SHANGHAI, Oktubre 23, 2023 — Sa pinakabagong Financial Times (FT) Global EMBA Ranking na inilabas noong Oktubre 16, 2023, naranggo sa loob ng nangungunang 30 sa buong mundo ang tatlong programa ng Fudan University School of Management (FDSM).

All Three Programs of FDSM ranked among the Top 30 in the Global EMBA Ranking by Financial Times
Ang Tatlong Programa ng FDSM ay naranggo sa loob ng Nangungunang 30 sa Global EMBA Ranking ng Financial Times

Ang Fudan EMBA Program ay nanguna sa ika-8 puwesto sa buong mundo, nananatiling nangunguna sa pagitan ng mga programa ng EMBA na tinuturo sa wikang Tsino. Ang University of Hong Kong-Fudan University IMBA Programme ay naranggo sa ika-24 sa buong mundo na may pinakamataas na pagtaas ng sahod sa buong mundo. Ang BI Norwegian Business School-Fudan University MBA Program ay nakapwesto sa ika-29 sa buong mundo, nangunguna sa International Faculty Rank sa pagitan ng mga Global Part-time MBA Programs.

Umuunlad pataas: tiyaking patuloy at matatag

Mula nang unang lumahok sa global EMBA ranking noong 2006, patuloy na tumataas ang puwesto ng FDSM. Sa simula ay nagsimula lamang sila ng isang programa, ngunit ngayon ay nagdiversipika na sila ng kanilang portfolio upang isama ang mga programa na tinuturo sa wikang Ingles at Tsino. Sa loob ng nakalipas na 18 taon, habang lumalago ang bilang ng mga programa at estudyante, patuloy na pinananatili ng Paaralan ang kanilang mga pamantayan, na nagresulta sa malaking pagtaas sa kabuuang performance.

Nagpapamalas ang FDSM ng napakahusay na rekord ng mga nagawa, patuloy na naghahangad ng pag-unlad. Layunin nilang patunayan ang kanilang malawak na kahusayan sa pamamagitan ng paglahok sa taunang ranking sa antas internasyonal at pagkakatugma sa mga pamantayan ng mga paaralang nangungunang sa mundo, patuloy nilang pinag-aaralan ang proseso nang may katapatan at katapatan. Ang mabuting resulta ng ranking ng kanilang mga programa ay nagpapataas sa pagkilala at respeto sa edukasyong pangnegosyo ng Tsina.

Ang Fudan EMBA Program: Nangunguna sa Global Top 10 Business Schools

Ang Fudan EMBA program ay lumabas na nag-iisa mula sa isang paaralan ng negosyo ng unibersidad sa Tsina sa loob ng nangungunang 10 sa listahang FT Global EMBA 100 ng taon na ito, at patuloy na nangunguna bilang programa sa wikang Tsino sa buong mundo.

Ang napakahusay na pag-angat ng Fudan University EMBA sa mga ranking sa buong mundo ay patunay sa progresibo at maagang edukasyonal na pilosopiya at paraan ng pagtuturo nito. Ang paglilingkod ng Paaralan sa kahusayan ay walang patid, na nagtatag ng hindi makukumparang pamantayan at patuloy na pinananatili ang pinakamataas na kalidad ng edukasyon. Ang pagharap na ‘dual-system’ na mahusay na nag-uugnay ng isang liberal na arts-featured na kurikulum sa isang integrated na buong buhay na pag-aaral na plano ay nagbibigay sa mga estudyante ng edukasyon na malalim ang ugat at malawak ang kaalaman. Sa pamamagitan ng pagkuha ng global na negosyo insights, ang mga estudyante ay hinahanda sa isang malawak na perspektibo sa pangangalakal. Ang kurikulum, malalim ang espiritu ng agham, ay nagtatanim sa kanila ng pagsunod sa praktikal na pag-unlad, habang ang pagtuon sa pag-iisip na humanista ay nagbibigay sa kanila ng kakayahang mag-isip nang malawak at kritikal. Ang komprehensibong pagharap ay tiyaking lumalabas ang mga nagtapos bilang hindi lamang mga tagapag-unlad ng negosyo kundi bilang mga lider sa buong mundo na may malalim na koneksyon sa mga lokal na halaga.

