BEIJING, Nobyembre 9, 2023 — Isang ulat ng balita mula sa China Report ASEAN:

“Ang Jakarta-Bandung High-Speed Railway (HSR) ay isang mahalagang tagumpay sa praktikal na kooperasyon sa pagitan ng China at Indonesia,” ani Paulus Rudolf Yuniarto, isang mananaliksik sa Indonesia National Research and Innovation Agency.

Bilang isang akademiko na nakatira sa Jakarta, excited si Yuniarto na ma-experience ang kapakinabangan ng mabilis na tren. Bago magsimula ang komersyal na operasyon ng HSR, siya ay nakaupo para sa isang panayam sa China Report ASEAN.  

China Report ASEAN: Bilang isang akademiko na nakatira sa Jakarta, paano mo nararamdaman ang Jakarta-Bandung HSR at ang potensyal nitong epekto sa transportasyon sa mga lungsod na tinatahak nito?  

Paulus Rudolf Yuniarto: Excited ako sa pagbubukas ng Jakarta-Bandung HSR. Naiintindihan ko kung gaano ito kahalaga, at matagal ko nang inaasam ang pagkumpleto ng proyekto. Eager akong ma-experience ang kapakinabangan ng mabilis na tren. Inaasahan na mabilis at makakatipid ng oras ang ruta ng Jakarta-Bandung habang magbibigay ng walang katulad na kaginhawahan. Ang advanced na teknolohikal na kamangha-mangha na ito ay inaasahan na magdadala ng mabubuting resulta para sa urbanong transportasyon sa loob ng kanyang mga riles. May potensyal itong bawasan ang traffic congestion, mapabuti ang kapakinabangan, at magbigay ng mas maayos na paraan ng biyahe.  

Sayang, batay sa aking mga obserbasyon tungkol sa schedule at pagdating ng tren, kulang sa malinaw na koordinasyon sa iba pang paraan ng transportasyon tulad ng pampublikong sasakyan. Mukhang nagbibigay lamang ng konektibidad ang online services sa ngayon. Ang mabilis na tren ay naririnig nang mabuti, ngunit pagkatapos ng kanyang pagkumpleto, ang pagtatrabaho sa mga istasyon ay maaaring makaapekto sa daloy ng transportasyon sa Bandung. Sa maikling panahon, maaaring dagdagan nito ang traffic congestion sa pamamagitan ng paglikha ng bagong mga hadlang sa tiyak na mga sona o pagpapabuti sa umiiral nang mga problema sa trapiko. Mas lumalala ang panganib na ito dahil sa karagdagang pangangailangan na lumilitaw sa kabilang ng istasyon tulad ng pampublikong transportasyon, mga kainan, akomodasyon, at pasilidad na maaaring kailanganin ng mga nagmimigrante. Ideal na dapat na maayos na pinag-aralan ang mga bagay na ito sa proseso ng pagpaplano.  

China Report ASEAN: Inaasahan na bababaan ng Jakarta-Bandung HSR ang daloy ng trapiko ng mga maliliit na sasakyan. Makakatulong ba ito sa pagpapaunlad ng berde at mababang karbon ng Kanlurang Java?  

Yuniarto: Gumagamit ng kuryente ang Jakarta-Bandung HSR, na nagreresulta sa walang direktang carbon emissions. Ang paraan ng transportasyong ito ay mataas ang bilis, malaking kakayahan para sa pasahero, at mas mataas ang kapakinabangan sa enerhiya kumpara sa lupa at biyaheng panghimpapawid. Ito ang pinakamainam at maayos na pagpipilian para sa biyahe at makakatulong sa pagpapaunlad ng berde at mababang karbon ng Kanlurang Java. Ito dahil ang riles ay makakapagdala ng mas maraming pasahero at kalakal kaysa sa mga sasakyan. At ang paggamit ng kuryente ay nakikipagambag sa pagpapanatili ng kapaligiran. Ang mga tren na gumagamit ng kuryente ay nagdudulot ng walang o kaunting polusyon kumpara sa kanilang mga kapatid na gumagamit ng diesel.  

Sa pamamagitan ng paggamit ng kuryente, aktibong nakikipagambag ang mabilis na tren ng Jakarta-Bandung sa pagbaba ng CO2 emissions. Maraming optimismo na ang paggamit ng kuryente para sa mabilis na tren ng Jakarta-Bandung ay epektibong bababa ng carbon emissions sa buong ruta nito, lalo na mula Jakarta hanggang Bandung at Kanlurang Java sa pangkalahatan.  

China Report ASEAN: Paano nabenepisyo ang pagpapaunlad ng lokal na ekonomiya mula sa konstruksyon hanggang sa operasyon?  

Yuniarto: Habang pinagtatayuan ang Jakarta-Bandung HSR, nagresulta sa mga benepisyo sa ekonomiya para sa mga lugar na tinatahak nito dahil sa tumaas na pangangailangan sa manggagawa at materyales.  

Makakadala rin ng karagdagang benepisyo sa ekonomiya ang operasyon dahil magiging mas madali para sa mga negosyo na mag-operate sa rehiyon at para sa mga turista na bisitahin ito. Ang sentro ng negosyo ay matatagpuan sa Karawang City, na nagpapanatili ng iba’t ibang pasilidad. Sa Walini City, kung saan dumadaan ang ruta, pinaplano namin na itatag ang isang tunay na berde na konsepto, na tiyaking may malusog at masayang kapaligiran. Magkakaroon din ng sentro ng kalusugan, unibersidad, at pasilidad para sa pananaliksik ang Walini City, lahat ay madaling maabot. Gusto naming makita ang Tegalluar City na mag-ebolb sa isang hub ng industriya at inobasyon.  

