Pagbibigay ng mga alaala sa mga naulilang bataSurrey, United Kingdom Sep 7, 2023  –  Pagkatapos mamatay nang biglaan ang kanyang ama sa isang aksidente sa sasakyan nang siya ay sanggol pa lamang, lumaki si This Was Them Tagapagtatag, Tessa Marshall, na walang alaala sa kanya.
Gamit ang kanyang background sa pagbebenta ng publishing, at kanyang pagsasanay sa Samaritans, nilikha niya ang This Was Them bilang isang bagong paraan upang suportahan ang mga bata na nakakaranas ng pagluluksa sa magulang tulad ng kanyang naranasan.
Mula sa personal na karanasan, alam ni Tess na ang mga naulilang bata:

nakakahanap itong mahirap na magtanong o magsimula ng mga pag-uusap tungkol sa isang mahal sa buhay na pumanaw na.
wala ang vocabulary upang ipahayag ang mga damdamin ng pagluluksa at pagkawala.
madalas ay may ilang alaala lamang ng isang magulang o lolo’t lola na pumanaw na.

Pinipisan ng This Was Them ang mga alaala at kuwento mula sa pamilya, mga kaibigan, at kasamahan sa trabaho. Ang mga ito, kasama ng mga larawan, ay inaayos sa isang magandang hardbound na aklat na pagkatapos ay ibinibigay bilang regalo sa naulilang bata.
Pinapagana ng natatanging at mahalagang mapagkukunan na ito ang nagsasalungatang bata na maramdaman ang suportado at nakakonekta at nagbibigay sa kanila ng pagkakataong makilala nang mas maigi ang nanay, tatay, o maging mga lolo’t lola.
Pinapagana din nito ang mga kaibigan at pamilya na malaman na nakapag-ambag sila sa positibong paraan, sa patuloy na suporta ng bata.
Kasama ng kanilang aklat, natatanggap din ng bawat bata ang isang kopya ng gabay sa pagdadalamhati ng mga bata na “Ikaw Ay Magiging OK”. Isinulat ni Julie Stokes OBE, klinikal na sikologo at tagapagtatag ng kawanggawa para sa pagdadalamhati ng mga bata na Winston’s Wish, ang aklat na ito ay isang toolkit para sa mga bata na nabibigong harapin ang pagdadalamhati.
Ang nabubuhay na magulang ay tinutukoy din sa mga organisasyon na makakatulong sa kanila na harapin ang kanilang sariling pagdadalamhati habang nilalayag nila ang mag-isang pagiging magulang.
Contact sa MediaThis Was Them / Tessa Marshallinfo@thiswasthem.co.uk0749316517915 Wey Courthttp://www.thiswasthem.co.ukPinagmulan: This Was Them