Ang ABI Research at Ricoh ay nagkasundo para sa isang webinar tungkol kung paano makakascala ng mga automated na sistema ang mga manufacturer

NEW YORK, Okt. 31, 2023 — Ang patuloy na pagtaas ng e-commerce ay nagpapabilis sa mga plano ng supply chain stakeholder upang maglagay ng automation. Inaasahang ng global technology intelligence firm na ABI Research na magkakaroon ng malapit na 14,500 highly automated na warehouses sa buong mundo sa 2027, laban sa 4,400 noong 2022. Habang lumalawak ang automation sa buong mundo, nagsisimula nang maging isa sa pinakamalaking hamon ng manufacturing ang pag-integrate at pamamahala ng automated technologies nang malawakan.

Sa darating na webinar, Leveraging & Managing Automation for Manufacturing Excellence, ang ABI Research at Ricoh ay nagkasundo upang harapin ang paksa ng pagiging malawak ng automation.

Makikipag-usap sina ABI Research’s Vice President Malik Saadi at Ricoh’s Strategic Alliance Executive Kevin McSheffrey tungkol sa:

  • Mga kasalukuyang trend ng industriya ng manufacturing sa automation at ang ibig sabihin nito para sa hinaharap
  • Ang mga hadlang na humahadlang sa buong pag-adopt ng automation
  • Mga mahahalagang bagay na dapat isaalang-alang ng mga manufacturer na nagtatrabaho upang maayos na i-integrate at pamahalaan ang mga bagong teknolohiya

Kailan: Nobyembre 8, 2023-1:00pm Eastern Time
Saan: Zoom
Magparehistro: Leveraging & Managing Automation for Manufacturing Excellence

Tungkol sa ABI Research

Ang ABI Research ay isang global technology intelligence firm na naghahatid ng aktwal na pananaliksik at estratehikong gabay sa mga lider sa teknolohiya, mga imbentor, at mga tagapagdesisyon sa buong mundo. Ang aming pananaliksik ay nakatutok sa mga transformatibong teknolohiya na lubos na nagbabago ng mga industriya, ekonomiya, at mga puwersa ng trabaho ngayon.

ABI Research是一家国际科技情报公司,为全球科技领袖、创新人士和决策者提供实用的市场研究和战略性指导。我们密切关注一切为各行各业、全球经济和劳动市场带来颠覆性变革的创新与技术。

Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa mga serbisyo ng ABI Research, makipag-ugnayan sa amin sa +1.516.624.2500 sa Amerika, +44.203.326.0140 sa Europa, +65.6592.0290 sa Asia-Pacific, o bisitahin ang www.abiresearch.com.

Impormasyon sa Pagkontak

Global                                                             
Deborah Petrara                                                           
Tel: +1.516.624.2558                                                  
pr@abiresearch.com