Israel-conflict-flags-PALESTINIAN-ISRAEL-CONFLICT-FLAGS

Bilang tatlong matagal nang tagasuporta ng kapayapaan sa Gitnang Silangan, mula sa parehong administrasyong Demokratiko at Republikano, naniniwala kami na maaaring lumitaw ang isang magandang balita mula sa malaking pag-atake ng Hamas sa Israel at ang nakapanlait na pagpatay sa higit sa 1,300 sibilyan. Bagaman ang layunin ng Hamas ay pigilan ang mas malawak na kapayapaan sa Gitnang Silangan mula sa pagtatangka ng Administrasyon ni Biden na i-broker ang normalisasyon sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia, at ang mga magkahalong signal nito sa kanilang kahandaan na magpatuloy, naniniwala kami na maaari pa ring mangyari ang kasunduan sa pagitan ng Israel at Saudi Arabia at maaaring magpaigting pa nga ng kapayapaan sa rehiyon ang pagpatay ng Hamas pagkatapos itong talunin.

Israel

Malinaw na ang pinakamahalagang prayoridad ng Israel ngayon ay ang wakasan at alisin ang Hamas bilang isang kinakailangang hakbang para sa anumang matagal na kapayapaan. Ang pagpatay sa mga sanggol sa harap ng kanilang mga magulang, pag-agaw ng mga bangkay sa mga kalye ng Gaza, ang panggagahasa at pagtortyur sa mga babae, ang pagpapakulo sa buhay ng matatanda, at ang malaking pagpatay ng daan-daang manonood ng konsyerto ay hindi dapat kumakatawan sa mga Palestinian, ngunit nakakalungkot na kumakatawan ito sa Hamas, na nagpalayas sa Palestinian Authority 18 taon na ang nakalipas at nanunungkulan sa Gaza mula noon.

Pagkatapos ng maraming taon na tahimik na tanggapin ang teritoryal na kontrol ng Hamas sa Gaza, isang malaking pagbabago ngayon ang nangyayari habang ang mga lider ng U.S. mula sa magkabilang panig ng alitan at ang mga pinuno ng estado sa Europa ngayon ay malawakang sumasang-ayon na dapat wakasan ng Israel ang Hamas sa lalong madaling panahon. Mapapahamak, mahaba at hamon ito, ngunit kung magagawan ng paraan ng Israel na talunin ang Hamas, alisin ang kanilang pamumuno, at wakasan sila, maaaring may pagkakataong pagbabago sa kinabukasan para sa Israel at mga Palestinian.

Saudi Arabia

Bagaman ang pag-atake ng Hamas sa Israel ay pansamantalang nagbigay lakas sa mga hardliner na anti-Zionist na pari sa buong mundo Arabo, hindi ito nagbabago sa katotohanan na ang mga lider Arabo ay unti-unting nakakarealize na mananatili sa Gitnang Silangan ang Israel, ngunit ang mga maksimum na hiling para sa estado ng Palestinian ay hindi lalaki ang tsansa nito na maging totoo. Sila rin ay nauunawaan na ang Israel ang kanilang pinakamainam na kaalyado sa rehiyon laban sa kanilang pinakakalaban na Iran. Lalo pang lalalim ang impresyon na ito pagkatapos talunin ang Hamas.

Nauna na, sinimulan na ni Saudi Crown Prince Mohammed Bin Salman ang proseso na nagpapahiwatig ng kanyang kahandaan na normalisin ang ugnayan sa Israel sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga delegasyon ng negosyo sa Saudi Arabia, pagpapahintulot sa mga ministro ng Israel na dumalo sa mga pulong sa ilalim ng U.N. sa Riyadh, at pagpapahintulot sa mga atleta ng Israel na lumahok sa mga kaganapan sa bansa.

Ang potensyal na pagkakataon para kay MBS ay walang pagbabago ngayon kahit pa man ang mga teroristang pag-atake ng Hamas, na may isang henerasyonal na pagbubukas upang palakasin ang impluwensiya ng Saudi Arabia sa rehiyon at pigilan ang agresyon ng Iran habang hina-hina ang Hamas. Bakit gusto ng Saudi Crown Prince na isipin ng mundo na kayang takutin sila ng Hamas at Iran upang sumuko sa kung ano ang pinakamabuti para sa Saudi Arabia? Ayon sa lahat ng ulat, malapit nang nasa usapan ang mga Saudi sa Estados Unidos upang matiyak ang ilang matagal nang hinahangad na prayoridad, mula sa sibilyang nuclear assistance hanggang sa military, defense, at trade pacts. Ang pagkakataon para kay MBS na patuloy ang kanyang mga pagtatangka upang matatag ang kanyang posisyon sa Kanluran at bawasan ang pagtutol sa kanyang transformatibong prayoridad, kabilang ang mga paglalagak sa sports, ay nagbibigay ng mas maraming benepisyo kaysa sa pagpapakumbaba sa mga hardliner na pari Islamiko. Ang potensyal na kasunduan ay isang ekonomikong pagkakataon para kay MBS, dahil sa mga hiling ng U.S. para sa mas mataas na produksyon ng langis ay malaking tataas ang market share ng Saudi Arabia sa langis sa ibang producer, lalo na sa Russia at Iran. Ang pagpili na tanggapin ang kasunduan ay maaaring maging mas madali para sa kanya pagkatapos wakasan ang Hamas sa Gaza.

