SINGAPORE, Sept. 6, 2023 — Ang edukasyon sa isang kapaligiran ng pagkatuto sa ika-21 siglo ay mas higit pa sa pagiging mabuting nakahanda sa pinakabagong digital na hardware at software. Para sa GESS – International School, isang hindi pangkalakal na paaralan na nagpalaki ng mga henerasyon sa hinaharap ng higit sa 50 taon sa Singapore, ang formula ay isang 360-degree na pamamaraan sa edukasyon para sa aming mga mag-aaral.

DCIM100MEDIADJI_0068.JPG

Pinaninindigan namin ang aming paniniwala na ang edukasyon ay higit pa sa konbensiyonal na akademikong kahusayan, ipinagmamalaki ng GESS ang aming sarili sa holistikong pag-unlad at kapakanan ng bawat mag-aaral, na nagbibigay-daan sa kanila upang lumago nang panlipunan at emosyonal. Ito ay naglalagay ng kapakanan ng mag-aaral sa gitna hindi lamang ng ginagawa ng GESS, ngunit pati na rin kung paano, habang nagbibigay kami sa kanila ng walang katulad na mga pagkakataon at suporta sa buong kanilang paglalakbay sa pag-aaral.
Sinabi ni Bise Principal ng GESS, G. Joram Hutchins, “Naniniwala kami na ang isang 360-degree na pamamaraan sa edukasyon ay nakabubuti sa mga mag-aaral, na nagbubukas ng daan para sa personalisadong holistikong edukasyon at personal – hindi lamang akademiko – na kahusayan. Ito ay umaabot sa pangangalaga ng ating mga mag-aaral sa kanilang kalusugan at kapakanan, mga landas sa hinaharap, at interes at hilig sa mga lugar tulad ng mga wika, malikhaing sining, palakasan at maging panlipunang pagkatuto. Kumikilos sa pandaigdigang paglipat patungo sa isang lubhang digital at dinamikong lipunan, bilang na ng GESS ang nangungunang teknolohiya at mga kolaboratibong espasyo bilang bahagi ng aming hardware. Ang isang buong-buong na edukasyon ay higit pang magbibigay-daan at magbibigay-kapangyarihan sa mga mag-aaral ng GESS upang bumuo ng mahahalagang kasanayan sa buhay tulad ng komunikasyon, paglutas ng problema at pakikipagtulungan, na hinuhubog sila bilang may kumpiyansang mga mamamayan ng mundo na maaaring makapag-ambag nang positibo sa mundo bukas.”
Upang matiyak ang pinakamahusay na pagpapatupad sa buong paaralan at komunikasyon sa loob ng aming komunidad ng GESS, naisulong at nasa proseso na ang mga pagpapaunlad mula sa kasalukuyang taon ng akademiko. Ang ilang mga lugar ay kinabibilangan ng:

Kapakanan ng mag-aaral na binubuo ng pastoral na pangangalaga, pagpapayo at pangangalaga. Ang mga inisyatiba ay kinabibilangan ng pag-aangkat ng mga pandaigdigang pamantayan at mga pinakamahusay na kasanayan (tulad ng International School Counseling Association (ISCA)), pagsasama-sama ng mga ito sa mga patakaran at programa ng paaralan (tulad ng pagpapahusay ng aming konsepto ng homeroom teacher), pati na rin ang isang bagong Wellbeing Centre.
Mga wika, kultura at iba pa, na nagpapayaman sa karanasan sa edukasyon ng GESS sa pamamagitan ng pagkumpleto sa pag-aaral sa silid-aralan ng isang mag-aaral sa mga pagkakataon at pagkakalantad sa labas nito. Ang mga inisyatiba ay kinabibilangan ng mga pagpapahusay sa programa sa malikhaing sining (tulad ng mga festival at mga artistang nakatira), pagtaas ng aming mga programa sa palakasan sa mga bagong antas, at pagpapalakas ng mga ugnayan sa lokal na komunidad para sa pagkatuto sa paglilingkod.
Mga landas sa hinaharap, naghahanda sa aming mga mag-aaral para sa mga trabaho na maaaring hindi pa umiiral ngayon, sa pamamagitan ng mga kasanayang binuo mula sa isang curriculum batay sa konsepto, pati na rin ang tunay na buhay na pagkakalantad sa karanasan sa industriya. Ang suportang ito ay palalawigin sa mas bata pang mga grado upang gabayan sila nang mas maaga.
Una sa mag-aaral na kampus, kinasasangkutan ng isang serye hindi lamang ng malalaking pagpapahusay at muling pagpapaganda, ngunit din ng paglikha ng mga bagong dedikadong espasyo tulad ng isang studio ng sining at isang panlabas na pagkatutong gubat.
Akademikong kahusayan na dinisenyo ng mataas na kalidad na pagtuturo at pag-aaral, para sa data-driven na ebidensya upang paunlarin ang curriculum, mga estratehiya sa pagtuturo at kapaligiran sa pag-aaral. Ang mga inisyatiba ay kinabibilangan ng mga pangkalahatang programa sa buong paaralan upang mas mahusay na suportahan ang mga mag-aaral, at pagbibigay ng mga advanced na pagkakataon sa pagkatuto para sa mga mag-aaral na mataas ang narating.

Ibabahagi nang unti-unti ang mga detalye, kabilang ang isang bagong website na magkukuwento ng estratehikong paglalakbay na ito ng GESS. Sundan ang aming mga pagpapaunlad sa:
Facebook | Instagram | LinkedIn | YouTube
Makipag-ugnay sa Media
Lynda Lim (Gng.)Tagapamahala sa Panlabas na Komunikasyon+65 9686 1479 | tzesan.lim@gess.edu.sg
Kirsten Moench (Gng.)Punong Tagapamahala sa Panlabas na Komunikasyon at Ugnayan+65 9644 0097 | kirsten.moench@gess.edu.sg
Tungkol sa GESS – International School | www.gess.edu.sg
Nagpapalaki ng mga mag-aaral na may edad na dalawa hanggang 18, ang GESS – International School ay isang nangungunang holistikong paaralan, na hindi pangkalakal, na nag-aalok ng pagpipilian sa pagitan ng International Baccalaureate (IB) curriculum (PYP, MYP at DP) o Aleman curriculum. Ini-invest namin ang bawat dolyar pabalik sa paglikha ng pinakamahusay na kapaligiran para sa walang hanggang pagkatuto ng aming mga bata. Kasama rito – ngunit hindi limitado sa – pagbibigay ng world class na mga pasilidad at imprastraktura, pagkumpleto sa soft- at “heart”-ware na aming personalisadong edukasyon at suporta sa kapakanan para sa mga mag-aaral. Ipinagmamalaki namin ang aming mga programa sa wika, hindi lamang para sa aming mga mag-aaral upang maging may kumpiyansang multilingual na mga mamamayan ng mundo, ngunit din binubuksan ang mga posibilidad sa hinaharap pati na rin koneksyon ng mga mag-aaral sa kanilang mga ugat sa kultura. Bilang din sa aming mga lakas, ang isang BeyondClassrooms na programa sa kolaborasyon sa mga korporatibong kapareha, Mga Programa Pagkatapos ng Paaralan, at palakasan at pisikal na edukasyon.