundation HK2050isNow, Mr Lawrence Iu Civic Exchange

Ang NBS ay kinasasangkutan ng pagprotekta, pamamahala, at pagpapanumbalik ng mga likas at kalahating likas na mga ecosystem upang epektibong tugunan ang mga hamon na may kaugnayan sa pagbabago ng klima habang nakakabenepisyo rin sa parehong tao at kalikasan. May potensyal itong mag-ambag ng hanggang 30% ng mabisa at makatipid na pagbabawas na kailangan upang limitahan ang pag-init ng daigdig sa 1.5°C bago matapos ang 2030. Bukod pa rito, nagbibigay ang NBS ng maraming iba pang mga benepisyo sa panlipunan at pangkapaligiran.

Tinalakay sa forum, si Lulu Zhou, Director of Strategic Partnerships (Asia Pacific) at Hong Kong Program Lead sa The Nature Conservancy, pinaunawa ang napakahalagang pangangailangan para sa isang buong at pinag-isang polisiya sa NBS sa Hong Kong. Sinabi niya, “Ang mga solusyon batay sa kalikasan ay hindi bagong bagay, ngunit nakikilala natin na lumalago ang agham, at kailangan nating kumilos nang mas malawak upang i-integrate ang mga gawain at polisiya upang makasabay sa dumaraming banta mula sa pagbabago ng klima.”

Ipinahayag ng mga nakilalang mananalumpati sa pagtitipon ang kanilang karanasan at pananaw, nagpapakita ng potensyal ng NBS sa iba’t ibang konteksto. Si Dr. Billy Hau mula sa University of Hong Kong, pinaunawa ang epekto ng pagpapalawak ng kagubatan sa Hilagang Metropolis, na nagsabi, “Ang pagpapalawak ng kagubatan sa Hilagang Metropolis ay makakakuha ng karagdagang 340,000 toneladang karbon, at magdadala rin ng mga kabenepisyo tulad ng pagkontrol ng sunog sa bundok, pagbawas ng pagbaha at pagpapalamig ng mga urbanong lugar.”

Si Ginoong Lam Chiu Yingna kumakatawan sa Hong Kong Countryside Foundation, dating direktor ng Hong Kong Observatory, at tagapagtaguyod ng konserbasyon ng wetland, ay nagpatunay sa kahalagahan ng kalikasan. Iminungkahi niya ang pagpapalawak ng konserbasyon ng wetland sa Hong Kong at iminungkahi na dapat maging Ramsar Wetland City ang Hong Kong. Sinabi niya, “Ang kalikasan ang pundamental na sagot sa lahat ng problema, walang kalikasan, hindi magiging posible ang sibilisasyon.”

Tumutugon sa damdamin, si Tobi Lau mula sa WWF-Hong Kong, na nagsalita sa forum, ay nakita ang isang mayaman sa wetland na Hong Kong, na nagsabi, “Maaari naming itaas ang Hong Kong bilang isang Lungsod ng Wetland, hindi lamang sa lugar ng Deep Bay kundi isang internasyonal na demonstrasyon na ipinapakita na Hong Kong ay may kalinangan sa ekolihiya.”

Ang pag-aaral ni Dr. Han Baolongna Assistant Professor sa Research Centre for Eco-Environmental Science ng The Chinese Academy of Science, nagbigay liwanag sa kahalagahan ng pagpapanumbalik ng oyster at mangrove sa Hong Kong. Ipinahayag niya na, “Ang panganib ng pagtaas ng antas ng dagat at pagdami ng populasyon sa Hilagang Metropolis sa pagtatapos ng siglong ito ay tataas ng 50% ng panganib sa pagkabulnerable ng baybayin, samantalang ang mga estratehiya sa pagpapanumbalik ng oyster at mangrove ay babawasan ng 20% ang panganib mula sa pagtaas ng antas ng dagat.”

Sa kanyang pagtatapos na pahayag, si Ginoong Lawrence Iuna Executive Director ng Civic Exchange ay nagpapakita ng pangangailangan upang lumikha ng isang plataporma na magdugtong sa mga eksperto sa konserbasyon at korporasyon upang magtrabaho nang makipag-ugnayan. Sinabi niya, “Sa pamamagitan ng pagtanggap sa kalikasan bilang aming kasama at pag-integrate ng mga pagpapayong batay sa kalikasan sa aming mga polisiya at gawain, maaari naming tahakin ang landas patungo sa isang maayos at matatag na kinabukasan para sa aming lungsod at sa Mas Malaking Bay Area.”

