(SeaPRwire) –

Ang Open Doors® 2023 Report on International Educational Exchange ay nagpapakita na humigit-kumulang 298,000 international na mag-aaral ang nagsimula ng kanilang pag-aaral noong 2022/23, na lumampas sa mga pre-pandemic na kabuuang bilang.

WASHINGTON, Nobyembre 13, 2023 — Ang Open Doors® 2023 Report on International Educational Exchange, na inilabas ngayong araw, ay nagpapakita na ang United States ay nag-host ng higit sa isang milyong (1,057,188) international na mag-aaral noong akademikong taon ng 2022/2023, isang 12% na pagtaas kumpara sa nakaraang akademikong taon. Ito ang pinakamabilis na rate ng paglago sa higit na 40 na taon. Inilabas ng U.S. Department of State’s Bureau of Educational and Cultural Affairs at ang Institute of International Education (IIE), ang ulat ay nagbibigay ng mahalagang taunang benchmark sa kalagayan ng international na edukasyonal na palitan at mobility ng mag-aaral. Ang mga international na mag-aaral ay bumubuo ng 6% ng kabuuang populasyon ng mas mataas na edukasyon sa U.S. at nag-ambag ng halos $38 bilyon sa ekonomiya ng U.S. ayon sa U.S. Department of Commerce.

Ang Assistant U.S. Secretary of State Lee Satterfield ay nagsabi: “Ang mga mag-aaral mula sa buong mundo ay pumili sa United States bilang pinakadestinasyon para sa international na pag-aaral. Ang international na edukasyon ay isang paraan na nagpapalago ng kapayapaan at pagkakaugnay-ugnay sa pagitan ng mga kultura at nagbibigay ng mga kasangkapan upang matugunan ang mga kinakaharap na hamon ng ating panahon. Ito ay patuloy na nagpapalago ng mga lider ng hinaharap, pareho dito sa ating bansa at sa ibang bansa, at tayo ay naghihintay na gawin pa ang higit na makahikayat ng international na mag-aaral sa United States at maglingkod bilang pinuno sa international na edukasyon sa buong mundo.”

Bagong pagpapatala ng international na mag-aaral malapit sa pinakamataas na antas, lumampas sa mga pre-pandemic na antas
Umuunlad nang higit sa mga pre-pandemic na antas patungo sa halos pinakamataas na antas, ang bilang ng mga bagong international na mag-aaral na nag-enroll sa unang pagkakataon sa isang kolehiyo o unibersidad sa U.S. noong akademikong taon ng 2022/23 ay tumaas ng 14% taun-sa-taon sa 298,523, na nagtayo sa 80% na pagtaas sa nakaraang taon. Ang mga bagong international na mag-aaral ay patuloy na nag-aral sa bawat estado at teritoryo ng U.S., at 48 na estado ay nag-ulat ng pagtaas sa mga international na mag-aaral.

“Higit sa isang milyong international na mag-aaral na nag-aaral sa U.S. ay nagpapakita ng isang malakas na pagbangon, na ang bilang ay malapit na sa mga pre-pandemic na antas,” ani Allan E. Goodman, CEO ng IIE. “Ang Open Doors 2023 Report ay nagpapahayag na ang international na edukasyon ay matatag at integral din sa mga unibersidad at bansa na naghahanap na suportahan ang global na inobasyon, pagtutulungan, at kapayapaan.”

Para sa unang pagkakataon mula noong 2014/15, ang pagpapatala ng international na mag-aaral sa lahat ng antas ng pag-aaral ay tumaas noong 2022/23. Ang pagpapatala ng mag-aaral sa antas masteral, doktoral, o propesyonal ay tumaas ng pinakamalaki, na may 467,027 international na mag-aaral na nag-aaral para sa mga masteral, doktoral, o propesyonal na mga digri (+21% taun-sa-taon). Ang pagpapatala ng undergraduate student ay tumaas (+1% taun-sa-taon) para sa unang pagkakataon sa limang taon.

