QINGDAO, China, Nob. 1, 2023 — Anunsyo ng TDH Holdings, Inc. (NASDAQ: PETZ) (“TDH” o ang “Kompanya”), isang PRC-based na operator ng isang restawran sa U.S., ang kanyang pinansyal na resulta para sa anim na buwan na nagwakas sa Hunyo 30, 2023.

Mataas na Pinansyal na Punto sa Unang Hat ng 2023:

Para sa Anim na Buwan na Nagwakas sa Hunyo 30

(milyong dolyar, maliban sa datos kada aksyon)

2023

2022

% Pagbabago

Kita mula sa patuloy na operasyon

$

1.55

$

1.45

6.97

%

Brutong kita

$

0.48

$

0.4

20.96

%

Margen ng brutong kita

31.14

%

27.54

%

  3.60 pp

*

Kawalan mula sa operasyon

$

(0.89)

$

(2.17)

58.86

%

Margen ng kawalan sa operasyon

-57.6

%

-149.76

%

  92.16 pp