Pagtukoy sa mga bansa, lungsod kung saan pinakamaimpluwensiya ng pagbabago ng klima ang temperatura nang lumampas ang pag-init ng daigdig ng 1.3 digri hanggang sa pre-industrial na antas

PRINCETON, N.J., Nobyembre 9, 2023 — Umabot sa bagong 12-buwang rekord ang global na temperatura, lumampas ng 1.3 digri hanggang sa pre-industrial na antas mula Nobyembre 2022 hanggang Oktubre 2023, ayon sa bagong pagsusuri ng internasyonal na datos na inilabas ngayon ng Climate Central. Ito ang pinakamainit na taon-taong panahon sa naitalang kasaysayan.

Between November 2022 and October 2023, 5.7 billion people experienced 30+ days in which climate change made unusually warm temperatures at least three times more likely.

Between November 2022 and October 2023, 5.7 billion people experienced 30+ days in which climate change made unusually warm temperatures at least three times more likely.

Sa 170 na bansa, lumampas sa 30-taong norm ang kabuuang temperatura, na nagpapakita ng 7.8 bilyong tao — 99% ng sangkatauhan — sa mas mataas sa karaniwang init. Ang Iceland at Lesotho lamang ang nakarekord ng mas malamig kaysa sa normal na temperatura.

Ang pagsusuri sa pagtukoy sa panahon ay nagpapakita na sa loob ng panahong iyon, nakaranas ng hindi bababa sa 30 araw ng mas mataas sa karaniwang temperatura na ginawa ng klima ng hindi bababa tatlong beses na mas malamang, o antas-tatlo sa Climate Shift Index ng Climate Central ang 5.7 bilyong tao, kasama na ang halos lahat ng residente ng Japan, Indonesia, Philippines, Vietnam, Bangladesh, Iran, Egypt, Ethiopia, Nigeria, Italy, France, Spain, ang United Kingdom, Brazil, Mexico, at bawat bansa sa Caribbean at Gitnang Amerika.

Sa India, 1.2 bilyong residente — 86% ng populasyon — ay nakaranas ng Climate Shift Index na antas-tatlo sa temperatura sa hindi bababa 30 araw. Sa China ang bilang na iyon ay 513 milyong residente — 35% ng populasyon; at sa United States, 88 milyong — 26% ng populasyon – ay nakaranas ng hindi bababa sa 30 araw ng temperatura na ginawa ng klima ng hindi bababa tatlong beses na mas malamang.

Sa panahong ito, higit sa 500 milyong tao sa 200 na lungsod ay nakaranas ng matinding init na may hindi bababa sa limang araw na araw-araw na temperatura sa ika-99 na percentile kumpara sa 30-taong norm. Walang isang malaking lungsod sa Earth ang katumbas ng Houston’s 22 sunod-sunod na araw ng matinding init sa pagitan ng Hulyo 31 at Agosto 21. Ang New Orleans at dalawang Indonesian na lungsod — Jakarta at Tangerang — ay sumunod na may 17 sunod-sunod na araw ng matinding init. Ang Austin (16 araw), San Antonio (15 araw), at Dallas (14 araw) ay kabilang din sa mga lungsod na may pinakamahabang sunod-sunod na matinding init. Sa bawat isa sa mga lungsod na ito, sa bawat araw ng mga sunod-sunod na pagkakataon, umabot sa pinakamataas na antas-lima ang Climate Shift Index, na nagpapakita na ginawa ng pagbabago ng klima ang matinding init na hindi bababa limang beses na mas malamang.

“Ang 12-buwang rekord na ito ay tumpak na ang inaasahan mula sa isang global na klima na pinapatakbo ng polusyon sa karbon,” ani Dr. Andrew Pershing, bise presidente para sa agham sa Climate Central. “Magpapatuloy ang mga rekord na maaabot sa susunod na taon, lalo na habang lumalaki ang lumalaking El Niño na nagsisimula nang makaapekto, na nagpapakita ng bilyon-bilyong tao sa hindi karaniwang init. Bagaman pinakamasama ang epekto ng klima sa mga umunlad na bansa malapit sa ekwador, ang pagkakakita ng sunod-sunod na matinding init sa United States, India, Japan, at Europe ay nagpapakita na walang ligtas sa pagbabago ng klima.”

Ang buod ng pagsusuri, kasama ang kumpletong pinagkunang datos at lokal na grapiko mula sa Climate Matters program ng Climate Central ay makukuha sa: https://www.climatecentral.org/climate-matters/earths-hottest-12-month-streak-2023 

Contact: Peter Girard, Vice President of Communications, Climate Central: pgirard@climatecentral.org or +1-609-986-1999

Tungkol sa Climate Central
Ang Climate Central ay isang hindi-pag-aangkin, hindi-pribadong samahan ng agham at balita na nagbibigay ng awtoritatibong impormasyon upang matulungan ang publiko at mga tagapagdesisyon sa pampublikong patakaran na gumawa ng matinong desisyon tungkol sa klima at enerhiya.