JAKARTA, Indonesia, Sept. 19, 2023 — Si Arsjad Rasjid, ang Tagapangulo ng Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN) at ang CEO ng PT Indika Energy Tbk, ay matagumpay na nagsimula ng isang PKPU (Pagpapahinto ng Mga Obligasyon sa Pagbabayad ng Utang) laban sa mga tagapagmana ng PT Krama Yudha na nagkakahalaga ng Rp 700 bilyon sa komersyal na korte ng Distritong Panghukuman ng Gitnang Jakarta.

Ang mga tumutugon sa kasong ito ay sina Rozita at Ery Said, na parehong itinuturing na responsable para sa mga utang na may halagang humigit-kumulang na Rp 700 bilyon.

Ito ay inihayag ng legal na kinatawan ni Rozita at Ery Said, na si Damianus Renjaan, sa kanyang pahayag noong Linggo (17/9/2023).

Ayon kay Damianus, bukod kay Arsjad Rasjid, may tatlong iba pang nagpetisyon na kasangkot, sina Said Perdana Bin Abubakar Said, Indra P Said, at Daud Kai Rizal.

“Gayunpaman, sa katunayan, ang mga nagpetisyon at tumutugon ay hindi ang mga partido na pumirma sa kasunduan bilang 78 noong 1998, o 25 taon na ang nakalilipas,” sabi ni Damianus.

Ipinaliwanag ni Damianus na ang mga partidong ito ay mga tagapagmana lamang ng mga taong pumirma sa kasunduan 78. Ang mga nagpetisyon ng PKPU ay kumakatawan kay Makmunar Rasjid, ang yumaong Abi Hasan Said, ang yumaong Nuni Asmuni Said, at ang yumaong Srikandi Dja’far Said.

Ipinaliwanag din ni Damianus na ang desisyon ng PKPU ay nagawa na, at ang kanyang kliyente ay kasalukuyang nasa panahon ng 45 araw na PKPU. Lahat ng mga partidong kasangkot sa Kasunduan 78 ay pumanaw na. Sina Srikandi, Nuni, at Abi ay mga kapatid ni Sjarnobi.

Nang pumanaw si Sjarnobi, ang kontrol ng PT Krama Yudha ay ipinasa sa kanyang anak na lalaki, na si Eka, na pumanaw din noong Setyembre 2022. Pagkatapos nito, ang kompanya ay pinamahalaan ng mga propesyonal.

Sinabi ni Damianus na noong Hulyo 25, 2023, sina Arsjad Rasjid at tatlong iba pang nagpetisyon ay naghain ng demanda ng PKPU. Ang desisyon ng PKPU ay inilabas ng komersyal na korte ng Distritong Panghukuman ng Gitnang Jakarta sa kaso bilang PKPU NO. 226/PDT.SUS-PKPU/2023/PN.NIAGA. JKT.PST.

“Sa kanilang petisyon ng PKPU, hiniling nina Arsjad at iba pa na panagutin sina Rozita at Ery para sa paghahabol na ito na Rp 700 bilyon at dapat nilang bayaran ito kay Arsjad at iba pa,” sabi ni Damianus.

Sina Rozita at Ery Said ay inuri rin bilang ikalawang at ikatlong henerasyon ni Sjarnobi, na walang kaalaman tungkol sa Kasunduan 78, na ginagawang hindi angkop na legal na panagutin sila dito.

“Bukod pa rito, napag-alaman na wala sa mga nagpetisyon o tumutugon ang naitala bilang direktor, komisyoner, o stockholder ng PT Krama Yudha, kaya’t wala silang access sa mga talaan ng kompanya, alinsunod sa mga pangangailangan nina Arsjad at iba pa,” linaw ni Damianus.

Higit pang ipinaliwanag ni Damianus na ang petisyon ng PKPU ni Arsjad Rasjid at iba pa ay napaso na. Sinasabi ng Artikulo 210 ng Batas Blg. 37 ng 2004 tungkol sa Pagkabangkarote at PKPU na ang deadline ng petisyon ng PKPU ay 90 araw mula sa petsa ng pagpanaw ng namatay. Pumanaw si Sjarnobi noong Abril 13, 2001, at pumanaw si Eka noong Setyembre 16, 2022.

Kung ikakalkula hanggang Hulyo 25, 2023, nang maghain sina Arsjad at iba ng petisyon ng PKPU, ito ay lumampas na ng 312 araw.

“Ang mga kondisyon para sa pagbibigay ng PKPU, batay sa Artikulo 222 Talata (1) at (3) kasama ang Artikulo 8 Talata (4) ng Batas Blg. 37 ng 2004, ay nangangailangan ng napatunayan na utang, ngunit sa kasong ito, walang kaalaman sina Rozita at Ery Said dito. Hindi rin sila pumirma sa Kasunduan 78, na bumubuo sa batayan ng utang. Isa pang isyu ay may kasalukuyang alitan sa mga tagapagmana ni Eka Putra Said,” sabi ni Damianus Renjaan.

“Susundin namin ang isang apela sa kasasyon, lalo na dahil ang aming mga kliyente ay mga tagapagmana ng ikatlong henerasyon ng mga gumawa ng kasunduan at silang lahat ay mga dayuhang mamamayan (WNA). Kailangan nila ng tamang katiyakan sa legal at proteksyon,” pagtatapos ni Damianus.