Si Cornel West ay nagsasalita sa isang pagtitipon sa Los Angeles.

Alam ni Cornel West kung ano ang karamihan sa mga opinyon ng mga Demokrata tungkol sa kanya. Simula nang siya ay naglunsad ng kanyang kampanya para sa pagkapangulo apat na buwan na ang nakalipas, narinig niya ang mga akusasyon na siya ay magiging hadlang at magbibigay daan sa eleksyon ng 2024 kay Donald Trump. Hindi niya iniisip na ito ang mangyayari. Ngunit hindi rin niya maaaring isipin na apat na taon pa ng pagiging Pangulo ni Joe Biden ay mas magiging mabuti.

“Ibig sabihin, magandang tanong iyon,” ani West. “Mas maganda ba ang Ikatlong Digmaang Pandaigdig o ang Ikalawang Digmaang Sibil?”

Una kong nakausap si West isang araw bago ang pag-atake ng Hamas sa Israel na nakapatay ng higit sa 1,200 katao. Sa mga araw mula noon, siya ay nangangatwiran para sa pagpapahupa, at nanawagan kay Biden at iba pang mga lider na iwasan ang mga retorikang paghihiganti. Para kay West, isang napakadelikadong sandali tulad nito ang dahilan kung bakit siya tumakbo para sa pagkapangulo.

“Ito lamang ay nagpapakita ng kawalan ng moralidad ng parehong partido kaugnay ng patakarang panlabas,” sabi niya sa akin. “Nakikita natin iyon ng malinaw ngayon.”

Matagal nang kilala si West bilang isa sa pinakamalaking intelektwal at aktibista ng bansa, “ang arkitekto ng isang pilosopiya pagkatapos ng karapatang sibil ng paglaya ng itim,” ayon sa paglalarawan sa kanya ng TIME noong 1993. Ngayon, habang nahihirapan si Biden upang bigyang inspirasyon ang kaliwa, nababahala ang mga Demokrata na maaaring kumuha si West ng sapat na boto upang magkaroon ng epekto sa isang malapit na eleksyon. Nawawala sa maraming pagtalakay ang gaano kahalaga ang patakarang panlabas sa kanyang malayong pagtakbo.

Tunay nga na nananatiling isang kampanyang may kakarampot na pondo ang kampanya ni West na maaaring hindi umangat. Kakulangan siya ng imprastraktura at mga tiyak na plataporma kung saan nakatulong sa nakaraang mga kandidato sa pagkapangulo mula sa kaliwa tulad nina Jesse Jackson, Al Sharpton, o Bernie Sanders na lumampas sa inaasahan. Bagamat ang kanyang pagpasya upang tumakbo bilang isang independiyente, magiging hamon pa rin ang makakuha ng pangalan sa balota sa bawat estado.

Ngunit may dahilan kung bakit nakikita pa rin si West sa publiko sa loob ng higit sa tatlong dekada. Ang kanyang malalim na kaalaman at kakayahang magsalita ay nangangahulugan na may pagkakataon siyang kumuha ng interes, lalo na sa mga botante sa kaliwa na hindi masaya sa ideya ng isa pang termino ni Biden. At habang patuloy ang epekto ekonomiko ng pandemya at lumalakas ang mga digmaan sa ibang bansa, isang mahuhusay na manunulat na nanawagan para sa malaking pagbabago ay may pagkakataon – kung hindi man manalo, ay makapagbago man lamang sa direksyon ng 2024 na halalan.

“May respeto ako kay Dr. West,” ani Karen Finney, isang tagapayo sa pulitika na nagtrabaho sa kampanya ni Hillary Clinton noong 2016. “Ngunit hindi malinaw sa akin kung ano ang tinatry niyang maabot sa kanyang kandidatura, at sinasabi ko iyon dahil sinasabi niya gusto niyang manalo, ngunit sa tingin ko kung titingnan natin ang katotohanan, iyon ay lubos na malayo.”

Nagsasalita si Presidential Candidate Bernie Sanders sa kampanya sa NH bago ang primary

“Ipagpalagay natin sa ganitong paraan,” ani West nang tanungin ko kung patuloy pa rin siyang tatakbo kung iba ang malamang na kandidato ng Partidong Demokratiko. “Kung bumalik mula sa patay si Martin Luther King Jr. at tumakbo para sa ticket ng Partidong Demokratiko, hindi na ako tatakbo. Ngunit iyon ay hindi kailanman mangyayari sa isang partidong nakontrol ng korporasyon ang Partidong Demokratiko.”

Bagamat matagal na siyang kritikal sa partido, may panahon kung saan siya ay oper