Sikat na mga gamot sa pagbaba ng timbang ay nagdomina sa mga balita at social media, karamihan para sa kanilang kakayahang tulungan ang mga tao na mawala ng timbang at kontrolin ang diabetes. Ngunit ngayon may ebidensya na isa sa mga gamot na ito, semaglutide, ay maaari ring makatulong na bawasan ang panganib ng pagkamatay mula sa sakit sa puso sa ilang pasyente. Ang gamot na semaglutide ay ipinagbibili sa ilalim ng mga pangalan ng tatak na Wegovy, Ozempic, at Rybelsus. Subalit itong pag-aaral na ito ay tanging pinag-aralan lamang ang mga epekto ng Wegovy, na ang semaglutide sa 2.4mg sa anyo ng iniksyon, at kasalukuyang inaprubahan para sa pamamahala ng timbang.

Ang pag-aaral, na pinondohan ng tagagawa ng semaglutide na Novo Nordisk, ay nagsagawa ng imbestigasyon sa mga epekto ng gamot sa puso ay ipinresenta sa taunang pulong ng American Heart Association sa Philadelphia at inilathala sa New England Journal of Medicine.

Ang pag-aaral ay kinabibilangan ng higit sa 17,000 tao nang walang diabetes subalit may kasaysayan ng atake sa puso, stroke, o mga sintomas sa daloy ng dugo, na din din may sobrang timbang o mataba, na may body mass index na 27 o mas mataas. Dahil may kasaysayan sila ng mga problema sa puso, karamihan ay nasa mga gamot upang lunurin ang mga factor ng panganib tulad ng mataas na presyon ng dugo, mataas na kolesterol, at pagkoyo. Upang matutunan kung anong epekto ng pagbawas ng timbang na maaaring makaapekto sa pagbawas ng panganib ng pagkamatay mula sa sakit sa puso—bukod sa pagkontrol ng mga factor ng panganib na iyon—ang mga mananaliksik ay random na nag-assign ng kalahati ng mga boluntaryo upang makatanggap ng gamot na semaglutide, habang ang kabilang kalahati ay nakatanggap ng placebo.

Pagkatapos ng higit sa tatlong taon, ang mga siyentipiko, na pinamumunuan ni Dr. A. Michael Lincoff, propesor ng medisina sa Cleveland Clinic, ay nakatuklas na ang mga tao na nakatanggap ng semaglutide ay nawala ng halos 9% ng kanilang timbang, kumpara sa mas kaunti sa 1% sa grupo ng placebo. Ang mga nakatanggap ng semaglutide ay bumaba rin ng panganib na magkaroon ng atake sa puso o stroke, o mamatay mula sa isang pangyayari sa puso, na 20%, kumpara sa mga nakatanggap ng placebo. Ang resulta ay nagpalakpakan mula sa standing room-only na audience na puno sa isa sa mga pangunahing auditorium para sa pulong ng American Heart Association.

“Itinatagubilin na ang sobrang timbang at pagiging mataba ay nagdadagdag sa panganib ng cardiovascular na pangyayari, ngunit habang ang pamantayan ng pag-aalaga ay naglalaman ng paglunurin sa mga factor ng panganib tulad ng hypertension, diabetes, at mataas na kolesterol gamit ang mga gamot, ang factor ng panganib ng sobrang timbang at pagiging mataba ay hindi natin nagawang epektibong lunurin sa nakaraan,” sabi ni Lincoff sa TIME. “Ngayon para sa ilang mga pasyente mayroon tayong karagdagang landas, isang karagdagang modipikableng factor ng panganib na maaaring lunurin gamit ang semaglutide.”

“Ito ay isang buong bagong landas upang gamitin, ng pagsugpo sa sobrang timbang at ang kanyang metabolic na komplikasyon,” sabi ni Dr. Amit Khera, direktor ng Preventive Cardiology Program sa University of Texas Southwestern Medical Center. “Ang katotohanan na mayroon tayong bagong paraan ng paglunas para sa mga pasyente na may sakit sa puso ay lubhang kakaibang at malugod na tinatanggap.”

“Ang mga resulta ay nakapagtataka,” sabi ni Dr. Holly Lofton, direktor ng medical weight management program sa NYU Langone Health, na namuno sa pag-aaral sa isa sa higit sa 800 lugar na kasali sa trial. “Sa tingin ko ito ay babaguhin ang mga patakaran sa pagpreskripsyon.”

“Ang mga pasyente sa pag-aaral ay kumakatawan sa isang mas malaking cohort ng 6.6 milyong tao sa U.S. na maaaring makinabang mula sa gamot, ani Dr. Ania Jastreboff, associate professor ng medisina at direktor ng Yale Obesity Research Center sa Yale School of Medicine sa kanyang presentation sa conference.

