US-NEWS-ILL-COURT-REFORMS-TB

Sumasang-ayon ang napakaraming mga Amerikano sa prinsipyo ng pantay na hustisya sa ilalim ng batas. Gayunpaman, araw-araw, sa mga korte sa buong Estados Unidos, ang uri ng hustisyang makukuha mo ay nakasalalay sa dami ng perang mayroon ka. Noong Setyembre 18, 2023, gumawa ang Illinois ng makasaysayang hakbang sa tamang direksyon habang ipinatupad ang Pretrial Fairness Act at naging unang estado sa bansa na alisin ang piyansang bayad-piyansa.

Ang Pretrial Fairness Act, isang matinding pinaghirapang pagsisikap ng mga lider na naapektuhan, mga pangkat sa grassroots, at mga organisasyon ng adbokasiya batay sa estado, kabilang ang Illinois Network for Pretrial Justice at ang Coalition to End Money Bond, ay isang makasaysayang tagumpay sa pagpapalakas ng due process at isang halimbawa para sa iba pang mga estado na sundin.

Sa anumang araw sa U.S., humigit-kumulang kalahating milyong tao ang nakakulong hindi dahil sila ay napatunayang nagkasala ng isang krimen, ngunit lamang upang hintayin ang mga petsa ng korte. Ang mga ito ay mga taong walang sala sa ilalim ng batas, ngunit hindi pa humaharap sa paglilitis. Ang dahilan para sa kanilang pagkakakulong ay kasing halata at labag sa saligang-batas: Ang halaga ng kanilang kalayaan ay hindi kayang bayaran. Ang sistema ng piyansang bayad-piyansa, sa pamamagitan ng paglalagay ng presyo sa kalayaan, ay lumilikha ng dalawang antas na sistema ng hustisya kung saan ang mga may sapat na mapagkukunan ay maaaring pakawalan, habang ang mga walang sapat na pera sa bulsa ay walang magagawa kundi magdusa sa likod ng mga rehas habang ang kanilang mga kaso ay nakabinbin.

Sa ilalim ng Pretrial Fairness Act, tinanggal ang pera bilang kondisyon para sa pagpapalaya bago ang paglilitis. Habang lahat na akusado ng isang krimen ay ipinapalagay na karapat-dapat para sa pagpapalaya, pinanatili ng mga hukom ang diskresyon upang ikulong ang mga akusado ng ilang mga krimen, tulad ng “mga karahasang felony” kabilang ang murder sa unang antas at pagnanakaw, kung ito ay kinakailangan. Dinala ng Batas ang komprehensibong pagbabago sa sistema bago ang paglilitis, halimbawa, sa pamamagitan ng pagsasaayos din ng paggamit ng mga algorithm bago ang paglilitis sa mga desisyon sa pagkakakulong bago ang paglilitis at paglalagay ng mga pangunahing ligtas na paraan upang limitahan ang paggamit ng electronic monitoring.

Sa pagpasa ng Pretrial Fairness Act, ginagawa ng Illinois ang isang makabuluhang pagsisikap upang ibalik ang presumpsyon ng walang sala sa humigit-kumulang 175,000 katao na nakakulong bago ang paglilitis taun-taon sa estado. Sumasali rin sila sa isang pambansang kilusan upang pahusayin ang sistema ng kriminal na hustisya sa pamamagitan ng pag-alis ng pera dito. Mula New Jersey hanggang Santa Clara County, na may maraming hinto sa pagitan, mga hurisdiksyon ay sama-samang muling isinasaalang-alang ang papel na ginagampanan ng piyansang bayad-piyansa sa kung paano nagdedesisyon ang mga hukom kung sino ang palalayain at ikukulong sa yugto bago ang paglilitis – at pumapalapit sa isang mas patas at pantay na sistema.

Sa kabila ng matibay na ebidensya na ang reporma sa bayad-piyansa ay hindi nakakapinsala sa kaligtasan ng publiko, mga maling pagsasalaysay at maling impormasyon ang pumapaligid sa debate sa piyansang bayad-piyansa. Maraming tao ang mali ring ipinapalagay na ang piyansa ay nangangahulugang isang parusa, sa halip na isang motivasyon na bumalik sa korte. Bukod pa rito, sinasabi ng mga kritiko na ang reporma sa piyansa ay nagbabanta sa kaligtasan ng publiko at nag-aambag sa karahasan; at ito ay naging isang simplistikong talking point, madaling tinatanggap ng ilang mga politiko at outlet ng media. Nagsimula ang pagtutol sa Pretrial Fairness Act bago pa ito ipinatupad, sa pamamagitan ng mga prosecutor sa estado na nagsimula ng isang depensibong kampanya. Inaasahan namin ang higit pang katulad na tugon sa pagpapatupad ng batas.

Patuloy na dumadami ang pag-aaral na nagtuturo sa mga benepisyo ng reporma sa bayad-piyansa sa pagpapalakas ng due process, pagpapahusay ng pagkakapantay-pantay sa lahi, at pagsisikap na tutukan ang paglikha ng mas mahusay na mga patakaran sa lipunan upang tugunan ang mga pinagmulan ng krimen, partikular na ang mga nakikipag-ugnayan sa mga usapin ng kalusugan ng isip, paggamit ng ipinagbabawal na gamot, at kawalan ng tirahan. Iba pang mga hurisdiksyon ay nakikinig at nagsusulong ng katulad na pagbabago. Halimbawa, isinasasaalang-alang ng mga mambabatas sa Michigan ang pagbawas ng kanilang paggamit ng piyansang bayad-piyansa. Sa ngayon, gayunpaman, nakatuon ang lahat ng mga mata sa Illinois.