Mga Palestinian

Kung maaaring talunin ang Hamas, walang hanggan ang mga pagkakataon para sa sambayanang Palestinian upang baguhin ang kanilang hinaharap. Ang mga tao ng Gaza ay dapat maintindihan na hindi lamang ang kapalaran ng Gaza ay maaaring hiwalay sa Hamas, kundi na ang malubhang kahirapan ng mga taga-Gaza dulot ng Hamas ay hindi na kailangang magpatuloy. Matagal nang hinahanap ng mga taga-Gaza ang trabaho sa Israel. Gusto nila ng tunay na pagkakataong pang-ekonomiya sa halip na mga kagamitang historikal ng paghihiganti. At hindi nangangahulugan ang pagkakataong pang-ekonomiya na ang pag-agaw ng walang kabuluhan na tulong pinansyal ng mga korap na lider gaya ng nakita sa Gaza, isa sa pinakamalaking tumatanggap ng internasyonal na tulong sa nakalipas na mga taon na walang masyadong nagawa. Iyon ang punto kung saan ang nakaraang blueprint para sa kapayapaan na aming ginawa, ang Peace To Prosperity Plan, pinangunahan ni Jared Kushner at bahagi ng transformatibong Abraham Accords, muling naging mahalaga.

Hindi natin tinatalakay ang ideya ng ekonomikong kapayapaan bilang pagpapalit para sa pulitikal na kapayapaan. Ang katotohanan ay ang ekonomikong kapayapaan ay darating lamang kasama ang pulitikal na kapayapaan, ngunit ang kabaligtaran ay totoo rin: walang pulitikal na kapayapaan na matatag na walang ekonomikong kapayapaan at pagkakataon. Sa isip na iyon, inilatag ng plano ang isang makakamit na $50 bilyong bisyong pang-ekonomiya para sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Palestinian na nakabatay sa pulitikal na katatagan at pribadong sektor na paglalagak. Nang aming ibinunyag ang Peace To Prosperity Plan sa isang espesyal na economic summit sa Bahrain noong 2018, sinabi ng mga lider ng pribadong sektor mula sa CEO ng Blackstone at AT&T hanggang sa mga nangungunang investor sa rehiyon na hindi sila mag-iinvest sa Gaza habang nananatili ang Hamas sa kapangyarihan, sa kabila ng kanilang pagkagiliw sa potensyal ng Gaza at mga ekonomikong bentaha nito. Ayon kay Schwarzman sa amin, “kami ay nag-iinvest kung saan may rule of law, hindi ang law of rulers.”

Iyon ang mensaheng kailangan marinig ng mga Palestinian. Mas lalawak ang kinabukasang ekonomiko ng Gaza, West Bank, at sambayanang Palestinian habang hina-hina ang Hamas. Ayon kay Mohamed Allabar ng UAE, isa sa pinakamalaking commercial builders sa mundo, “ang mas bata ang henerasyon ng mga Arabo ay hindi tayo hahayaang manatili sa ating nakaraan. Sa pamamagitan ng paglikha ng trabaho, pagkakataong kita, at pagpunan ng mga kakulangan sa paghahatid ng mga batayang serbisyo, ang pribadong sektor ay makakatulong upang lumikha ng momentum sa isang madaling ekonomiya at magbigay ng pag-asa.”

Ang kasamaan at kawalang-hiyaan ng teroristang pag-atake ng Hamas ay masyadong sariwa upang isipin ang kahit anong kahandaan na magpatuloy. Ngunit hindi nababago ng pag-atake ng Hamas ang mga malalaking pagbabago na kumakalat sa Gitnang Silangan. Kung ano man, maaaring wakasan ng isang matagal na pagkatalo ng Hamas ang mga hadlang na matagal nang nakatayo sa landas ng mas malawak na kapayapaan sa rehiyon.