BEIJING, Nobyembre 9, 2023 — Ang mga pinuno sa sektor ng pananalapi ng China ay nagpahayag ng determinasyon na itataguyod ang mas mahigpit na pagpapatupad ng regulasyon upang maiwasan ang panganib sa pananalapi habang pinapalalim ang pagpapatupad ng mga reporma sa supply-side at pagluluwag ng pagbubukas sa sektor, sa sandaling nagwakas ang Sentral na Konperensiya sa Trabaho sa Pananalapi na nagsasabing dapat paigtingin ang pagtataguyod ng isang bansang may matatag na sektor sa pananalapi.

Sa pagsunod sa diwa ng Sentral na Konperensiya sa Trabaho sa Pananalapi, lalo naming pagtitibayin ang pag-aayos sa pagitan ng mga siklo at pagtugon sa mga siklo sa pamamagitan ng mga patakaran sa pera upang panatilihin ang makatuwirang kasaganaan at kakulangan sa likido upang suportahan ang matatag na paglago ng ekonomiya, at mas maraming suporta ang ibibigay sa mga estratehiko, pangunahing at mahina nitong bahagi, ayon kay Pan Gongsheng, gobernador ng Bangko Sentral ng China, ang Bangko Sentral ng bansa, na nagsalita sa seremonya ng pagbubukas ng Financial Street Forum annual conference na nagsimula sa Beijing kahapon.

Ayon kay Pan, tutulong ang sektor sa pananalapi sa mga lokal na pamahalaan upang mawala ang panganib sa utang, at tiyakin ang matatag at malusog na pag-unlad ng merkado sa pag-aari ng bahay. Bukod pa rito, lalalimin ang reporma sa supply-side ng sektor sa pananalapi, na ang reporma sa merkado sa interes at palitan ay lalo pang papalakasin upang mapabilis ang pagtataguyod ng isang modernong sistema sa pananalapi na may katangian ng China.

Sina Yi Huiman, tagapangulo ng China Securities Regulatory Commission (CSRC), Li Yunze, pinuno ng National Financial Regulatory Administration at iba pang mataas na opisyal, ay nagsalita rin sa seremonya ng pagbubukas.

Ang pagpapatibay ng pagbabantay sa merkado sa kapital, pagpapanatili ng kaayusan sa merkado at pagprotekta sa lehitimong karapatan at interes ng mga mamumuhunan, at pagpigil at paglutas ng mga panganib sa pananalapi ay ang pangunahing responsibilidad at legal na tungkulin ng CSRC, ayon kay Yi.

Ayon sa kanya, lalalimin din ang mga reporma. Ang reporma sa pagpaparehistro batay sa merkado ay hindi isang pagluwag ng regulasyon, dahil layunin nito na makamit ang mas mainam na pagkakasundo sa pagitan ng isang epektibong merkado at isang aktibong pamahalaan. Sa katunayan, nagsanhi ito ng mas mahigpit pang mga hakbang sa regulasyon, lalo na ang pagpapalakas ng kalinawan, ayon kay Yi.

Sa panahong lubos na sinusundan ng buong bansa ang Sentral na Konperensiya sa Trabaho sa Pananalapi, ang pagdaraos ng Financial Street Forum annual conference ay may espesyal na kahulugan, ayon kay Cong Yi, isang propesor sa Tianjin University of Finance and Economics, sa Global Times kahapon.

Sinabi niya na ang malaking layunin ng pagtataguyod ng isang bansang may matatag na sektor sa pananalapi ay nagbibigay ng malakas na momentum sa makatuwirang pag-unlad ng bansa, at ang sektor sa pananalapi ay nakakaranas ng mahalagang pagkakataon.

Sa nakaraang araw, ang mga nangungunang institusyon sa pananalapi ng China kabilang ang Bank of China, Agricultural Bank of China, at Industrial and Commercial Bank of China ay nagsagawa ng pag-aaral sa diwa ng mahalagang konperensiya.

Sinabi ng Bank of China na gagampanan nito ang tungkulin bilang isang malaking bangko ng estado sa pagpapalakas ng mga gawain sa teknolohiyang pananalapi, pananalaping berde, pananalaping inklusibo, pananalaping pensyon at digital na pananalapi. Tutulong pa rin ito sa tunay na ekonomiya at magiging “batong pangsuporta” sa pagpapanatili ng katatagan sa pananalapi, ayon dito.

Ang sektor sa pananalapi ay dugo ng ekonomiya ng isang bansa at mahalagang bahagi ng pangunahing kakayahan ng isang bansa, kaya kinakailangan ang pagtataguyod ng isang kapangyarihang pananalapi para sa pagtataguyod ng isang bansang may matatag na kakayahan sa ekonomiya, ayon kay Guan Tao, punong ekonomista sa buong mundo sa BOC International sa ilalim ng Bank of China.