Ang Panahon ng Sci-tech Innovation: Mga Pagkakataon at Pananagutan ng Edukasyong Pangnegosyo sa Tsina

Ang mga resulta ng ranking ng FDSM sa FT ay nagpapakita ng patuloy na pag-unlad nito sa lahat ng aspeto. Sa kasalukuyang kalagayan, na may teknolohikal at pang-industriyang mga pag-unlad, may malaking pagkakataon ang mga paaralan ng negosyo upang ipagmalaki ang mga bagong prinsipyo sa pamamahala at palaguin ang mga talento.

Inilulunsad ng FDSM ang kanilang bisyon at naaayon sa mga kasalukuyang trend, patuloy itong nakatuon sa kanilang historikal na misyon, na namumuno sa proaktibong mga reporma sa edukasyon. Tatlong taon na ang nakalipas, ang Paaralan ay nagpakilala ng estratehiya sa sci-tech innovation at mula noon, naglagay sila ng malalim na pag-aaral sa mga hamon sa pamamahala ng sci-tech innovation, nagpalaki ng isang bagong henerasyon ng mga tagapag-unlad ng sci-tech innovation. Ang FDSM ay namumuno sa maraming pananaliksik na nagtuon sa mga hamon sa pamamahala ng mga negosyong sci-tech innovation. Ang mga inisyatiba tulad ng Fudan Sci-Tech Innovation Entrepreneurs Camp, Fudan MBA Sci-Tech Innovation Youth Camp, at ang Yangtze River Delta “JOIN” Sci-Tech Innovation at Entrepreneurship Competition ay itinatag upang bigyang-lakas ang pag-unlad ng mga kompanya ng sci-tech innovation at palaguin ang isang malikhain at malikhaing ekosistema ng industriya ng sci-tech sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-iinvest, pagkakataong pinansiyal, mga forum, pagkakatugma ng mga mapagkukunan, at suporta para sa pagpapalit ng mga nagawa sa sci-tech.

Dean Lu Xiongwen ng Paaralan ng Negosyo sa Fudan University ay nagkomento, “Sa pagtaas ng mga sci-tech innovations, malinaw na ang mga pattern ng pag-unlad, prinsipyo sa pagpapaunlad, mga estratehiyang pangkompetisyon, at mga insentibo sa pag-aari ay malaking nag-iiba mula sa mga tradisyonal na kompanya. Sa isang banda, maraming sci-tech innovators ang nakakaranas ng mga hamon sa pamamahala at naghahanap ng agarang suporta mula sa labas. Sa kabilang banda, naniniwala ang mga eksperto at akademiko na hindi sapat na tinatalakay ng umiiral na mga teoriya ang mga hamon na ito, na naghahangad ng mas malalim na pananaliksik at pag-unlad ng teoriya. Ang sitwasyong ito ay naglalagay ng parehong hamon at napakalaking pagkakataon para sa mga klasikong paaralan ng negosyo. Upang makuha ng edukasyong pangnegosyo ng Tsina ang potensyal na paglago na ito, dapat itong magbigay ng mas direktang suporta sa mga inobatibong kompanya ng sci-tech. Kasama dito ang paglikha ng mga bagong sistematikong teoriya sa pamamahala ng sci-tech innovation, paglokalis ng mga tradisyonal na konsepto sa pamamahala sa Tsina, at pagpapalawak ng pagpalaki ng mga elite na talento sa pamamahala ng sci-tech innovation. Layunin namin na bigyang-inspirasyon ang mga estudyante upang hanapin ang mga inobatibong solusyon, tanggapin ang pagiging entrepreneur, at matutunan ang mga kakayahan sa sci-tech innovation–patatagin ang puwesto ng Tsina sa global na edukasyong pangnegosyo.