ARLINGTON, Va., Nobyembre 9, 2023 — Venture Global LNG, Inc. (“Venture Global”) ay nagsabi ngayon na ito ay nakapagpatupad ng alok ng $1 bilyon kabuuang prinsipal na halaga ng mga senior na nakasekyurang notes na ibinigay sa dalawang serye: (i) isang serye ng 9.500% senior na nakasekyurang notes dahil sa 2029 sa isang kabuuang prinsipal na halaga ng $500 milyon (ang “2029 Notes”) at (ii) isang serye ng 9.875% senior na nakasekyurang notes dahil sa 2032 sa isang kabuuang prinsipal na halaga ng $500 milyon (ang “2032 Notes” at kasama ang 2029 Notes, ang “Notes”). Ang 2029 Notes na inalok ay isang pagbubukas muli ng $2.5 bilyong 9.500% senior na nakasekyurang notes dahil sa 2029 at ang 2032 Notes na inalok ay isang pagbubukas muli ng $1.5 bilyong 9.875% senior na nakasekyurang notes dahil sa 2032 na inilabas ng Venture Global noong Oktubre 24, 2023.

Ang 2029 Notes ay magtatapos sa Pebrero 1, 2029 at ang 2032 Notes ay magtatapos sa Pebrero 1, 2032. Ang Notes ay inilabas sa 101.000% ng prinsipal na halaga nito, pati na rin ang nakapag-akruhang interes mula Oktubre 24, 2023 at nagpapakita ng pagtaas ng $250 milyon sa nakaraang inihayag na laki ng alok. Ang Notes ay nakasekyurang sa pari passu na batayan ng isang unang-prayoridad na seguridad sa maraming mga kasalukuyang at hinaharap na ari-arian ng Venture Global at ng hinaharap na mga guarantor, kung mayroon man, nang may mga karaniwang pag-iwas. Kinukuha ng alok na ito ang kabuuang taunang high yield utang na itinaas ng Venture Global sa $9.5 bilyon, na nagmamarka ng pinakamalaking pag-isyu ng dolyar ng Amerika sa high yield sa isang solong taon mula 2015.

Ang Notes ay hindi naka-rehistro sa Securities Act of 1933, na binago (ang “Securities Act”) o ang mga batas sa anumang estado o ibang hurisdiksyon, at ang Notes ay maaaring hindi ialok o ibenta sa Estados Unidos maliban kung naka-rehistro sa ilalim ng Securities Act o isang naaangkop na eksepsyon mula sa mga pag-rehistro ng Securities Act. Ang press release na ito ay hindi magiging isang alok upang ibenta o isang pagsisikap na makakuha ng isang alok upang bumili ang Notes, ni magiging mayroong anumang pagbebenta ng mga securities na ito sa anumang hurisdiksyon kung saan ang alok, pagsisikap o pagbebenta ng mga securities na ito ay iligal bago ang pag-rehistro o kwalipikasyon sa ilalim ng mga batas sa anumang ganoong hurisdiksyon.

Tungkol sa Venture Global 

Ang Venture Global ay isang mahabang panahon, mababang-gastos na tagapagkalo ng U.S. LNG na galing sa mayaman sa mapagkukunan na mga basa ng natural gas sa Hilagang Amerika. Ang Venture Global’s unang pasilidad, Calcasieu Pass, ay nagsimulang magproduksyon ng LNG noong Enero 2022. Ang ikalawang pasilidad ng kompanya, Plaquemines LNG, ay nasa ilalim ng konstruksyon at inaasahang magsimulang magproduksyon ng unang LNG noong 2024. Ang kompanya ay kasalukuyang nagtatayo at nagpaplano sa ibabaw ng 70 MTPA ng pangalan ng kapasidad upang magbigay ng malinis, abot-kayang enerhiya sa mundo. Ang Venture Global ay nagpaplano ng Carbon Capture and Sequestration (CCS) sa bawat ng kanyang mga pasilidad sa LNG. 

Mga Pahayag na Nakatuon sa Hinaharap

Ang press release na ito ay naglalaman ng ilang mga pahayag na maaaring saklawin ang “mga pahayag na nakatuon sa hinaharap.” Lahat ng mga pahayag, maliban sa mga pahayag ng kasalukuyang mga katotohanan o kondisyon, ay kasama dito ay “mga pahayag na nakatuon sa hinaharap.” Kasama sa “mga pahayag na nakatuon sa hinaharap” ay, sa gitna ng iba pa, mga pahayag tungkol sa estratehiya ng negosyo, mga plano at layunin ng Venture Global, kabilang ang paggamit ng kita mula sa alok. Naniniwala ang Venture Global na ang mga inaasahang pagpapatuloy sa mga “mga pahayag na nakatuon sa hinaharap” ay makatwiran, sila ay lubos na hindi tiyak at kinasasangkutan ng maraming mga panganib at kawalan ng katiyakan na labas ng kontrol ng Venture Global. Bukod pa rito, maaaring maging hindi tumpak ang mga pag-aangkin. Maaaring magkaiba nang malaking ang aktuwal na mga resulta mula sa mga inaasahang o hinuha sa “mga pahayag na nakatuon sa hinaharap” bilang resulta ng isang bilang ng mga bagay. Ang “mga pahayag na nakatuon sa hinaharap” na ito ay nagsasalita lamang sa petsa ng pagkakabigay, at maliban sa kinakailangan ng batas, ang Venture Global ay hindi magpapatuloy o babago ang anumang “mga pahayag na nakatuon sa hinaharap” o magbibigay ng mga dahilan kung bakit maaaring magkaiba ang aktuwal na mga resulta, sa anumang oras, sa resulta ng bagong impormasyon, hinaharap na mga pangyayari o iba pa.