ADELAIDE, Australia, Sept. 18, 2023 — Isusulong ng pinakamataas na katawan na kumakatawan sa mga siyentipiko, doktor, nars at counsellors sa assisted reproduction sa rehiyon ang isang natatanging blueprint ng reporma upang itaguyod ang mga pamilya-friendly na patakaran at pigilan ang pagbaba ng birth rates sa buong Asia Pacific.

Itataguyod ng Asia Pacific Initiative on Reproduction (ASPIRE) ang mga interbensyon sa patakaran na maaaring isaalang-alang sa iba’t ibang lehislatura batay sa estado ng sosyo-ekonomikong pag-unlad sa bawat bansa.

Nagtatrabaho ang ASPIRE sa higit sa 20 bansa upang pahusayin ang kaalaman tungkol sa infertility, na nakakaapekto sa isa sa anim na mag-asawa sa buong mundo, at upang itaguyod ang kamalayan sa mga serbisyo na may kaugnayan sa infertility na may panghuling layuning pahusayin ang kalidad ng pangangalaga sa pasyente.

Tinutukoy ang infertility bilang pagkabigo na mabuntis pagkatapos ng isang taon ng hindi protektadong pakikipagtalik o kawalan ng kakayahang dalhin ang pagbubuntis sa isang live birth. Ang mga sanhi ng infertility ay pantay na nahahati sa mga lalaking at babaeing kasosyo.

Sinabi ni Dr. Clare Boothroyd, Pangulo ng ASPIRE, na isa sa pangunahing layunin ng organisasyon ay suportahan ang mga pangunahing reproductive rights ng lahat ng indibidwal at mag-asawa na malayang at responsable na magpasya kung ilang mga anak ang magkakaroon at kung kailan sila magkakaroon.

Gayunpaman, ang mga hakbang patungo sa mas confined na mga urban na kapaligiran, lumalaking mga pangangailangan sa mga kababaihan sa lakas-paggawa at mga lifestyle pressure na nakakaapekto sa reproductive potential ng mga indibidwal at mag-asawa ay nakitaan ng mga birth rate sa maraming bansa sa APAC na seryosong bumaba na may malaking sosyo-ekonomikong kahihinatnan.

Sinabi ni Dr. Boothroyd na sinuportahan ng ASPIRE ang inisyatibang Fertility Counts na inilarawan sa kamakailang 2023 Congress nito sa Adelaide, South Australia, na humakot ng higit sa 1,400 delegates sa assisted reproduction mula sa Asia Pacific at higit pa.

Isang pangunahing elemento ng inisyatibo ang isang inobatibong toolkit na gumagamit ng global na batay sa ebidensyang data at mapagkukunan upang gabayan ang mga desisyon sa patakaran sa mga pangunahing kategorya kabilang ang childcare, reporma sa lugar ng trabaho, financial incentives para sa pagkamagulang at pinaunlad na access sa paggamot sa infertility.

Dinisenyo ng Economist Impact, isang global na forum na tumutulong na maitatag ang mga sustainable na estratehiya upang gabayan ang mga pamahalaan at corporate leaders, ang Fertility Policy Toolkit pagkatapos ng pagsusuri ng mga kumplikadong hamon sa total fertility rate sa buong mundo.

Ito ay nakabuo sa pananaliksik sa sosyo-ekonomiya at birth rate na isinagawa sa mga bansa at rehiyon kabilang ang Australia, Indonesia, Japan, Malaysia, ang Republika ng Korea, Singapore, Taiwan, Thailand at Vietnam.

Sinabi ni Dr. Boothroyd na bumuo ang ASPIRE ng isang working party upang itaguyod ang mga pangunahing aspeto ng programang Fertility Counts batay sa mga lokal na pananaw at pakikipag-ugnayan sa mga tagagawa ng desisyon sa patakaran sa bawat setting.

“Makikipag-ugnayan din kami sa mga kaugnay na medical at scientific societies sa iba’t ibang bansa upang maitatag ang mga layunin na bumuo ng mas pamilya-friendly na mga lipunan na sumusuporta sa mga mag-asawa sa kanilang mga desisyon tungkol sa pagkamagulang,” dagdag pa niya.

“Ito ay isa sa pinakamasayang mga resulta mula sa ASPIRE Congress sa Adelaide. Mayroong mga gap sa access sa de-kalidad na fertility care sa lahat ng mga setting sa kalusugan, ngunit partikular na umiiral ang mga ito sa ilang mga bansa sa rehiyon ng Asia Pacific.”

Ang mga sanhi ay kumplikado at iba’t iba, ngunit maaaring kabilang ang mga limitasyong pang-ekonomiya, kakulangan ng angkop na imprastraktura, na-restrict na mga social resource, mga isyu sa batas at kultura.”

Sinabi ni Emily Tiemann, pangunahing may-akda ng Fertility Policy Toolkit, na ang mga pangunahing patakaran na sumusuporta sa mga taong gustong magkaroon ng mga anak ay may kaugnayan sa childcare at parental leave, maagang kamalayan at edukasyon tungkol sa bumababang fertility, access sa paggamot sa fertility at suporta upang muling ma-integrate sa lakas-paggawa.

“Dramatikong bumaba ang mga birth rate ng maraming bansa sa APAC,” sabi niya. “Sa buong rehiyon, ang average na bilang ng mga ipinanganak na bata kada babae ay bumaba ng tatlong beses mula noong 1960, mula 5.4 noong 1960 hanggang 1.8 noong 2020, na may ilang bansa na nakakita ng mas matinding pagbaba.”

“Inilalarawan namin ang partikular na mga inisyatiba sa patakaran na binibigyan ng score batay sa pinagkakatiwalaang mga pag-aaral ng kaso at kanilang epekto sa mga rate ng fertility kasama ang hiwalay na mga indicator na nagpapakita ng inaasahang mga ekonomikong resulta ng bawat patakaran. “

“Inilalahad ng toolkit ang iba’t ibang mga patakaran sa user-friendly na paraan, nagbibigay ng menu ng mga pagpipilian na maaaring suriin ng mga bansa sa APAC. Ang mga ninanais na benepisyaryo ng toolkit ay yaong may kakayahang makaimpluwensya, bumuo at ipatupad ang mga patakaran at programa upang pahusayin ang mga rate ng fertility sa rehiyon ng APAC.”