ISRAEL-PALESTINIAN-CONFLICT

Habang patuloy ang digmaan ng Israel upang alisin ang Hamas sa Gaza, nagpapatupad din ang kanilang pamahalaan ng isang katulad na labanan upang burahin ang pagtutol sa loob ng bansa. Nitong Huwebes, hinuli ng mga awtoridad ng Israel ang ilang mga lider ng mga Arabo sa Israel na may katanyagan—kabilang ang dating kongresista na si Mohammad Barakeh, ang tagapangulo ng Mataas na Komite ng Pagsubaybay, ang katawan na pambansa ng kinatawan ng mga sibilyang Palestino ng Israel—para sa pag-oorganisa ng isang pagpupulong ng pagluluksa laban sa patuloy na digmaan sa Gaza.

Nakaraang linggo, tinanggihan ng korte ng mga Israel ang isang petisyon ng mga partidong Arabo ng Israel at mga tagapagtaguyod ng karapatang pantao na nagpapalagay ng pagbabawal ng mga pagpapakita laban sa digmaan sa dalawang bayan ng mga Palestino. Pinasa rin ng mga mambabatas ng Israel ang isang pagbabago sa batas kontra-terorismo na nagpasok ng isang bagong kasalanan sa kriminal na pagkonsumo ng “mga materyal ng terorismo,” na inilatag ng organisasyong karapatang pantao na Adalah—Ang Sentro ng Legal para sa Karapatan ng Minoryang Arabo sa Israel na babalaan na ito ay kriminalisahin “pati ang pasibong paggamit ng social media.” Sa katunayan, tinatayang desidido ang mga sibilyang Palestino ng Israel na naaresto dahil sa mga kasong pangwika, kabilang ang isang babae na iniulat na inakusahan ng pag-aalsa ng terorismo dahil sa kanyang WhatsApp status, na nagsasabi, “sana bigyan sila ng pagkapanalo at protektahan sila.”

Ang mga pagpapatupad na ito ay “isang pag-atake sa buong populasyong Arabo,” ayon kay Aida Touma-Sliman, isang tagapagbatas ng Arabo ng Israel na kinakatawan ang kaliwang partidong Democratic Front for Peace and Equality (kilala bilang al-Jabha o Hadash sa Arabo at Hebreo, ayon sa pagkakabanggit) sa Knesset, ang lehislatura ng Israel.

Nagpapahayag kay TIME sa pamamagitan ng telepono mula sa Jaffa, pinag-usapan ni Touma-Sliman ang mga pag-aresto sa kanyang mga kasamahan, ang mas malawak na pagpapatupad laban sa pagtatanggol ng digmaan sa Israel, at ang ibig sabihin nito para sa minoryang populasyong Arabo ng bansa.

Ipinagkaloob ang interbyu na ito at pinag-iksi para sa kalinawan.


TIME: Ano ang sitwasyon sa Israel para sa mga sibilyang Palestino simula Oktubre 7?

Aida Touma-Sliman: Simula sa simula nito, napakahinhin naming. Napakalinaw ng aming posisyon at talagang nabigla kami sa nangyari noong ika-7 ng Oktubre.

Samantala, ang ministro ng seguridad ng bansa [Itamar Ben-Gvir] ay nagdidistribuw ng mga armas sa buong lungsod. Sinabi ng punong pulis [Kobi Shabtai] na hindi namin hahayaang magkaroon ng anumang pagpapakita laban sa digmaan at sinumang gustong magpadala ng pagpapahayag ng pag-aalala sa Gaza ay ipapadala doon. Bukod pa rito, alam naming sa antas ng publiko, may mga grupo ng napakadehado sa kanan na nagpapalaganap ng isang uri ng pag-aalsa laban sa populasyong Arabo. Sinusundan nila ang mga tao na nagtatrabaho sa mga institusyong Hudyo, mga estudyante, mga doktor. Sinusundan nila ang Facebook at social media nila. At kung may maliit na tanda—kahit sa nakaraan—tungkol sa iyong panig na Palestino, ire-report nila direkta sa Ministro ng Seguridad ng Bansa at paparusahan ang mga tao.

Maaari mong pag-usapan ang mga kahahantungan na humantong sa pag-aresto ng iyong mga kasamahan?