Tinatandaan ni Lincoff na habang natuklasan ng trial ang ugnayan sa pagbaba ng timbang gamot at mas mababang panganib ng pangyayari sa puso, ang epekto ay maaaring mas kumplikado kaysa sa simpleng korelasyon sa pagbawas ng timbang at pagbaba ng panganib. “Hindi ang halaga ng pagbawas ng timbang ang nakaimpluwensya [sa puso] ng panganib,” sabi niya. Ang pagkakaiba sa pangyayaring puso sa pagitan ng dalawang grupo ay nagsimula agad, pagkatapos ng halos isang buwan ng weekly na pag-gamot, ngunit ang pagbawas ng timbang ay nangyari nang unti-unti at hindi umabot sa pinakamataas hanggang sa halos isang taon. “Ang benepisyo ay hindi kinakailangang proporsional o naisagawa ng gaano karaming timbang ang nawala,” paliwanag niya. Sa katunayan, ang mga benepisyo sa puso ay katulad para sa mga tao anuman ang timbang nila sa simula ng pag-aaral, o kung gaano karaming nawala nila sa trial.

Kailangan pang karagdagang pananaliksik upang linawin ang tumpak na paraan kung paano naaapektuhan ng gamot ang puso, ngunit posible na nagbabago ang antas ng GLP-1 na maaari ring magtrigger ng mga physiological na pagbabago na direktang naaapektohan ang puso. “Alam natin mula sa iba pang mga pag-aaral na ang sobrang adiposidad ay maaaring magkaroon ng direktang epekto sa mga selula ng puso at ugat ng dugo, kaya maaaring naaapektuhan ng mga gamot ang sobrang selula ng taba, na nagpapromote ng inflammation at maaaring magpromote ng atherosclerosis at pagtaas ng pagkakapit ng dugo [sa pamamagitan ng pagkoyo], lahat ng ito ay nagdadagdag sa panganib ng pangyayaring puso,” sabi ni Lincoff.

Sumasang-ayon si Jastreboff. “Kung lunurin natin ang sobrang timbang, pagkatapos ay pinabubuti natin ang mga bagay tulad ng hypertension, hyperlipidemia, at inflammation, at nakikita natin ang mga benepisyo para sa lahat ng uri ng sakit,” sabi niya sa briefing sa conference.

Ang datos ay nagbibigay ng pinakamalakas na dahilan hanggang ngayon upang simulan ang paglunas sa mga pasyenteng may sakit sa puso na may sobrang timbang o mataba, gaya ng paglunas ng mga doktor sa mataas na presyon ng dugo, sobrang kolesterol, at diabetes sa mga pasyente. “Masaya na may karagdagang kagamitan sa toolbox,” sabi ni Dr. Sean Heffron, assistant professor ng medisina sa NYU Center for the Prevention of Cardiovascular Disease. Maraming eksperto sa puso ay naimpresyon na ang pagbaba ng 20% sa pangyayaring puso ay bukod pa sa mga pagbawas na na-experience nila mula sa kasalukuyang pamantayan ng pag-aalaga, kabilang ang aspirin, statins upang bawasan ang kolesterol, at mga gamot upang kontrolin ang hypertension. “Tayo ay literal na lumilipat mula sa nakaraan patungo sa hinaharap sa isang watershed na dulot ng mataas na epektibong gamot sa obesidad,” sabi ni Jastreboff.

Sinabi ni Dr. Bruno Manno, isang clinical professor ng kardyolohiya sa NYU Langone na nasa audience para sa presentation, “Nakikita ko halos 20 tao kada araw, kalahati ng kanila ay makakalakas para dito [sa paglunas]. Ang mga resulta ay nagbibigay ng napakabuting argumento talaga para lunurin sila.” Sinabi niya subalit na ang mataas na halaga ng gamot—higit sa $1000 para sa isang buwang suplay—gaya ng kawalan ng coverage ng mga kompanya ng insurance at kakulangan sa suplay ng semaglutide ang pinakamalaking hadlang upang makita ang mga pasyenteng may sakit sa puso na makinabang mula sa gamot. “Kung walang problema sa halaga at availability, walang isyu sa lahat sa paglunas ng mga tao na angkop para sa gamot na ito,” aniya.

Isa sa mga pagbabagong maaaring mapagana ang higit pang mga insurer na sakupin ang gamot ay pagdaragdag ng mga benepisyo sa puso sa label nito. Ipinagpapalagay ng Novo Nordisk ang isang kahilingan sa U.S. Food and Drug Administration upang baguhin ang label para sa semaglutide (Wegovy) upang isama ang katotohanan na sa pagitan ng mga tao na may BMI na 27 o mas mataas, at may kasaysayan ng sakit sa puso, ang gamot ay maaaring bawasan ang panganib ng karagdagang pangyayari sa puso. Inaprubahan ng FDA ang priority review ng kahilingan, at inaasahang gagawin ang kanilang pinal na desisyon sa loob ng anim na buwan.

Sa kasalukuyan, ang tagumpay ng pag-aaral ay natural na nagtatanim ng tanong kung ang gamot ay dapat gamitin sa mga tao nang walang kasaysayan ng atake sa puso o stroke, upang tulungan silang maiwasan ang isang pangyayari sa puso upang simulan sa halip na pigilan ang gamot.