MUNICH, Germany, Sept. 01, 2023 – Noong Agosto 28, 2023, natanggap ng solar tech company na Sono Group N.V. (NASDAQ: SEV) (ang “Kompanya”) ang isang staff determination letter (ang “Sulat”) mula sa kawani (ang “Kawani”) ng The Nasdaq Stock Market LLC (“Nasdaq”) na nagsasabi na noong Marso 20, 2023, ipinagbigay-alam ng Kawani sa Kompanya na ang bid price ng nakalista nitong mga securities ay nagsara sa mas mababa sa $1 kada share sa nakalipas na magkakasunod na 30 araw ng negosyo, at, bilang resulta, hindi sumunod sa Listing Rule 5450(a)(1). Samakatuwid, alinsunod sa Listing Rule 5810(c)(3)(A), ibinigay sa Kompanya ang 180 araw ng kalendaryo, o hanggang Setyembre 18, 2023, upang muling makuha ang pagsunod sa Patakaran. Patuloy ang Sulat na nagsasabi na sa nakalipas na magkakasunod na 12 araw ng pangangalakal, ang closing bid price ng karaniwang stock ng Kompanya ay nasa ibaba ng $0.10 at na, sang-ayon dito, alinsunod sa Listing Rule 5810(c)(3)(A)(iii), ito ay naglilingkod bilang karagdagang batayan para sa delisting ng mga securities ng Kompanya mula sa Nasdaq. Bukod pa rito, tumutukoy ang Sulat sa pagbibitiw ng apat sa limang miyembro ng supervisory board ng Kompanya noong Abril 2023, kabilang ang lahat ng independiyenteng miyembro nito, at nagsasabi na ang Kompanya ay hindi na natutugunan ang kinakailangan ng audit committee para sa patuloy na paglilista sa Nasdaq na nakasaad sa Listing Rule 5605(c)(2) at na, bilang gayon, ito ay lalong naglilingkod bilang karagdagang batayan para sa delisting ng mga securities ng Kompanya mula sa Nasdaq.

Dati nang naglabas ng mga press release at ibinunyag sa Form 6-Ks ang Kompanya ang kabiguan nitong matugunan ang mga kinakailangan para sa patuloy na paglilista sa Nasdaq bilang sumusunod: (i) noong Marso 22, 2023, ang $1 kada share minimum bid price na kinakailangan na nakasaad sa Listing Rule 5450(a)(1); (ii) noong Abril 21, 2023, ang kinakailangan ng audit committee ayon sa Listing Rule 5605(c)(2)(A); at (iii) noong Mayo 8, 2023, ang kinakailangan ng Listing Rule 5250(c)(1) upang maagang mag-file ng Annual Report on Form 20-F ng Kompanya para sa fiscal year na nagtatapos noong Disyembre 31, 2022 (ang “2022 20-F”).

Bukod pa rito, noong Hulyo 18, 2023, naglabas ang Kompanya ng isang press release at ibinunyag sa Form 6-K ang pagtanggap ng nakasulat na abiso mula sa Nasdaq noong Hulyo 12, 2023 (ang „Abiso“) na nagsasabi na napagpasiyahan ng Kawani na idelist ang mga securities ng Kompanya mula sa Nasdaq alinsunod sa Listing Rules 5101, 5110(b) at IM-5101-1 na tumutukoy, bukod sa iba pang bagay, sa aplikasyon ng Kompanya sa insolvency court ng Munich, Germany, upang pahintulutan ang pagbubukas ng isang self-administration proceeding na may kaugnayan sa Kompanya ayon sa Section 270 et seqq. ng German Insolvency Code. Ginawa at ibinunyag ng Kompanya ang aplikasyon para sa self-administration proceedings noong Mayo 15, 2023. Dagdag na sinabi ng Abiso na ang pangangalakal ng karaniwang mga share ng Kompanya ay suspindihin sa simula ng negosyo sa Hulyo 21, 2023, at isang Form 25-NSE ang ifa-file sa Securities and Exchange Commission (ang “SEC”), na aalisin ang mga securities ng Kompanya mula sa paglilista at pagpaparehistro sa Nasdaq. Sinabi rin ng Abiso na ang kabiguan ng Kompanya na maagang mag-file ng 2022 Form 20-F nito ayon sa kinakailangan ng Listing Rule 5250(c)(1) ay naglilingkod bilang karagdagang at hiwalay na batayan para sa pagdelist.

Hiniling ng Kompanya ang isang pagdinig sa harap ng Nasdaq Hearings Panel upang apelahin ang pagtukoy sa pagdelist ng Kawani noong Hulyo 12, 2023, at layuning ipakita ang mga pananaw nito at mga planong hakbang upang lunasan ang mga kakulangan na binanggit dito sa pagdinig nito sa Nasdaq Hearings Panel.

MAKIPAG-UGNAYAN

Press:
press@sonomotors.com | www.sonomotors.com/press

Mga Mamumuhunan:
ir@sonomotors.com | ir.sonomotors.com

MGA PAHAYAG NA TUMUTUKOY SA HINAHARAP

Kasama sa press release na ito ang mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap. Ang mga salitang “inaasahan”, “inaasahang”, “balak”, “plano”, “tantiya”, “layunin”, “hula”, “proyekto”, “target”, “lalabas” at katulad na mga ekspresyon (o ang kanilang negatibo) ay nakikilala ang ilang mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap na ito. Ang mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap ay mga pahayag tungkol sa mga hangarin, paniniwala, o kasalukuyang inaasahan ng Kompanya. Ang mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap ay kinasasangkutan ng mga kaugnay at di-malamang panganib, hindi sigurado, at hindi inaasahang pangyayari dahil may kaugnayan sila sa mga pangyayari at depende sa mga kalagayan na maaaring mangyari o hindi mangyari sa hinaharap at maaaring magdulot ng tunay na mga resulta, pagganap, o mga nagawa ng Kompanya na magkaiba sa ipinahiwatig o ipinahiwatig ng gayong mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap. Kasama sa mga panganib, hindi sigurado, at palagay na ito ang mga panganib, hindi sigurado, at mga palagay na nakasaad sa mga filing ng Kompanya sa SEC, na ma-access sa website ng SEC sa www.sec.gov at sa aming website sa ir.sonomotors.com. Marami sa mga panganib at hindi siguradong ito ay may kaugnayan sa mga factor na lampas sa kakayahan ng Kompanya na kontrolin o tantiya nang eksakto, tulad ng mga aksyon ng mga regulator at iba pang mga factor. Kaya’t hindi dapat maglagay ng labis na pagtitiwala ang mga mambabasa sa mga pahayag na ito, lalo na sa koneksyon sa anumang kontrata o desisyon sa pamumuhunan. Maliban kung kinakailangan ng batas, hindi inaakala ng Kompanya na mag-update ng anumang naturang mga pahayag na tumutukoy sa hinaharap.