Ayon kay Wang Peng, associate researcher sa Beijing Academy of Social Sciences, kahapon, nagbibigay ang mga pananalita ng mga opisyal sa pananalapi sa forum ng karagdagang mga clue para maintindihan ang mahalagang konperensiya, na tutulong sa industriya sa pananalapi na mas mainam na maglingkod sa tunay na ekonomiya, panatilihin ang katatagan sa pananalapi, habang kayang pigilan at lunasan ang mga sistemikong panganib sa pananalapi.

Nanatiling katamtaman ang mga panganib sa ilalim ng sistema sa pananalapi ng China ngunit may ilang mga isyu pa ring kailangang tugunan, tulad ng panganib sa mga institusyong pananalapi na maliit at gitnang laki at ng merkado sa pag-aari ng bahay, ayon kay Wang.

Mula sa katapusan ng Hulyo, inilabas na ng mga awtoridad ang maraming hakbang upang mawala ang mga panganib sa utang ng mga lokal na pamahalaan, kabilang ang paglabas ng espesyal na refinancing bonds. Sa hinaharap, maaaring ilagay sa puwesto ang isang mekanismo sa matagal na panahon para hawakan ang mga panganib sa utang ng mga lokal na pamahalaan habang itatatag ang isang sistema sa pamamahala ng lokal na pamahalaan na tumutugma sa pag-unlad na may mataas na kalidad, ayon kay Guan.

Bukod sa epektibong pagpigil at paglutas ng mga panganib sa pananalapi, binigyang-diin din ng Sentral na Konperensiya sa Trabaho sa Pananalapi na lalawigin ng bansa nang patuloy ang pagbubukas ng institusyon sa sektor sa pananalapi at pagpapadali sa pananalaping pang-cross border at pagpapananalapi, upang makahikayat ng mas maraming dayuhan institusyon sa pananalapi at matagalang kapital na mag-invest at mag-operate sa China.

“Hindi titigil ang China sa kanyang mga pagpupunyagi sa pagpapalawak ng pagbubukas sa pananalapi, at hindi magbabago ang kanyang determinasyon na ibahagi ang mga pagkakataong pangkaunlaran sa mundo,” ayon kay Li sa seremonya ng pagbubukas.

Ayon kay Li, lalo pang iibahin ng mga regulator sa pananalapi ang sistema ng pre-establishment national treatment na may negatibong listahan, lalawakin ang pagpasok sa merkado para sa dayuhan na pag-invest, at ang sistema at mga patakaran sa pananalapi ay lalo pang magiging matatag, masasabi at malinaw upang ipaglaban ang pagtataguyod ng prudente at patas na kapaligirang institusyonal.

Makakabuti ang mga pagpupunyagi ng China upang itaguyod ang sarili bilang isang kapangyarihang pananalapi sa sistemang pananalapi sa buong mundo at makakontribusyon ito sa katatagan sa pananalapi sa global at sa pagtatatag ng mas patas at mas makatarungang sistemang pananalapi sa internasyonal, ayon kay Wang.

Makikinabang ang tunay na ekonomiya at interes ng mga bansang umunlad mula sa pagtataguyod ng China ng isang bansang may matatag na sektor sa pananalapi, ayon kay Cong.

Ngayon, nakapasok na sa China ang lahat ng 30 pinakamahalagang bangko sa sistemang pandaigdig at halos kalahati ng 40 pinakamalaking kompanya sa seguro sa buong mundo, ayon sa opisyal na datos.

Nakinabang mula sa patuloy na pagbubukas ng China, nakilahok ang British multinasyunal na bangkong Standard Chartered sa ilang proyektong nagtatakda ng landas at nakakuha ng maraming pagpasok sa merkado sa China. Halimbawa, ito ang unang dayuhan institusyon sa pananalapi na nakatayo ng buong pag-aari na kompanya sa seguro sa China.

Bilang isang internasyunal na bangko na nakabase sa China sa loob ng 165 taon, gagampanan ng Standard Chartered ang tungkulin bilang isang “tagapag-ugnay.” Sa aming global na network at kalidad at mga inobatibong cross-border na serbisyo sa pananalapi, tutulong ang bangko upang palakasin ang kalakalan at pag-invest sa pagitan ng China at ng mundo habang sinusuportahan ang makatuwirang pag-unlad ng tunay na ekonomiya, ayon kay Zhang Xiaolei, pinuno ng Standard Chartered China, ayon sa press release na ipinadala nito sa Global Times.