Nagtagumpay ang Nature-Based Solutions for Climate Forum na magdugtong ng mga stakeholder mula sa iba’t ibang larangan, pagpapalakas ng kolaborasyon at pagpapalitan ng kaalaman. Natapos ang pagtitipon na mayroong nakikita sa pagkakaisa na ang mga ideya at pananaw na nabuo sa forum ay makakatulong sa makabuluhang mga gawain sa pagharap sa krisis sa klima. Pinapasalamatan ng The Nature Conservancy ang J.P. Morgan para sa kanilang suporta sa pagtitipon na ito.

Para sa mga larawan mula sa media, mangyaring i-download mula sa LINK

Tungkol sa The Nature Conservancy 
Ang The Nature Conservancy (TNC) ay ang pinakatanyag na organisasyong konserbasyon sa pandaigdigan na nakatuon sa pagprotekta ng mga likas na lugar at pagpapanatili ng buhay sa Daigdig para sa mga susunod na henerasyon. Susundin ng TNC ang isang agham-batay na pagpaplano sa konserbasyon upang lumikha ng mga malikhaing solusyon sa mga hamon sa pandaigdigang konserbasyon at pagbibigay ng pagkakataon para sa parehong kalikasan at tao na umunlad nang sabay-sabay. Kasalukuyang tinutugunan ng TNC ang pagbabago ng klima sa walang katulad na antas sa pamamagitan ng pagprotekta ng lupa, tubig at karagatan nang mapagkakatiwalaang paraan, pagbibigay ng pagkain at tubig na mapagkukunan, at tulong sa mga lungsod upang maging mas maayos. Nakakalat sa 76 na bansa at teritoryo ang aming mga proyekto, gamit ang mga pagpapakahulugan sa lokal na komunidad, pamahalaan, pribadong sektor at iba pa, upang gawin ang iba’t ibang mga gawain sa konserbasyon kabilang ang konserbasyon ng biodibersidad, konserbasyon ng kagubatan, konserbasyon ng karagatan, pagbabago ng klima at maayos na paggamit ng lupa. Bukod sa patimpalak sa larawan, nagpapatakbo rin ang TNC ng iba’t ibang mga proyekto sa komunidad at aktibidad sa edukasyon, na naglalayong pataasin ang kamalayan ng publiko at aksyon sa pagprotekta sa kapaligiran at maayos na pag-unlad at itaas ang kamalayan ng publiko sa likas na kapaligiran at buhay sa ilang.

Kung ikaw ay nag-aalala rin sa konserbasyon ng kapaligiran at buhay sa ilang, mangyaring suportahan ang gawain ng TNC, lumahok sa aming mga proyekto sa komunidad at aktibidad, at magtrabaho kasama upang protektahan ang likas na kapaligiran at buhay sa ilang, sundan ang mga plataporma sa social media ng TNC Hong Kong para sa karagdagang impormasyon sa konserbasyon ng kapaligiran:

Facebook: TNC HK
Instagram: @tnc_hk
Twitter: @TNC_HK
#TheNatureConservancy #TNC #tnchk #NBS

Tungkol sa Civic Exchange
Ang Civic Exchange ay isang independiyenteng think tank sa polisiya sa publiko na nagtatrabaho sa mga mahahalagang isyu sa lipunan at pamahalaan sa Hong Kong. Layunin nito na magbigay ng malalim at obhetibong pananaw sa mga hamon sa lipunan at pamahalaan sa pamamagitan ng pag-aaral at pagtatalakay. Ipinagpapalagay ng Civic Exchange ang kahalagahan ng pagiging bukas, obhetibo at makatotohanan sa pagtalakay ng mga isyu. Ito ay naglalayong magbigay ng mga praktikal at makatotohanang solusyon sa mga hamon sa lipunan sa pamamagitan ng pag-aaral at pagpapalaganap ng kaalaman.