BEIJING, Oktubre 31, 2023 — Organisado ng China Children’s Cultural and Art Foundation, nagparticipa ang Beijing Tangzhi Media Co., Ltd. sa pag-organisa ng “2024 Art Education Project · Children’s Public Welfare Spring Festival Gala”, na may temang “Inheritance, Watch, and Dream” Ang layunin ay pagbigyan ang higit pang mga bata na maranasan ang diwa ng kulturang Tsino sa pamamagitan ng Children’s Public Welfare Spring Festival Gala platform, tuloy-tuloy na estimulahin ang kanilang imahinasyong artistiko at kreatibidad, gisingin ang kanilang pag-ibig sa sining, at ipakita ang kanilang mga pangarap na pang-aerobics, sports, at teknolohiya sa pamamagitan ng mga anyo ng sining, inspirasyon sa kanila upang itatag ang mataas na mga ideyal. Sa panahong iyon, ang gala ay gagawin ng Beijing Television Station Kaku Children’s TV at China Education Television sa panahon ng pagbubuhat ng Spring Festival sa CETV-1, tayo’y naglalayag para sa ating mga pangarap at sumisigaw para sa kanila. Maghintay kayo!