SHANGHAI, Sept. 18, 2023 — Noah Holdings Limited (ang “Kompanya” o “Noah“) (NYSE: NOAH at HKEX: 6686), isang nangungunang at pioneer na tagapagbigay ng serbisyo sa pamamahala ng yaman sa Tsina na nag-aalok ng kumpletong isang iisang payo sa mga serbisyo sa pamumuhunan sa buong mundo at paglalaan ng asset para sa mga mamumuhunan na may mataas na net worth, ngayon ay naglathala ng isang circular (ang “EGM Circular“) upang bigyan ang mga stockholder ng impormasyon sa mungkahi na ilalatag sa extraordinaryong pangkalahatang pagpupulong ng mga stockholder (ang “EGM“) para sa pag-apruba ng mga stockholder at isang abiso ng EGM (ang “EGM Notice“). Gaganapin ang EGM sa 34/F, Tower Two, Times Square, 1 Matheson Street, Causeway Bay, Hong Kong, sa Huwebes, Oktubre 26, 2023 nang 9:00 n.u., oras sa Hong Kong, para sa layuning isaalang-alang at bumoto sa resolusyon na nakalatag sa EGM Notice. Ang EGM Circular, EGM Notice at form ng proxy para sa EGM ay magagamit sa website ng investor relations ng Kompanya sa ir.noahgroup.com. Lubos na sinusuportahan ng lupon ng mga direktor ng Kompanya ang iminungkahing resolusyon at inirerekomenda na bumoto ang mga stockholder at mga may-hawak ng ADS sa pabor ng resolusyon na nakalatag sa EGM Notice.

Ang mga may-hawak ng talaan ng mga karaniwang share ng Kompanya hanggang sa pagtatapos ng negosyo sa Martes, Setyembre 12, 2023, oras sa Hong Kong, ay may karapatang dumalo at bumoto sa EGM at anumang naantala at naipagpalibang pagpupulong nito. Ang mga may-hawak ng American depositary shares ng Kompanya (ang “ADSs“) hanggang sa pagtatapos ng negosyo sa Martes, Setyembre 12, 2023, oras sa New York (ang “ADS Record Date“) na nais na gamitin ang kanilang mga karapatan sa pagboto para sa mga batayang karaniwang share ay dapat magbigay ng mga tagubilin sa pagboto sa Citibank, N.A., ang depositaryo ng mga ADS.

Walang Noah na nag-file ng kanilang taunang ulat sa Form 20-F, kabilang ang kanilang naaudit na mga pinansyal na pahayag, para sa fiscal na taong nagtatapos sa Disyembre 31, 2022, sa U.S. Securities and Exchange Commission (ang “SEC“). Ang taunang ulat sa Form 20-F ng Noah ay maa-access sa website ng SEC sa http://www.sec.gov. Inilathala rin ng Kompanya ang kanilang taunang ulat (ang “2022 Annual Report”) para sa mga layunin sa Hong Kong alinsunod sa Mga Panuntunan na Namamahala sa Paglilista ng mga Sekuridad sa The Stock Exchange of Hong Kong Limited (ang “Hong Kong Stock Exchange“), na maa-access sa website ng Hong Kong Stock Exchange sa http://www.hkexnews.hk. Ang Form 20-F at 2022 Annual Report ng Noah ay maa-access sa website ng investor relations ng Kompanya sa ir.noahgroup.com.

TUNGKOL SA NOAH HOLDINGS LIMITED

Ang Noah Holdings Limited (NYSE: NOAH at HKEX:6686) ay isang nangungunang at pioneer na tagapagbigay ng serbisyo sa pamamahala ng yaman sa Tsina na nag-aalok ng kumpletong isang iisang payo sa mga serbisyo sa pamumuhunan sa buong mundo at paglalaan ng asset para sa mga mamumuhunan na may mataas na net worth. Ang Noah ay isang holding company sa Cayman Islands at nagpapatuloy ng negosyo sa Hong Kong bilang Noah Holdings Private Wealth and Asset Management Limited. Sa unang kalahati ng 2023, ipinamahagi ng Noah ang RMB35.2 bilyon (US$4.9 bilyon) ng mga produktong pamumuhunan. Sa pamamagitan ng Gopher Asset Management, ang Noah ay may mga asset sa ilalim ng pamamahala na RMB156.9 bilyon (US$21.6 bilyon) hanggang sa Hunyo 30, 2023.

Ang negosyo sa pamamahala ng yaman ng Noah ay pangunahing nagpapamahagi ng private equity, private secondary, mutual fund at iba pang mga produkto na dinenominasyon sa RMB at iba pang mga currency. Ibinibigay ng Noah ang mga customized na pinansyal na solusyon sa mga kliyente sa pamamagitan ng isang network ng 1,375 relationship manager sa 63 lungsod sa kalupaan ng Tsina, at pinaglilingkuran ang mga pangangailangan sa pamumuhunan sa ibang bansa ng kanyang mga kliyente sa pamamagitan ng mga opisina sa Hong Kong (Tsina), Taiwan (Tsina), New York, Silicon Valley at Singapore. Ang negosyo sa pamamahala ng yaman ng Kompanya ay may 446,557 nakarehistrong kliyente hanggang sa Hunyo 30, 2023. Sa pamamagitan ng Gopher Asset Management, pinamamahalaan ng Noah ang private equity, mga pampublikong sekuridad, real estate, multi-strategy at iba pang mga pamumuhunan na dinenominasyon sa RMB at iba pang mga currency. Nagbibigay din ang Noah ng iba pang mga negosyo.

Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring bisitahin ang Noah sa ir.noahgroup.com.