Ang proyekto ng Jakarta-Bandung HSR ay nagpapakita ng napakahalagang potensyal na pag-iinvest sa iba’t ibang sektor. Una, nagbibigay ito ng pagkakataon sa mga ari-arian at konstruksyon sa paligid ng mga istasyon ng tren. Habang tumataas ang kilos at pangangailangan, inaasahan ang pagtaas ng halaga ng ari-arian, na naghahalik sa mga investor na magpatayo ng mga ari-arian malapit sa istasyon. Magtatagal din ito sa mga sektor ng industriya, kalakalan, at serbisyo na nauugnay sa mga mabilis na tren, na nag-e-engganyo ng mga negosyo tulad ng mga factory, kainan, shopping center, at lokal na serbisyo ng transportasyon.

Bukod pa rito, maaaring maglaro ng mahalagang papel ang mga dayuhang investor sa pamamagitan ng pagtataguyod at pagpopondo sa proyekto, na nagbibigay ng mahalagang teknolohiya at karanasan upang mapabuti ang paglago ng ekonomiya at pagpapaunlad ng imprastraktura sa Indonesia. Bukod dito, nakikipag-ambag ang proyekto sa pag-iinvest sa teknolohiya at inobasyon na nagpapabuti sa operasyon ng mabilis na tren, na nagpapalago ng kahusayan at tiyak na pagpapatakbo habang lumilikha ng trabaho sa lumalaking sektor ng teknolohiya. Maaaring kumita ang mga mangangalakal sa mga pagkakataong ito sa pamamagitan ng pag-iinvest sa teknolohiya at inobasyon na nagpapalawig sa operasyon ng tren tulad ng teknolohiya sa transportasyon, konstruksyon, at kaugnay na industriya.  

China Report ASEAN: Mula sa perspektibo ng kost-benepisyo, sa palagay mo ba kikita ang proyekto ng Jakarta-Bandung HSR? 

Yuniarto: Definitibo. Ngunit kinakailangan isaalang-alang ang buong pag-ebalwa sa mga gastos at benepisyo upang masukat ang kapakinabangan ng proyekto ng Jakarta-Bandung HSR. Bagaman ang matagumpay na pagpapatupad, malaking bilang ng pasahero, at positibong epekto sa ekonomiya ay maaaring gawing kikita sa pamamagitan ng pagpapabuti sa konektibidad at pag-eenganyo sa pagpapaunlad ng rehiyon, kailangang isaalang-alang din ang hamon gaya ng gastos sa konstruksyon, kawalan ng tiyak na bilang ng pasahero, pag-aalburuto ng ekonomiya, at kompetisyon mula sa iba pang paraan ng transportasyon.  

Mahalaga ang masusing pag-aaral sa kost-benepisyo na kasama ang mga epekto sa maikling at matagal na panahon pati na ang mga estratehiya upang tugunan ang nagbabagong kondisyon upang masukat ang kahihinatnan ng kapakinabangan ng proyekto. Mahalaga ang input ng mga eksperto sa ekonomiya ng transportasyon at mga espesyalista sa imprastraktura para sa mas tumpak na pagtatasa.  

China Report ASEAN: Ang Jakarta-Bandung HSR ay isang mahalagang tagumpay sa praktikal na kooperasyon sa pagitan ng China at Indonesia. Gaano kahalaga sa palagay mo ito para sa ugnayan ng ChinaIndonesia?  

Yuniarto: Ang HSR ay isang simbolo ng matibay na ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa, at lalo lamang itong pahihintulutan sa mga darating na taon. Ang kooperasyon sa pagitan ng Indonesia at China sa proyektong ito ay nagpapakita ng malakas na karaniwang interes sa kolaborasyon sa sektor ng ekonomiya at imprastraktura. Sa larangan ng ugnayang pandaigdig, ang kooperatibong ugnayan sa pagitan ng mga bansa ay nagpapahiwatig ng pagkakasundo ng mga pandaigdigang interes na hindi maaaring matugunan nang sarili. Lumilitaw ang ganitong kolaborasyon mula sa indibidwal na pagkakaroon ng pananagutan na nakatuon sa pagkamit ng karaniwang kapakanan at pinagsasaluhan na layunin.  

Ang pagtingin ni Pangulong Jokowi sa China, lalo na tungkol sa pagtatayo ng Jakarta-Bandung HSR, ay nakabatay sa dalawang pangunahing estratehiya. Una, nakatuon ang kanyang administrasyon sa pagpapabuti sa loob ng Indonesia, pagpapabuti sa framework ng pag-iinvest upang makahikayat ng dayuhang mamumuhunan, at pagtataguyod ng pagpapaunlad ng imprastraktura. Sa kabilang banda, ang pamahalaan ni Pangulong Jokowi ay gumagamit ng komprehensibong pagtingin sa China, na nagkakapakinabangan sa malawak na kinabukasan ng ekonomiya nito upang bumuo ng isang mapagkasunduan at mapakinabangang pakikipagtulungan. Nagresulta ang ganitong pagtingin sa maraming mga proyekto sa pagpapaunlad at pag-iinvest na isinagawa sa pakikipagtulungan sa China.