TAIPEI, Oktubre 25, 2023 — Ang pinakamaunlad na inobator ng teknolohiyang walang kawad sa buong mundo, ang AsiaRF, nagdiriwang ng isang makasaysayang tagumpay sa kanilang pinakabagong MM610X-001 Wi-Fi HaLow module, na kamakailan lamang ay nakakuha ng pinarangal na sertipikasyon mula sa Telecom Engineering Center (TELEC) ng Hapon. Ang sertipikasyong ito ay nagsasabi na ang produkto ay ganap na sumusunod sa mga pamantayang teknikal ng Hapon.


Kasama sa kanyang hanay ng pandaigdigang pagkilala – kabilang ang sertipikasyon mula sa FCC, IC, CE, RCM, at NCC – ang MM610X-001 ay isang nagliliwanag na representasyon ng walang sawang paglalaan ng AsiaRF sa kalidad at inobasyon. Ang mga sertipikasyong ito ay nagpapahayag ng napakahusay na pagganap ng produkto, ang pagsunod nito sa pandaigdigang pamantayan, at ang paglalaan ng AsiaRF sa paglikha ng isang walang hadlang na nakakaugnay na IoT na pamayanan.

Pinapatakbo ng Morse Micro’s MM6108 SoC at nakaisa sa platforma ng MediaTek, ang MM610X-001 ay ganap na sumusunod sa IEEE 802.11ah Wi-Fi HaLow na pamantayan. Ang makabagong teknolohiyang ito ay naglalayong palawakin ang sakop, mapabuti ang kahusayan sa pagkonsumo ng enerhiya, at mapalawak ang konektibidad para sa mga IoT na device sa buong mundo.

Paul Lai, CEO ng AsiaRF, nagpahayag ng kanyang pagkaproud sa nagawa: “Ang pagkilala mula sa Hapon ay higit pa sa simpleng sertipikasyon. Ito ay kumakatawan sa ating lumalaking impluwensya sa global na esfera ng IoT.”

Habang mabilis na umaunlad ang pamayanan ng IoT, ang MM610X-001 Wi-Fi HaLow module ay handang bumuo ng isang bagong kabanata sa teknolohiyang Sub-GHz Connectivity, upang matugunan ang lumalaking pangangailangan sa buong mundo para sa malalayong sakop, makapasok na walang kawad, at mapagtipid na mga inobasyon.

Malaman ang susunod na yugto ng teknolohiyang walang kawad. Ang MM610X-001 module ay ngayon eksklusibong makukuha sa opisyal na website ng AsiaRF. Nananatiling nakatuon sa pagtataguyod ng mga pag-unlad sa teknolohiyang walang kawad ang AsiaRF, patuloy itong nagsusulong sa paglalabas ng mga bagong makabagong mga device at solusyon sa IoT. Alamin pa ang aming mga inobasyon sa AsiaRF. Samahan ninyo kami sa AsiaRF sa paglilikha ng kinabukasang global na konektibidad sa IoT. Ang inyong patuloy na suporta ay nagbibigay inspirasyon at lakas sa aming pag-unlad.

Tungkol sa AsiaRF 

Ang AsiaRF, isang kompanya na nakatuon sa solusyon sa konektibidad ng walang kawad, ay nananatiling nakatuon sa pag-unlad ng mga boundarya, paglikha ng mataas na kahusayan na mga device at serbisyo sa IoT, at pagbabago ng posible sa mundo ng konektibidad. Ang aming misyon ay palawakin ang abot ng tao sa pamamagitan ng pagpapadali, pagpapahusay, at pagpapraktikal ng teknolohiyang IoT para sa negosyo at indibidwal sa buong mundo. Bisitahin ang aming website sa www.asiarf.com.