QINGDAO, China, Nobyembre 9, 2023 — Ito ay isang ulat mula sa Licang District Convergence Media Center:


Noong Oktubre 23, isang kultural na pagkakaisa ang nangyari nang magkasabay ang Chongyang Festival at ang Ikaapat na Longevity Culture Festival sa Jiushui Sub-district, Licang District, Qingdao, Shandong Province. Dumalo ang mga kaibigan mula sa Iran, Bangladesh, Pakistan, at iba pang bansa upang makisali sa pagdiriwang na may temang “Paggalang sa Matatanda, Pagmamahal sa Matatanda, at Pagpapatuloy ng Mabubuting Tradisyon ng Pamilya.”

Nagbigay ang kultural na pagtitipon ng pagkakataon sa mga dayuhan upang malunod sa yaman ng lokal na walang-hanggang kultural na pamana at tradisyonal na gawain. Hinayaan silang manood ng makapangyarihang mga pagtatanghal ng Lyu opera, matuto sa likha ng Pankou, at i-explore ang kagandahan ng Chinese calligraphy. Hindi lamang nakapagbigay ng mas malalim na pag-unawa sa mga kaugalian ng Qingdao ang mga karanasan kundi nagpalakas din ng kultural na pagtatalastasan, nagpapahayag ng global na atraksyon ng Chinese na tradisyon, lalo na ang naghihilom na kapangyarihan ng kultura ng Qingdao.

Ang pakikilahok ng mga kaibigang dayuhan ay isang mahalagang hakbang sa pagpapahalaga nila sa Chinese na tradisyonal na kultura. Sa mga nakaraang taon, ipinamalas ng Licang District ang malakas na pagkukomit sa pagpapalago ng pandaigdigang kultural na pagtatalastasan. Palagi itong nanghihikayat ng mga dayuhang bisita upang makita ang progreso ng distrito at malunod sa kagandahan ng kultural na tradisyon ng China. Ang tuloy-tuloy na pagtatrabaho ay malaki ang naitulong upang mapataas ang kahalagahan at impluwensiya ng kultura ng China, at nagkaroon ng higit pang pagmamahal ng mga kaibigan sa Qingdao.

Bilang isang mahalagang urbanong rehiyon sa Qingdao, palaging ginaganap ng Licang District ang mga aktibidad ng pandaigdigang kultural na pagtatalastasan na nakasentro sa tema ng walang-hanggang kultural na pamana. Naging daan ito upang mapalakas ng Qingdao ang pandaigdigang komunikasyon at pagpapalitan ng halaga, pagtataguyod nito bilang batayan ng mga inisyatibong kultural ng Qingdao sa ibang bansa.

Nabubuhay ang kagandahan ng kultura sa pamamagitan ng pagtatalastasan at lumalago sa pamamagitan ng paghahati ng natutunan. Nakapagbigay ang pagtitipon ng epektibong paglawak at pagpapalakas sa mga aktibidad ng kultural na pagtatalastasan sa pagitan ng China at ibang bansa, na nagsisilbing tulay para sa kapwa pag-aaral ng tradisyonal na gawi. Sa hinaharap, patuloy na kokomit ang Licang District sa paggamit ng kanyang lakas sa kultura, paglalakbay sa serye ng Chinese at pandaigdigang kultural na pagtatalastasan upang itaas ang global na pagkilala sa kultura ng Qingdao.