ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT

Sa pagkatapos ng mga nakamamatay na pag-atake ng Hamas sa Israel noong Oktubre 7, inihayag ng pamahalaan ng Israel ang digmaan laban sa Hamas, pagpapatapon ng higit sa 6,000 bombas sa Gaza. Mula sa Gaza strip, ang mga militante ng Hamas ay nagpaputok ng higit sa 7,000 mga misayl sa Israel, marami sa mga ito ay naharang ng Iron Dome, ang malawakang sistema ng pagtatanggol ng himpapawid ng Israel.

Habang nagmamadali ang Israel sa pagkakaroon ng mga bala at interceptor ng depensa sa himpapawid, ito ay lubos na nakasalalay sa matagal nang suporta ng U.S. upang muling punan ang kanilang mga stockpile. Pinangakuan ng U.S. na papalakasin ang kanilang militar na suporta para sa Israel, kahit na dumarami ang mga kritisismo sa pagkabigo ng administrasyon ni Biden na pigilan ang pinakamalaking tagapagtanggap ng militar na tulong ng U.S. mula sa pagiging sanhi ng malaking mga biktima sa sibilyan sa kanilang pag-atake.

Eto ang dapat malaman tungkol sa militar ng suporta ng U.S. para sa Israel at paano ito ginagamit sa Gaza.

Pro-Palestinian demonstrators gather in support of the

Ano ang suporta na ibinibigay ng U.S. sa Israel?

Ang kagamitan at materyal na pangdepensa ng Israel ay muling mapupunan batay sa kanilang rate ng paggamit – ang bilis kung saan ito ginagamit sa patuloy na mga operasyon militar, ayon kay R. Clarke Cooper, dating Assistant Secretary of State para sa Political-Military Affairs, ang bureau na nangangasiwa sa mga paglilipat ng armas. Nangako na ang U.S. na ipapadala sa Israel ang mga missile ng Iron Dome para sa depensa sa himpapawid, mga bombang may maliit na diameter at mga JDAM kits, na nagpapabago ng mga bombang walang panday sa mga bombang may GPS upang makagamit ng mga ito. Iniulat na pinabilis ng Boeing ang paghahatid ng hanggang 1,800 JDAMs, na ginagawa ng kompanya sa St. Charles, Missouri. Ang mga pagpapalit na ito ay daragdag sa mga dating na naayos na kasunduan para sa advanced na sandata gaya ng mga jet na F-35, mga helicopter na CH-53 na may malaking kakayahang magdala, at mga tanker na panghimpapawid na KC-46, ayon kay Cooper, kasalukuyang hindi residenteng senior fellow sa Atlantic Council.

Hiniling din ng administrasyon ni Biden sa Kongreso ang karagdagang $14 bilyon para sa Israel. Tinututukan ng kahilingan na ito ang pagkakaloob ng suporta sa depensa ng himpapawid at misayl, at pagpapalit muli ng mga stockpile ng militar ng U.S. na ibinigay sa Israel. Bagaman may malawak na suporta sa parehong partido sa tulong sa Israel, kasama ito sa panukala ng administrasyon kasama ang higit sa $60 bilyon para sa Ukraine, na haharap sa matinding pagtutol mula sa ilang Republikano sa Kongreso.

Anuman pang karagdagang tulong na ibibigay sa Israel, ito ay daragdag sa mga dekadang matagal nang militar na suporta para sa bansa, na nakatulong upang gawing isa sa pinakamahusay na mga sandatahang lakas sa buong mundo ang IDF. Mula nang itatag ang Israel noong 1948, nagkaloob ang U.S. ng higit sa $130 bilyon sa security assistance nito, higit sa anumang ibinigay ng U.S. sa anumang bansa sa mundo. Nagkakaloob ang U.S. ng humigit-kumulang $3.8 bilyon sa taunang tulong sa seguridad para sa Israel.

Sa mga dekada, layunin ng militar na suportang ito ay upang magkaloob sa Israel, ang pinakamalapit na kaalyado ng U.S. sa rehiyon, ng isang “qualitative military edge” laban sa mga kapitbahay nitong sandatahang lakas. Resulta ng matagal nang suporta ay isang sektor ng pangdepensang Israeli na “tinukoy ng tulong at kagamitan ng U.S.,” ayon kay Elias Yousif, isang eksperto sa mga paglilipat ng armas ng U.S. sa Stimson Center, isang iniisipang tanggapan sa Washington, D.C., habang binubukod din na nabuo ng Israel ang isang malakas na industriya ng pangdepensa. Kasalukuyang nakapagtataguyod ang pinansyal na militar ng U.S. ng humigit-kumulang 16% ng badyet sa depensa ng Israel.

Protest against Lockheed Martin, a manufacturer of military weapons

Ginagamit ba ang mga sandata ng U.S. sa Gaza?

Habang binabahagi ng mga grupo ng karapatang pantao ang kanilang mga alalahanin tungkol sa sibilyang halaga ng operasyong militar ng Israel sa Gaza, mas pinagdududahan na ang papel ng U.S. sa pagpapanatili ng IDF.

“Ang publikong pananaw ay bahagi ang Estados Unidos sa kampanyang militar na ito,” ayon kay Michael Hanna, direktor ng programa ng U.S. sa International Crisis Group. “Maaari kang mahuli sa maraming masamang bagay na darating.” Kaya dapat itong maging isang bagay na nakakabahala sa administrasyon.”

Noong Oktubre 30, sinabi ni Pentagon Spokesperson Sabrina Singh na hindi naglalagay ang U.S. ng anumang limitasyon kung paano gagamitin ng Israel ang mga sandata ng U.S.-provided sa digmaan nito laban sa Hamas. Bagaman, sinabi ng mga opisyal kabilang si Secretary of State Antony Blinken na nakikipag-ugnayan sila sa kanilang mga katumbas sa Israel tungkol sa pangangailangan na mabawasan ang pinsala sa sibilyan.

Sa mga sandata na ibinigay sa Israel, “ang paglilipat ng 155mm artillery shells sa Israel ay partikular na nakababahala dahil sa hindi maiiwasang pinsala sa sibilyan na dulot ng paggamit ng mga sandatang may pagsabog sa mga matataong lugar,” ayon kay Shiel. Ayon sa Oxfam, nakamamatay ang mga shells na ito sa radius na 100 hanggang 300 metro.

Ang kawalan ng access sa Gaza ay nagiging mahirap upang i-track kung ano talagang mga munitions ang ginagamit ng IDF sa Gaza, ayon sa mga eksperto sa armas. Ngunit karamihan ay sumasang-ayon na malamang na ginagamit nang malawakan sa kasalukuyang mga operasyon ng Israel sa Gaza ang mga sandatang may pinagmulan sa U.S. “Isang ligtas na pagpapalagay na sinasabi kong ginagamit nang malawakan sa kasalukuyang mga operasyon ng Israel sa Gaza ang mga sandata ng U.S.,” ayon kay Yousif.

Sa nakaraan, sinabi ng mga organisasyon ng karapatang pantao na ginamit ang kagamitan militar ng U.S. sa mga operasyong militar ng Israel kung saan pininsala ang mga sibilyan, sa mga lugar na walang malinaw na target na militar malapit. Noong 2021, sinabi ng Human Rights Watch na ginamit ang mga sandatang ginawa sa U.S. sa hindi bababa sa dalawang gayong mga pag-atake na maaaring lumabag sa batas ng digmaan.