Mula Abril 2023, higit sa 1.8 milyong bata ang nawalan ng pangangalagang pangkalusugan sa ilalim ng Medicaid dahil sa mga pagkakamali sa administrasyon ng estado. Ito ay bahagi ng malaking pagtatanggal ng mga patakarang ipinatupad noong panahon ng pandemya. Bilang resulta, noong Agosto 2023, ipinag-uutos ng Administrasyon ni Biden sa lahat ng estado na iulat kung sila ay gumagawa ng mga pagkakamaling ito at kung gayon, hihinto sa pagproseso ng mga kaso. Nakakagulat na, 29 estado at Washington, D.C. ay nagsabi na sila ay nagkamali sa pagtanggal ng mga benepisyo ng mga bata at pamilya. (Sa katunayan, Hawaii ay sumang-ayon nang ipagpaliban ang pagtatanggal ng benepisyo hanggang Disyembre.) Ang mga ulat na ito ay nakakabahala, ngunit sintomas lamang ng isang mas malaking problema: sa loob ng maraming taon, ang mga bata ay nasaktan dahil sa mahirap at nagkakamaling proseso ng pagpaparehistro at pag-renew sa ilalim ng Medicaid.

Ang problema na ito ay hindi bagong problema. Noong 2018, isang batang isang taong gulang sa Tennessee ay pinadala sa ospital gamit ang eroplano matapos magkaroon ng pagkahilo. Si Emma (pangalan ay binago upang protektahan ang kanyang privacy) ay may epilepsy at inireseta ang gamot laban sa pagkahilo upang pamahalaan ang kanyang kondisyon. Ngunit isang linggo bago siya dalhin sa ospital, tinanggihan ng pharmacy ang pag-renew ng reseta niya. Bagaman kwalipikado si Emma sa programa ng Medicaid sa Tennessee, sinabi ng pharmacy na natapos na ang kanyang benepisyo. Palibhasa hindi raw naibalik ng kanyang nanay ang renewal packet sa tamang panahon. Ngunit hindi nila natanggap ang packet at hindi nila alam ang requirement. Ito ay maliit na pagkakamali sa administrasyon na nagpabaya kay Emma nang siya ay magkaroon ng seryosong pagkahilo na nagresulta sa pagkalagay sa ospital ng dalawang araw.

Ang mga problema ni Emma sa Medicaid sa Tennessee ay malayo pa sa katapusan. Noong 2019, muli siyang natanggal sa programa at tinanggihan muli ng pharmacy ang pag-renew ng reseta. Siya ay dinala sa ospital matapos magkaroon ng pagkahilo muli. Naging bahagi siya ng isang napakalaking problema sa sistema, isang proseso na tila idinisenyo upang bumagsak siya. Inapila niya ang pagtatanggal kay Emma, ngunit nawala ng estado ang kanyang file para sa apela. Siya ay naguguluhan sa pagsagot ng bagong aplikasyon, ngunit hindi siya tinawagan ng estado. Habang ito ay nangyayari, si Emma ay hindi makakuha ng mahahalagang appointment at gamot. Isa itong kuwento na totoo para sa maraming pamilya: Noong 2020, matapos ang maraming oras sa paghintay sa telepono, pagkumpleto ng maraming form at pag-aalala tungkol kay Emma na maaaring magkahilo sa anumang oras, sumali ang nanay ni Emma sa isang class action lawsuit laban sa estado ng Tennessee dahil sa mahirap at walang awa nitong mga patakaran sa pag-renew ng Medicaid.

Pagkatapos ay dumating ang COVID-19. Habang ang bansa ay nahaharap sa hindi alam na epekto ng nakakahawang sakit na ito, nagdesisyon ang Kongreso na hindi na dapat ipagkait ang pangangalagang pangkalusugan sa mga karapat-dapat na bata at pamilya dahil lamang sa mga dahilan sa administrasyon.

Ang patakaran sa tuloy-tuloy na benepisyo na ipinasa noong Marso 2020 ay pansamantalang nagpigil sa lahat ng proseso ng pag-renew sa Medicaid. Biglaang tiyak na mayroon silang pangangalagang pangkalusugan ang lahat na karapat-dapat sa Medicaid sa buong bansa, at ang mga bata tulad ni Emma ay tiyak na makakakuha ng mahahalagang gamot, therapy appointment, at iba pang pangangalaga. Sa loob ng ilang taon, ang kanilang pamilya ay hindi na kailangang makipaglaban sa bureaucracy upang manatili silang may benepisyo. Bumaba ang rate ng mga walang insurance sa bansa sa pinakamababang antas kailanman, may higit sa 93 milyong tao ang may benepisyo sa ilalim ng Medicaid, at tungkol sa 8 milyong kabawasan ang nahihirapan sa utang pangmedikal.

Ngunit opisyal na nagtapos ang patakaran noong Marso 2023, at muling nagsimula ang mga estado sa paghiling ng pag-renew sa Medicaid. Hindi naging maluwag ang proseso ng pagtatanggal ng benepisyo: higit sa 9.5 milyong tao sa buong bansa ang nawalan na ng benepisyo. Ang mga hadlang sa administrasyon ang sanhi ng 72% ng mga pagtatanggal na ito, at ito ay nangyayari saan man, mula sa Texas hanggang sa California hanggang sa Florida hanggang sa Washington DC. Marami sa mga estado—Republicano man o Demokratiko—ay nagpasya na hindi sundin ang mga aral mula sa nakaraang tatlong taon. Sa halip, muling ipinatutupad nila ang mga sistema ring hindi nagtagumpay kay Emma. At ayon sa isang ulat noong 2022 ng Kagawaran ng Kalusugan at Serbisyo Pantao, maaaring mawalan ng benepisyo ang higit sa 5 milyong bata.

Ito ay hindi kailangang ganito. Ang mga hadlang sa administrasyon—ang oras, pera at iba pang pagod na kailangan upang makakuha ng benepisyo at serbisyo—ay isang pagpili sa patakaran. Mas malamang na bumagsak ang mga karapat-dapat kung mas komplikado ang proseso. Ito ay isang malinaw na epekto sa pag-uugali ng tao. Karaniwan, sinasadya ng mga tagapagbuo ng patakaran na maglagay ng mga hadlang sa administrasyon upang bawasan ang paggamit ng benepisyo, at ito ay lalo pang nakasasama sa mga bata.

Bagamat pinili ng mga karatig-bansa natin na magtayo ng awtomatiko at libreng pangangalagang pangkalusugan, pinili ng Estados Unidos na maglagay ng bilyon-bilyong dolyar sa mas mataas na gastos sa administrasyon sa isang sistema na puno ng paghihirap. Ngunit hindi ito nagbunga ng mabuti. Kumpara sa iba pang bansa, nakakaranas tayo ng mas mababang kalidad ng buhay at kalusugan, kabilang ang pinakamataas na rate ng kamatayan ng ina, kamatayan ng sanggol, at kamatayan mula sa mga kondisyong maaaring gamutin.

Pinili ng mga tagapagbuo ng patakaran sa Estados Unidos na pansamantalang alisin ang mga hadlang sa administrasyon, ngunit lamang para sa ilan. Ang mga may benepisyo mula sa employer awtomatikong nakakatanggap ng subsidyo sa buwis nang walang paghihirap. Ngunit ang mga nasa Medicaid ay pinagdadaanan pa rin ang mga mahirap at madalas na nagkakamaling proseso ng pagpaparehistro at pag-renew.