Nauunawaan naming napakadelikado ng banta sa aming populasyon. Ang aming pangunahing alalahanin ay huwag dalhin ang aming komunidad sa pag-atake, kaya pinag-isipan naming mabuti kung paano kami magpoprotesta. Ang unang pagtatangka ay nang ang Mataas na Komite ng Pagsubaybay ay nagdesisyon na magkaroon ng dalawang malalaking pagpupulong sa loob: isa ay kasama ang mga pwersang demokratiko ng mga Hudyo upang magsimula ng pag-uusap tungkol sa sitwasyon at posisyon laban sa digmaan, at pangalawa ay ang malaking pagpupulong ng masa para sa komunidad ng Arabo—ngunit muli, sa loob, dahil hindi kami sigurado kung kung ito ay magiging mapanganib para sa mga kalahok kung gagawin ito sa labas. Tinawagan ng pulisya ang iba’t ibang pasilidad kung saan dapat gawin ang mga pagpupulong at binantaan na hindi sila pinapayagan na gawin ito at kung gagawin nila ito ay mararanasan nila ang mga epekto ekonomiko. Hindi namin nakahanap ng lugar na maaaring arentahan at inilabas ng pulisya ang isang pahayag na hindi kami pinapayagan na magkaroon ng mga pagpupulong na iyon. Kaya sa halip, ginawa namin ang isang virtual na pagpupulong sa Zoom kung saan humigit-kumulang 450 katao, dalawang-katlo rito ay mga Hudyong Israeli, ang sumali at napakalakas at mabuting pagpupulong ito. Malinaw nilang tumututol sa digmaan.

At pagkatapos ay nagdesisyon kaming walang paraan para hindi magprotesta o sabihin ang anumang bagay tungkol sa nangyayari sa Gaza. Kaya nagdesisyon kaming lamang 20 hanggang 30—lamang ang pamunuan ng Arabo, mga miyembro ng Mataas na Komite ng Pagsubaybay, kasama ang mga MK at pinuno ng partido—ang magpoprotesta. Lamang tatayo, sa Nazareth, na may isang slogan: Hinto ang Digmaan. Sinabihan namin ang pulisya na magkakaroon kami ng protestang ito, na ito ay lamang ang pamunuan, na hindi ito magiging malaking pagpapakita o ano man. Sa susunod na araw, nang papunta si Barakeh sa Nazareth, hinuli siya.

Paano mo inilalarawan ang mga pagpapatupad na ito? Ito ba ay isang pagtatangka ng pamahalaan ng Israel na epektibong kriminalisahin ang mga pahayag ng katangian at pagkakaisa ng Palestino?

Hindi lamang ang katangiang Palestino. Sa tingin ko, anumang hindi nila nakalusot sa pagbabago ng hudikatura, ipinapasa nila ngayon sa ilalim ng takip ng digmaan. Habang walang nagbabantay, pinapawalang-saysay nila ang kalayaan ng pamamahayag. Hindi nila pinapayagan ang tunay na pagtutol. Kahapon gabi, may dalawang protesta sa Tel Aviv at sa Jerusalem na pinangungunahan ng aming mga kasamang Hudyo laban sa pagkakatahimik ng komunidad ng Palestino. At pinuruhan sila nang brutal.

Dahil ang mga Palestino ang pangunahing puwersa laban sa patakaran ng okupasyon, ng pagkawasak, ng digmaan, mukhang lamang ito ay kriminalisahin ang mga Palestino. Ngunit ito rin ay kriminalisahin ang mga tinig na laban sa digmaan. Nag-uugali sila ng pasistang paraan. Nagsisimula sila ng rehimeng pasista sa ilalim ng dahilan ng digmaan dahil may mga layunin sa pulitika ang digmaan na nauugnay sa pagkuha ng Gaza at pag-aangkin ng malaking bahagi ng West Bank. Kailangan nilang maghanda ng batas upang protektahan sila sa hinaharap at kailangan nilang katahimikan ang anumang pagtutol para rito.

Mayroon bang makahulugang pagtutol sa pulitika ngayon?

May pagtutol sa pulitika ng Pangulong Benjamin Netanyahu ng partidong Yesh Atid ni oposisyon lider Yair Lapid, na laban sa kanya dahil hindi niya ginagawa ang sapat, sa kanilang opinyon, at gusto nilang palitan siya. Ngunit hindi sila laban sa patakaran ng digmaan.

Kami—ang Hadash at partidong Ta’al ni Ahmed Tibi—ang tanging nagboboto laban. Walang tunay na pagtutol.

Ano ang ibig sabihin nito para sa mga sibilyang Palestino ng Israel ngayon?

Kailangan ninyong maintindihan na maraming manggagawa at empleyado namin na nagtatrabaho sa mga lugar ng mga Hudyo ay hindi na pumapasok sa trabaho o humihingi na magtrabaho mula sa kanilang mga tahanan dahil nararamdaman nilang hindi ligtas. Nakita namin ang nangyari sa aming mga estudyante sa Netanya, kung saan sila ay nasa kanilang dormitoryo at sinugod. Sa halip na arestuhin ang mga tumatawag ng “Kamatayan sa mga Arabo” at sinusubukang sugurin ang mga estudyanteng ito, inilikas sila. At hindi sila pinapayagang bumalik sa kanilang dormitoryo. Nararamdaman ng mga tao ang pagkabahala at pagkatakot.