Bukod sa mga nag-enroll na international na mag-aaral, 198,793 na mag-aaral ang nagsagawa ng Optional Practical Training (OPT), na nagpapahintulot sa mga mag-aaral na makakuha ng praktikal na karanasan sa trabaho pagkatapos nilang matapos ang kanilang akademikong pag-aaral.

India umaabot sa pinakamataas na antas sa pagpapatala ng international na mag-aaral
Ang China ay nanatiling pinuno sa pagpapadalang bansa noong 2022/23, na may 289,526 na mag-aaral na nag-aaral sa U.S. (-0.2% taun-sa-taon). Ang India, ang pangalawang pinakamalaking nagpapadalang bansa, ay umaabot sa pinakamataas na antas ng 268,923 international na mag-aaral noong 2022/23, isang pagtaas ng 35% taun-sa-taon.

Ang karamihan sa pinagmulan (23 sa nangungunang 25) ay tumaas ang kabuuang bilang ng kanilang international na mag-aaral sa U.S. noong 2022/23. Bukod dito, walong pinagmulan, kabilang ang Bangladesh, Colombia, Ghana, India, Italy, Nepal, Pakistan, at Spain, ay umaabot sa pinakamataas na antas sa bilang ng international na mag-aaral. Ang sub-Saharan Africa ay may pinakamataas na rehiyonal na paglago (+18% taun-sa-taon), at ang Ghana ay pumasok sa nangungunang 25 na pinagmulan para sa unang pagkakataon na may 6,468 international na mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay nag-aaral sa United States mula sa higit sa 200 pinagmulan.

Ang pag-aaral sa ibang bansa ay bumabalik sa panahon ng akademikong taon ng 2021/2022
Ang Open Doors 2023 Report ay nagpapakita na noong akademikong taon ng 2021/2022, ang pag-aaral sa ibang bansa ng U.S. ay bumalik sa higit sa kalahati ng mga pre-pandemic na antas, na may 188,753 mag-aaral na nagsagawa ng mga pagkakataong ito sa ibang bansa para sa akademikong kredito. Ang kabuuang bilang ng pag-aaral sa ibang bansa ng U.S. ay nagpapakita sa akademikong taon ng 2021/22 nang ang paglalakbay at pag-aaral sa ibang bansa ay naaapektuhan pa rin ng COVID-19 pandemic, lalo na noong taglagas at taglamig. Ang pagbangon ay nagpapahiwatig ng mahalagang pagbabago sa kakayahan ng mga mag-aaral na ligtas na sundan ang mga karanasang personal sa ibang bansa.

“Ang international na edukasyon, pareho dito sa ating bansa at sa ibang bansa, ay ang tunay na nag-uugnay – mayroong para sa bawat isa. Ang mga estudyante ng Amerika mula sa dalawang taong kolehiyo hanggang sa apat na taong unibersidad at higit pa, sa buong hanay ng mga larangan, ay maaaring mag-aral sa ibang bansa sa buong mundo at dalhin pabalik ang mga bagong pananaw sa kanilang mga komunidad,” ani Satterfield, na binanggit ang kanyang anak na kolehiyo noong primavera ng 2023.

Snapshot ng Taglagas 2023
Ang mga institusyon ng U.S. ay nag-ulat ng patuloy na paglago ng international na mag-aaral para sa Taglagas 2023
Ang Fall 2023 International Student Enrollment Snapshot ay nagpapakita ng patuloy na momentum para sa mobility ng international na mag-aaral sa United States. Ang mga institusyon ng mas mataas na edukasyon sa U.S. ay nag-ulat ng 8% na pagtaas ng international na mag-aaral noong Taglagas 2023, na may paglago sa lahat ng antas ng pag-aaral at OPT. Para sa lahat ng pinagmulan, ang India ay patuloy na nangunguna sa undergraduate at graduate recruitment. Pitumpu porsiyento ng mga institusyon ng U.S. ay nagtataguyod ng undergraduate outreach at 80% ng mga institusyon ng U.S. ay nagtataguyod ng graduate outreach para sa mga mag-aaral sa India. Higit sa 630 institusyon ng mas mataas na edukasyon sa U.S. ay kasali sa Fall 2023 International Student Enrollment Snapshot.