SAN FRANCISCO, Nobyembre 10, 2023 — Noong Oktubre 26, 2023, inimbita ni SyMap Medical si Professor Felix Mahfoud, Vice-Chair ng Working Group Interventional Hypertension Treatment ng European Society of Hypertension (ESH) at isang kinikilalang awtoridad sa larangan ng renal denervation (RDN), upang kolektibong ipakilala ang mga resulta ng pivotal trial sa loob ng anim na buwan mula sa pag-aaral ng SMART (Sympathetic Mapping/Ablation of Renal nerves to Treat hypertension) sa konperensiya ng TCT 2023 sa San Francisco, California, U.S. May mga pagpapakilala rin mula sa Medtronic, Recor, at Ablative Solution sa parehong seksiyon.

Ang pagpapakilala ng Joint SMART Study Investigators-Felix Mahfoud ay nakakuha ng malaking interes at paghanga mula sa audience sa konperensiya. Ang Pag-aaral ng SMART ang unang randomisadong, prospektibong, multi-sentro, single-blind, sham-controlled trial upang imbestigahan ang kaligtasan at kahusayan ng msRDN sa mga pasyenteng may hindi kontroladong hypertension na nakatuon sa pagtugon sa tanong kung ang bigat ng gamot sa antihipertensyon ay bumaba habang ang opisina ng sistolikong presyon ng dugo ay kontrolado sa target na antas (<140mmHg).

Ang Pag-aaral ng SMART ay nag-enrol ng 220 pasyente na may hindi kontroladong hypertension sa 1:1 na ratio sa mga grupo ng msRDN at Sham mula Nobyembre 2016 hanggang Pebrero 2022. Pinagsama-sama ng pag-aaral ang dalawang endpoint ng kahusayan sa loob ng anim na buwan: Ang rate ng kontrol ng mga pasyenteng may opisina ng sistolikong presyon ng dugo (OSBP) <140mmHg (hindi mas mababa na resulta) at ang pagbabago sa composite index ng mga gamot sa antihipertensyon (Drug Burden) sa grupo ng paggamot laban sa grupo ng Sham (mas mataas na resulta).

Pinili ang site ng RDN matapos ipakita ang pagtaas ng SBP (>5mmHg, hot spot) sa pamamagitan ng intra-renal artery (RA) electrical stimulation gamit ang bagong sistema ng renal stimulation, mapping/ablation (SyMap Medical Ltd, Suzhou, China). Sa kaliwang RA at kanang pangunahing RA, ang mga mapang site ay 8.2±3.0 at 8.0±2.7 ayon sa pagkakasunod, at ang mga hot/ablated sites ay 3.7±1.4 at 4.0±1.6, ayon sa pagkakasunod. Sa loob ng anim na buwan, ang Rate ng Kontrol ng opisina ng sistolikong presyon ng dugo ay katulad sa pagitan ng RDN at grupo ng Sham (95.4% vs 92.8%, p=0.429), at nakamit ang hindi mas mababang margin -10% (2.69%; 95% CI -4.11%, 9.83%, p<0.001 para sa hindi mas mababa); ang pagbabago sa Drug Index ay malaking mas mababa sa grupo ng RDN (4.37±6.65 vs 7.61±10.31, p=0.010) at mas mataas kaysa sa Sham (-3.25; 95% CI -5.56, -0.94, p=0.003), nangangahulugan ang mga pasyente ng msRDN ay nangangailangan ng malaking mas kaunting gamot upang kontrolin ang OSBP<140mmHg. Nakita rin ng pag-aaral ang pangunahing endpoint ng kaligtasan. Nakita ng mga resulta ang kaligtasan at kahusayan ng renal msRDN upang gamutin ang hindi kontroladong hypertension sa pamamagitan lamang ng apat na ablation sa bawat gilid ng pangunahing artery ng bato.

Figure: Dr. Jie Wang is discussing with presenter during TCT
Larawan: Si Dr. Jie Wang ay nakikipag-usap sa tagapagtalumpati sa panahon ng TCT

Pareho ang akademiko at industriyal na komunidad ang naghihintay ng pag-apruba ng terapiya ng U.S. FDA at ang pagkakabit ng terapiya ng RDN sa klinikal na pagsasagawa upang gamutin ang hypertension. Sa konteksto na ito, ang RDN ang isa sa sentrong tema at pinakasikapang larangan sa panahon ng konperensiya ng TCT ngayong taon. May anim na sesyon tungkol sa iba’t ibang aspeto ng RDN, kabilang ang ebidensya mula sa basic na pananaliksik, mga clinical trial, pagsasanay para sa mga operator, workflows ng pagsasagawa, pagpili ng pasyente, pangangasiwa pagkatapos ng pagsasagawa, mga referral sa iba’t ibang disiplina, pagtatatag ng mga sentro ng RDN/hypertension, at mga pag-unlad sa hinaharap. Naging malinaw na ang RDN, bilang isang terapiya upang gamutin ang hindi kontroladong hypertension na papasok sa mga pagsasagawang klinikal, ay lumitaw sa horizon.