BEIJING, Sept. 15, 2023 — Isang ulat mula sa China.org.cn tungkol sa ikalawang Paligsahan ng Kasanayan sa Bokasyonal ng China:

 

Para sa mga mahilig sa Chinese gourmet, marami ang siguradong nakatikim na ng pagtatanghal ng paghila ng noodles sa mga hot pot restaurant. Sa paligsahan ng Kasanayan sa Bokasyonal ngayong taon, maaari mo ring matikman ang kamangha-manghang pagtatanghal ng paghila ng noodles: Sa mga kamay ng chef, biglang lumilitaw ang noodles mula sa isang buo ng masa sa iba’t ibang anyo: manipis tulad ng buhok, o malapad tulad ng sinturon.

Bukod sa mga teknik sa paghila ng hand-pulled noodles, 29 pang natatanging kasanayan kabilang ang “kahoy na baka”, humanoid robots, at mortise at tenon woodwork ay itatanghal din sa paligsahan para sa pagpapakita, na siguradong magiging kasiya-siya sa mga mata.

Siyempre, bahagya lamang ang mga palabas ang diwa. Ang nagpapataas ng ikalawang Paligsahan sa Kasanayan sa Bokasyonal ay ang mga patimpalak.

Kumpara sa huling paligsahan, idinagdag ang ilang mga bagong pangyayari na nangangailangan ng mga kasanayan sa digital na teknolohiya sa paligsahan ngayong taon, tulad ng smart manufacturing engineering, application ng service robot at VR engineering. Ang bagong pangangailangan ng mga consumer at mabilis na pag-unlad ng mga digital na teknolohiya ang nagbigay-daan sa mga bagong bokasyon na ito at lalo pang pinabilis ang kanilang pagpasok sa mga paligsahan. Halimbawa, habang tumatanda ang buong populasyon, lumiliit ang bilang ng mga taong nasa hustong gulang, kaya malawakang ginagamit ang mga robot sa serbisyo sa mga larangan tulad ng edukasyon, logistics at security patrolling. Natural, dumating ang “service robot technician” bilang isang bagong bokasyon, at ang paghingi ng mga feedback, pati na rin ang application at promotion ng mga robot sa serbisyo ay bahagi ng kanilang trabaho.

Lahat ng traditional na pangyayari sa paligsahan ay nakakahilo pa rin. Napakaraming pangyayari na lumabas noong huling pagkakataon ang babalik, habang idinaragdag ang ilang mga bagong pangyayari sa paligsahan ngayong taon, tulad ng robot welding at pagsusuri sa software ng computer. Layunin ng mga bagong pagbabago na mapadali ang application ng mga digital na teknolohiya sa mga traditional na larangan, upang itulak ang pag-unlad patungo sa efficiency at mataas na kalidad. Ang pagtatakda ng mga bagong kasanayan sa bokasyonal bilang mga pangyayari sa paligsahan ay makakatulong sa pagkamit nito ng higit pang atensyon, na nagdadala ng higit pang mga pagkakataon para sa pag-unlad at mas malaking potensyal para sa trabaho.

Ngayong taon, nakatanggap na ng malawak na atensyon ang Paligsahan sa Kasanayan sa Bokasyonal sa yugto pa lamang ng paghahanda nito. Hindi lamang masigla ang mga kandidato, inaasahan din ito ng publiko. Sa tingin ko, ito ay nagpapakita ng pagpapalakas ng pagbuo ng talento sa bokasyonal sa China, na ngayon ay mas marami, mas matalas ang kasanayan, mas masipag sa mga ugali at mas determinado sa diwa. Bukod pa rito, ito ay naglalarawan ng dumadaming atensyon at paggalang para sa mga talento sa bokasyonal mula sa publiko.

Sa nakalipas na mga taon, nagsisikap ang China na burahin ang prejudice laban sa edukasyong bokasyonal bilang mas mababa kaysa sa edukasyong pang-akademiko.

Isang mas mahusay na imahe para sa edukasyong bokasyonal ang nabuo. Hinihikayat ng Pangulo ng Tsina na si Xi Jinping ang higit pang mga manggagawa, lalo na ang mas nakababatang henerasyon, na pahusayin ang kanilang mga kasanayan at maging bihasang propesyonal sa bokasyonal. Noong nakaraang taon, pinagtibay ng binagong bersyon ng Batas sa Edukasyong Bokasyonal ng PRC ang kapantay na mahalagang katayuan ng edukasyong bokasyonal at pang-akademiko, isang hakbang na layuning itaas ang kredibilidad ng dating.

Sa parehong panahon, pinaunlad din ng China ang kalidad ng edukasyong bokasyonal. Pinalalim nito ang mga reporma sa modernong sistema ng edukasyong bokasyonal, pinapalawak ang kapasidad sa edukasyon ng mga paaralan sa bokasyonal, at pinaigting ang koordinasyon sa pagitan ng mga pangangailangan ng industriya at pagsasanay sa bokasyonal, na may panghuling layuning lumikha ng mga talentong may mataas na kasanayan at kapital na pantao na may mga kasanayang propesyonal.

Sa kasalukuyan, may higit sa 60 milyong talentong may mataas na kasanayan sa China, na bumubuo ng 30% ng lahat ng teknikal na manggagawa sa bansa. Ang mga talentong ito sa iba’t ibang larangan ay gumagampan ng hindi maaaring palitan na papel sa paghahangad ng China para sa pag-unlad na mataas ang kalidad, habang naglilingkod bilang mahalagang suporta sa kapital na pantao sa daang Tsino patungo sa modernisasyon.

China Mosaic 
http://www.china.org.cn/video/node_7230027.htm
The second Vocational Skills Competition showcase brilliant skills
http://www.china.org.cn/video/2023-09/15/content_116688596.htm