Isla ng Hong Kong, Agosto 08, 2023 — Isla ng Hong Kong, Hong Kong –

Upang tugunan ang mga alalahanin tungkol sa kaligtasan, pagpapanatili at kinabukasang kakayahan ng industriya ng personalisadong fitness, ang Palace Studios, isang kompanya ng personalisadong fitness sa Sentral, Hong Kong, ay nakaisip ng mga inobatibong teknolohiya at disenyong solusyon. Pinapalakas nito ang pag-unlad ng isang komunidad ng personal na tagatraining at mga customer na nagnanais ng mas magandang karanasan sa fitness sa Hong Kong. Ngayon ay nag-aalok ang Palace Studios ng mas advanced na pasilidad sa studio para sa pag-upa sa bawat oras para sa personal na tagatraining at kanilang mga kliyente. Para sa karagdagang impormasyon bisitahin ang: https://palace-studios.com/our-story

May app din ang kompanya, na siyang tanging daan upang makakuha ng mga reservation. Maaaring i-download ito mula sa Google Play o App Store. Gamit ang app na ito, maaaring hanapin ng personal na tagatraining ang mga available na lugar upang mag-reserve at mag-upa sa bawat oras. Ayon sa tagapagsalita ng Palace Studios: “Ginagawan namin ito ng madali para sa personal na tagatraining at iba pang propesyonal sa kalusugan na kailangan ng pasilidad para sa kanilang sesyon sa pagsasanay sa fitness kasama ang kanilang mga kliyente. Nagbibigay ang aming sistema sa mga tagatraining ng kaluwagan upang maturuan nila ang kanilang mga kliyente nang isa-isa o dalawa-dalawa.”

Bawat pasilidad ng Palace Studios sa Hong Kong ay may sleek at minimalistang disenyo na kasama ang maliwanag at mabentiladong interyor na perpekto para sa mga ehersisyo ng lakas at bigat. Sa streamlined na sistema ng pag-reserve at kahusayan ng lokasyon, maaaring magpokus ang mga personal na tagatraining sa pinakamahalaga, na ang pagpapalago ng ugnayan nila sa kanilang mga kliyente.

Bilang naipahayag na dati, nakabit ang mga studio ng sistemang sirkulasyon ng hangin na may HEPA at carbon filters na nagpipigil sa pagpasok ng polutante sa hangin na kasingliit ng 0.1 mikron na diyametro, kabilang ang mga virus. Ito ay tiyakin ang kaligtasan ng loob na hangin. Maaari ring madetekta ng mga air purifier ang presensiya ng formaldehyde sa hangin at kung madetekta, ito ay bubuwag sa mapanganib na compound sa hindi mapanganib na kemikal. Tiyakin din ng Palace Studios ang mga tagatraining at kanilang mga kliyente na ang mga produktong ginamit sa pintura ay sustainable at walang nakalalasong metal at kemikal tulad ng formaldehyde, MI, APEO, CIT, NFEO at lead.

Itinatag ang Palace Studios upang maisakatuparan ang misyon ng pagbuo ng malikhaing paraan upang gawing mas madaling ma-access ng mga personal na tagatraining at kanilang mga kliyente ang modernong pasilidad at kagamitan sa kalusugan at fitness. Nagsisilbing partnersya sila sa mga may-ari ng ari-arian na ayaw nang maging walang gamit o hindi ganap na ginagamit ang kanilang mga ari-arian at ipinapalit ito sa world-class na pasilidad sa pagsasanay sa fitness na nakabit sa pinakabagong kagamitan.

Paliwanag ng tagapagsalita ng Palace Studios: “Sa pamamagitan ng teknolohiya, layunin naming baguhin ang paraan ng pagpapatakbo ng fitness at kalusugan. Ginagawan namin ng simple, maluwag at sustainable para sa personal na tagatraining at mga kliyente ang personalisadong sesyon sa Hong Kong. Kami ay nakikipagtulungan sa mga may-ari upang baguhin ang hindi ganap na ginagamit na lugar, na nagiging kumpletong nakabit, pinakamahusay na studio na may premium at state-of-the-art na kagamitan at modernong set-up. Kung kailangan ninyo ng karagdagang detalye, makipag-ugnayan lamang sa amin anumang oras.”

Ang mga taong gustong makatanggap ng karagdagang impormasyon tungkol sa advanced na pasilidad sa fitness na available para sa pag-upa sa bawat oras, o ang mga may-ari ng ari-arian na gustong lumikha ng mas maraming kita, maaaring bisitahin ang website ng Palace Studios sa https://palace-studios.com/ o makipag-ugnayan sa kanila sa pamamagitan ng telepono o email.

###

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa Palace Studios, makipag-ugnayan sa kompanya dito:

Palace Studios
Impormasyon
+852 9878 5785
hello@palace-studios.com
46 Lyndhurst Terrace, Central, Hong Kong

CONTACT: Impormasyon