44 3 MURCHISON MINERALS IS VIOLATING INDIGENOUS RIGHTS TO THE DETRIMENT OF ITS SHAREHOLDERS AND INVESTORS

UASHAT MAK MANI-UTENAM, QC, Aug. 18, 2023 /CNW/ – Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam (ITUM) – ang pamahalaan ng Innu ng Unang Lakas ng Uashat mak Mani-utenam na matatagpuan malapit sa Sept-Îles, Québec – ay nalulungkot at nadismaya sa pag-uugali ng kompanyang pang-eksplorasyon ng mina na si Murchison Minerals Ltd. Ang kompanya ay tumatanggi na respetuhin ang katotohanan na ayaw ng Innu ng Uashat mak Mani-utenam na protektahan ang ilang sensitibong bahagi ng kanilang teritoryo (ang kanilang Nitassinan) mula sa pagpapaunlad ng industriya.

Sa kabila ng maraming kahilingan mula sa ITUM upang itigil ang kanilang gawain sa eksplorasyon, inanunsyo ng Murchison Minerals sa isang press release noong August 16 na ninanais ng kompanya na magpatuloy sa pag-aaral ng nikel sa kanilang proyektong HPM.

“Maraming beses naming ipinaliwanag kay Murchison na gumagamit ng mga lupain na ito ang aming mga kasapi at pamilya, at ang gawain sa eksplorasyon ay hindi pagkakasundo sa pagsasagawa ng kanilang mga tradisyonal na gawain at sa pagpapasa ng aming kultura sa kanilang mga anak at apo,” ayon kay ITUM Chief Mike “Pelash” Mckenzie. “Ngayon ay nais naming babalaan ang mga shareholder ng Murchison at anumang potensyal na mamumuhunan na nagtatapon lamang ng kanilang pera at nakakalagay sa peligro ng kanilang pag-iinvest ang pamamahala ng Murchison: walang magiging minahan doon, at walang halaga ang mga mining claims doon.”

Napag-alaman na ng ITUM sa maraming pagkakataon si Murchison na ang kanilang gawain sa eksplorasyon sa Nitassinan ay iligal at malubhang paglabag sa mga karapatan ng Innu ng Uashat mak Mani-utenam, at nagbabala rin sila kay Murchison na ang kompanya at kanilang mga subkontratista ay nakahaharap sa legal na aksyon, kabilang:

  • sa pulong na ginanap noong June 12, 2023 sa pagitan ng Murchison at ITUM sa opisina ng ITUM;
  • sa liham mula sa ITUM kay Murchison noong April 13, 2023;
  • sa demand letter na ipinadala ng ITUM kay Murchison noong August 10, 2022.

“Nagulat kami na hindi ipinaliwanag ng Murchison sa mga merkado ng pananalapi ang malakas na pagtutol ng Innu ng Uashat mak Mani-utenam sa kanilang mga gawain sa koneksyon sa kanilang proyektong HPM, at kaya wala silang suporta ng komunidad upang magsagawa ng mga gawain sa koneksyon sa proyektong HPM,” dagdag pa ni Chief Mike “Pelash” Mckenzie.

Ang Innu ng Uashat mak Mani-utenam ay may karapatan ng mga katutubo, kabilang ang karapatan sa titulo ng lupa, at karapatan sa tratado sa at loob ng buong kanilang Nitassinan, kabilang ang lahat ng likas na yaman na nakapaloob dito. Ang anumang proyekto sa pagpapaunlad sa kanilang Nitassinan ay nangangailangan ng kanilang eksplisitong pahintulot, alinsunod sa Innu Nation of Uashat Mani-utenam Act respecting the use of its traditional territory, ang Constitution Act, 1982, at ang United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

SOURCE Innu Takuaikan Uashat mak Mani-utenam