• Ang Johnson Controls ay nakatanggap ng Gantimpalang SkillsFuture Employer (Ginto) para sa kanyang mga pagsusumikap sa pagtataguyod ng pag-unlad ng kakayahan at pagbuo ng isang kultura ng matagalang pag-aaral.
  • Bilang isang SkillsFuture Queen Bee, ang Johnson Controls ay nagbibigay ng pagtuturo at suporta upang gabayan ang mga kumpanya sa sektor ng nakabinbing kapaligiran sa kanilang mga paglalakbay sa pagiging mapanatili.

SINGAPORE, Okt. 31, 2023 — Johnson Controls (NYSE: JCI), ang nangungunang global para sa mga matatalino, malusog at mapanatiling gusali, ay nakatanggap ng SkillsFuture Employer Awards (Ginto) bilang pagkilala sa pagtataguyod ng pag-unlad ng kakayahan at pagbuo ng isang kultura ng buong buhay na pag-aaral sa loob ng organisasyon. Ang gantimpala ay batay sa mahigpit na pag-ebalwa at pinararangalan ang mga halimbawa na organisasyon na nagpapakita ng malakas na paglalaan sa pagbuo ng isang kultura ng kumpanya na sumusuporta sa buong buhay na pag-aaral at kamangha-manghang kasanayan.

Mula Kaliwa pakanan: Si G. CHAN Chun Sing, Ministro ng Edukasyon at Pangulong Tharman Shanmugaratnam nagbigay ng SkillsFuture Employer Award (Ginto) kay Peter Ferguson, pangkalahatang tagapamahala, Timog Silangang Asya, Johnson Controls
Mula Kaliwa pakanan: Si G. CHAN Chun Sing, Ministro ng Edukasyon at Pangulong Tharman Shanmugaratnam nagbigay ng SkillsFuture Employer Award (Ginto) kay Peter Ferguson, pangkalahatang tagapamahala, Timog Silangang Asya, Johnson Controls

Bilang isang SkillsFuture Queen Bee para sa Built Environment Facilities Management sector, ang Johnson Controls ay nakatuon sa pagtulong sa mga maliliit hanggang katamtamang sukat na kumpanya (MSMEs), umunlad ng digital na kakayahan upang baguhin ang kanilang mga negosyo, simulan ang kanilang mga paglalakbay sa pagiging mapanatili. Ang Johnson Controls Queen Bee Partnership Programme ay nagbibigay ng isang digital literacy workshop para sa mga kalahok upang unawain ang mga pundasyon ng digital na transformasyon at pagbawas ng karbon, at gabayan ang mga kumpanya upang idisenyo at ipatupad ng mga solusyon upang makamit ang enerhiyang kahusayan sa pamamahala ng gusali.

“Habang ang pangangailangan para sa mapanatiling lungsod ay lumilitaw, muling pag-aaralan ang mga kakayahan at talento na kailangan ay mahalaga upang lumikha ng matatalino at mapanatiling gusali ng hinaharap. Ang Johnson Controls ay nakatuon sa pakikipagtulungan sa mga kasosyo sa publiko at pribadong sektor upang tiyakin na ang lokal na puwersa ng pagtatrabaho ay mananatiling maluwag at maaasahan, habang pinapalago ang pag-unlad at paglago,” ani Peter Ferguson, pangkalahatang tagapamahala, Timog Silangang Asya, Johnson Controls. “Naniniwala kami na ang isang may kakayahang puwersa ng pagtatrabaho ay hindi lamang isang tagapagpasa ng paglago ng negosyo, ito rin ay isang paglalagay sa hinaharap ng aming mga komunidad, sa pagiging mapanatili ng aming mga lungsod, at sa kapakanan ng mga susunod na henerasyon.”

Ang inisyatibang SkillsFuture Queen Bee ng SkillsFuture Singapore (SSG) ay nagdugtong ng mga lider sa industriya mula sa iba’t ibang industriya upang magbahagi ng kakayahan at karanasan at gabayan ang MSMEs sa kanilang paglalakbay ng paglago at transformasyon. Hanggang ngayon, ang inisyatiba ay nakatulong sa higit sa 2,300 kumpanya.

Bukod sa pagsuporta sa lumalaking MSMEs sa kanilang mga paglalakbay sa pagiging mapanatili, patuloy na nagbibigay kapangyarihan ang Johnson Controls sa mga indibidwal upang mas maayos na planuhin ang kanilang sariling landas ng karera at mga pag-aaral upang manatili na maaasahan sa gitna ng lumalawak na kapaligiran. Sa panahon ng COVID-19 pandemic, nakipagtulungan din ang Johnson Controls sa SkillsFuture Singapore (SSG) at Ngee Ann Polytechnic sa SGUnited Mid-Career Pathways Programme – Company Training, upang magbigay ng pagsasanay at kakayahang digital sa mga mid-careerists sa pundamental na kaalaman at kasanayan hindi lamang ng matatalino at mapanatiling gusali kundi pati na rin sa mga programa sa pagiging mapanatili para sa karera sa nakabinbing kapaligiran.

Bilang isang lider sa pag-unlad at pagiging mapanatili para sa nakabinbing kapaligiran, kinikilala ng Johnson Controls ang mga tao ang pundasyon ng pag-unlad upang itaguyod ang industriya. Sa pamamagitan ng matibay na mga programa sa pagsasanay, mga inisyatibang pagtuturo, at patuloy na mga pagkakataong pag-aaral, layunin ng Johnson Controls na bigyan ng kapangyarihan ang lokal na puwersa ng pagtatrabaho ng kaalaman at kasanayang digital na mahalaga upang ilikha ang hinaharap ng matatalino at mapanatiling gusali.

Hindi lamang nagtataguyod ng paglago at kasanayan sa loob ng puwersa ng pagtatrabaho ang Johnson Controls kundi nagkukontribusyon din sa Singapore na bisyon ng isang mapanatiling at inobatibong sektor ng nakabinbing kapaligiran, tiyaking mas maliwanag at mas epektibong hinaharap para sa bansa.

Malaman ang mga pagkakataong karera sa Johnson Controls dito: https://jobs.johnsoncontrols.com

Tungkol sa Johnson Controls: 

Sa Johnson Controls (NYSE: JCI), binabago namin ang mga kapaligiran kung saan namumuhay, nagtatrabaho, nag-aaral at naglalaro ang mga tao. Bilang nangungunang global para sa matatalino, malusog at mapanatiling gusali, ang aming misyon ay muling isipin ang pagganap ng mga gusali upang maglingkod sa mga tao, lugar at planeta.

Sa pagsasagawa ng isang malaking kasaysayan ng halos 140 na taon ng pag-unlad, ipinagkakaloob namin ang blueprint ng hinaharap para sa mga industriya tulad ng pangangalagang pangkalusugan, mga paaralan, data center, airport, stadium, pagmamanupaktura at higit pa sa pamamagitan ng OpenBlue, ang aming buong digital na alokasyon.

Ngayon, sa isang global na pangkat ng 100,000 na eksperto sa higit sa 150 bansa, nagbibigay ang Johnson Controls ng pinakamalaking portfolyo ng teknolohiya ng gusali at software pati na rin ng mga solusyon sa serbisyo mula sa ilang pinakamatatag na pangalan sa industriya.

Bisitahin ang http://www.johnsoncontrols.com para sa karagdagang impormasyon at sundan ang @JohnsonControls sa mga platform ng social media.

Johnson Controls Logo