Disclosed emissions from the world’s 20 largest publicly-listed meat and dairy companies rose 3.3% from 2022 levels, according to a report by investor network FAIRR Initiative.

Nadarag ang greenhouse gas emissions mula sa mga nangungunang produkto ng karne at gatas sa buong mundo, na nagpapakita ng kailangan ng mabilis na pagkilos ng industriya ng pagkain upang linisin ang kanilang mga gawaing at tumulong sa pagpigil sa pagbabago ng klima.

Lumaki ng 3.3% mula sa 2022 antas ang naidiskubreng emissions mula sa 20 pinakamalaking publikong nakalista na kompanya sa karne at gatas sa buong mundo, ayon sa ulat ng network ng mga tagainvestor na FAIRR Initiative. Kabilang sa kanilang pagsusuri ang mga kompanya tulad ng Hormel Foods Corp. at China’s New Hope Liuhe Co., na nagbibigay ng mga pangalan ng bahay tulad ng Walmart Inc. at McDonald’s Corp.

Kapaki-pakinabang ang klima ng industriya ng pagkain, na responsable sa tungkol sa isang-katlo ng greenhouse gases sa buong mundo. Ang mga hayop, na naglalabas ng malakas na methane, ay bumubuo ng 14.5% ng pandaigdigang emissions. Inirekumenda ng Science-Based Targets initiative, isang ahensiya ng UN na nagsusuri ng mga net-zero na layunin ng mga kompanya, na bumaba ang emissions ng industriya ng pagkain at agrikultura ng 3% kada taon mula 2020 hanggang 2030.

“Hindi pa nasa tamang landas ang sektor na ito,” ayon kay Thalia Vounaki, senior manager para sa pananaliksik at engagement sa FAIRR.

Ito ay nagpapakita ng pangangailangan na pagtuunan ng pansin ang industriya ng pagkain at agrikultura habang ang mga lider ng mundo ay naghahanda para sa susunod na COP28 summit sa Dubai sa susunod na buwan, ayon sa FAIRR sa kanilang ulat. Ang grupo ng mga tagainvestor ay nagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga panganib at pagkakataong pang-kapaligiran, panlipunan at pangangasiwa sa global na sektor ng pagkain, at sinuportahan ng higit sa $70 trilyon sa mga ari-arian.

Tinawag ng United Arab Emirates na magbigay ng mga pangako upang baguhin ang industriya ng pagkain, habang inihahayag ng Food and Agriculture Organization ng United Nations ang isang roadmap para sa net-zero para sa sektor.

Binigyang-diin ng ulat ng FAIRR na ang ilang kompanya ay nakapagbawas ng kanilang emissions, tulad ng Tyson Foods Inc. at Danone SA. Ngunit sa kabuuan may iba’t ibang antas ng klima na mga pangako at pagsasabi, ayon sa kanila. Halos dalawang-katlo ng mga kompanyang kanilang pinag-aralan ay hindi nagpahayag ng tinatawag na Scope 3 emissions, na kabilang ang mga nangyayari nang hindi direkta sa buong value chain ng isang kompanya. Lamang apat sa 20 pinakamalaking kompanya sa sektor ang may mga layunin para sa net-zero.

“Kailangan naming iakyat ang mga kompanyang ito sa parehong pamantayan, hindi bababa sa kanilang kinaroroonan,” ayon kay Oshni Arachchi, pinuno ng pag-aari ng aktibo sa Danske Bank A/S, sa isang panayam.

Binigyang-diin ng ika-anim na protein producer index ng FAIRR ang mga pagbuti na ginawa ng industriya ng hayop, kabilang ang mga larangan tulad ng mga alternatibong protina, basura at polusyon at paggamit ng tubig, na nagpapakita na “hindi kailangang bahagi ng ecosystem ng pagkain ang masamang gawaing.” Ngunit hinimok ng grupo ng mga tagainvestor para sa higit pang pag-unlad sa mga aspetong pangkapaligiran.

“Matagal na naming alam na hindi makakatulong sa pag-ayos ng pagbabago ng klima kung hindi natin ayusin ang paraan ng pagpapakain sa mundo,” ayon kay Jeremy Coller, private equity investor at tagapagtatag ng FAIRR.