LONDON, Sept. 14, 2023Bilang ng 14th Setyembre 2023, pinamamahalaan ng mga pondo na pinamamahalaan ng Davidson Kempner Capital Management LP ang sumusunod na posisyon sa NewMed Energy.

Pangalan ng Organisasyon

Davidson Kempner Capital Management LP

Petsa ng Pagbubunyag

Setyembre 14, 2023

Pangalan ng Seguridad

NewMed Energy

Bilang ng Pag-aaring mga Seguridad

52,831,215

Pagmamay-aring Pantay (%)

4.5%

Pagmamay-aring Boto (%)

4.5%

Mga Press Contact:
Davidson Kempner
Greenbrook
Rob White/Teresa Berezowski
Email: DavidsonKempner@greenbrookadvisory.com
Tel: +44 207 952 2000