Ang social-impact na programa ay magbibigay-kapangyarihan sa mga imbestigador ng ilícit na pinansya sa mga tool na kinakailangan upang matukoy ang sapilitang paggawa, sex trafficking at iba pa

WASHINGTON, Sept. 20, 2023 — Bilang bahagi ng patuloy na pagsisikap na labanan ang ilícit na pinansya sa Japan, inilunsad ng ACAMS at Finance Against Slavery & Trafficking (FAST) sa United Nations University Centre for Policy Research (UNU-CPR) ang isang Hapones na bersyon ng libreng sertipiko ng social-impact program para sa mga propesyonal sa anti-financial crime (AFC), Labanan ang Modernong Pang-aalipin at Human Trafficking – Bahagi 1.

Inilunsad sa ACAMS Japan Assembly, tinutukoy ng sertipiko ang mga estratehiya upang matukoy, imbestigahan at iulat ang mga aktibidad sa pinansyal na nakakawing sa mga trafficker, kabilang ang pagsusuri ng mga bagong pag-aaral ng kaso.

Ayon sa 2023 Global Slavery Index, na binuo ng Walk Free, ang Asia-Pacific ay may pinakamalaking bilang ng mga taong nasa modernong pang-aalipin, tinatayang 23.9 milyong katao. Sa Japan lamang, humigit-kumulang 144,000 katao ang nakaranas ng modernong pang-aalipin (1.1 katao kada libo).

Napakalukratibo para sa mga nagkasala ang modernong pang-aalipin at human trafficking, dahil naging pinakamalawak na kriminal na ekonomiya sa mundo ang pagsasamantala sa tao. Tinatayang umabot sa $150 bilyon kada taon* ang taunang kita mula sa sapilitang paggawa. Maraming perang ito mula sa ilícit na pinagmumulan ang dumadaloy sa pamamagitan ng global na sistemang pinansyal, at lumalaki ang inaasahan na dapat gampanan ng sektor ng pinansyal ang isang mahalagang papel sa mga pagsisikap sa pagbawas ng pinsala.

“Ang modernong pang-aalipin ay isa sa pinakamalaking krisis ng ating panahon, na pumipilit sa mga inosenteng indibidwal na magtrabaho sa mapanganib at nakakapanghina ng dignidad na mga kondisyon para sa kaunting sahod o kaya ay naipagbibili para sa sex sa bawat sulok ng mundo,” sabi ni ACAMS CEO Scott Liles. “Ngunit mayroon tayong kapangyarihan na itigil ito ngayon kung ang mga financial institution at law enforcement ay magsasama upang i-map ang mga daloy ng pera mula sa ilícit na pinagmumulan na sumusuporta dito.”

“Pinapalakas ng inisyatibang ito ang mga propesyonal sa AFC sa buong Japan upang gampanan ang isang mahalagang papel hindi lamang sa pagprotekta sa sektor ng pinansyal kundi pati na rin sa pagtulong na iligtas ang buhay ng ina, ama, anak na lalaki o anak na babae ng isang tao,” sabi niya.

“Pagpapalawak ng accessibility ng mahalagang resource na ito ang pagsasalin sa ACAMS-FAST na kurso at magbibigay ng gabay na kailangan ng higit pang practitioner upang harapin ang modernong pang-aalipin at human trafficking,” ayon kay Alice Eckstein, Project Director ng FAST Initiative. “Hindi natin maaadress ang mga panganib na ito nang walang pakikilahok ng sektor ng pinansyal – at ang mga bagong pagsasalin ay tumutulong na palakasin ang kakayahan ng sektor na kumilos.”

Susundan ng bagong pagsasalin sa Hapones ng sertipikong ito ang mga bersyon sa Pranses at Espanyol – na siguraduhin na accessible ang mga sertipiko sa pagsasanay sa higit pang mga propesyonal sa sektor ng pinansyal at tutulong na palakasin ang global na laban kontra modernong pang-aalipin at human trafficking.

Simula 2020, naglunsad ang ACAMS ng anim na sertipiko sa social impact, tatlo sa mga ito ay sa pakikipagtulungan sa FAST: Labanan ang Modernong Pang-aalipin at Human Trafficking – Bahagi 1 at Bahagi 2, at Pigilan ang Online na Pang-aabuso sa Bata sa Pamamagitan ng Pinansyal na Intelligence.

Dalawa sa anim na sertipiko sa social impact ng ACAMS ang isinalin: Pagtatapos sa Ilígal na Wildlife – Bahagi 1 sa Pinasimplikadong Tsino at Hapones, at Labanan ang Modernong Pang-aalipin at Human Trafficking – Bahagi 1. Alamin ang higit pa tungkol dito: https://www.acams.org/en/training/acams-social-impact-certificates

Maa-access ang Labanan ang Modernong Pang-aalipin at Human Trafficking – Bahagi 1 (Hapones) sa: www.acams.org/ja/トレーニング/認定トレーニングコース/現代奴隷制および人身売買防止の取り組み

*Mga Kita at Kahirapan: Ang Ekonomiya ng Sapilitang Paggawa (2014), ILO

Tungkol sa ACAMS®

Ang ACAMS ay isang pangunahing pandaigdigang samahan ng mga miyembro na nakatuon sa pagbibigay ng mga pagkakataon para sa edukasyon sa anti-financial crime (AFC), mga pinakamahusay na kasanayan, at peer-to-peer networking sa mga propesyonal sa AFC sa buong mundo. Mayroong higit sa 100,000 miyembro sa 180 hurisdiksyon ang ACAMS, ito ay nakatuon sa misyon na wakasan ang financial crime sa pamamagitan ng pagbibigay ng kaalaman sa pagbabahagi ng anti-money laundering/counterterrorism-financing at sanctions, pamumuno sa pag-iisip, mga serbisyo sa pagbawas ng panganib, mga inisyatibo sa ESG, at mga platform para sa pampubliko-pribadong talakayan. Ang sertipikasyon ng CAMS ng asosasyon ay ang gold-standard na kuwalipikasyon para sa mga propesyonal sa AFC, habang ang mga sertipikasyon nito sa CGSS at CCAS ay para sa mga propesyonal sa sanctions at mga practitioner sa AFC na nagtatrabaho sa crypto space, ayon sa pagkakabanggit. Higit pang pinatitindi ng 60+ Chapter ng ACAMS sa buong mundo ang misyon ng asosasyon sa pamamagitan ng pagsasanay at mga inisyatibo sa networking. Bisitahin ang acams.org para sa karagdagang impormasyon.

Tungkol sa FAST

Ang Finance Against Slavery and Trafficking (FAST) ay isang inisyatibo ng maraming stakeholder na nakabase sa United Nations University Centre for Policy Research (UNU-CPR) na layuning panghikayatin ang sektor ng pinansyal laban sa modernong pang-aalipin at human trafficking. Ang FAST ay isang kapartner sa kaalaman para sa mga Pamahalaan, Multilateral na Mga Organisasyon at mga aktor sa sektor ng pinansyal. Sa pamamagitan ng mapagkakaisa nitong pagtatayo at survivor-informed na approach, nagtatrabaho ang FAST sa mga kapartner nito sa buong mundo, upang wakasan ang modernong pang-aalipin at human trafficking alinsunod sa UN Sustainable Development Goals (SDGs), partikular na SDG 8.7. Para sa karagdagang impormasyon: www.fastinitiative.org

Logo –